Công thức tính diện tích lục giác đa số là ()(S = frac3sqrt3 × a^22), và công thức tính chu vi lục giác phần đa là (P = 6 × a). Giờ đây, giải pháp tính diện tích và chu vi lục giác hầu hết online với bảng tính trực đường của pragamisiones.com dễ dàng và đúng đắn hơn.

Bạn đang xem: Cách tính diện tích hình lục giác


Một hình lục giác hoặc hình sáu cạnh hoặc Hexagon /hɛksaˈgoːn/ (tiếng Hy Lạp ἑξα, héxa, “sáu” cùng γονία, gonía, “góc”) là một trong đa giác, một dáng vẻ trong hình học phẳng, bao gồm sáu góc với sáu cạnh.

Nếu sáu cạnh bao gồm chiều dài bằng nhau, nó được gọi là 1 trong hình lục giác sáu cạnh đều. Chỉ khi toàn bộ các góc bao gồm cùng kích thước, và các cạnh bằng nhau, bắt đầu gọi là lục giác đều. Một hình khối cùng với hai lòng hình lục giác gọi là lục lăng.

*

Công Thức Tính

(S = frac3.sqrt32a^2)

(P = 6.a)

(R = a)

(r = fraca.sqrt32)

Trong đó:

P: chu viS: diện tíchR: nửa đường kính Kr: bán kính kS’: tâma: những cạnhK: con đường tròn nước ngoài tiếpk: mặt đường tròn nội tiếp

Dấu Hiệu nhận ra Lục Giác Đều

– những cạnh bằng nhau và các góc sinh hoạt đỉnh bằng nhau.

– trọng tâm của con đường tròn nước ngoài (và nội) tiếp là trọng điểm đối xứng xoay (tỏa tròn).

– tổng cộng đo các góc sinh sống đỉnh là: ((n.180^0 – 360^0) = 180^0.(n – 2)), mà lại n là số cạnh của nhiều giác đều. Vậy độ to của góc sinh hoạt đỉnh là: (180^0.fracn – 2n).

– điện thoại tư vấn R với r là bán kính của mặt đường tròn ngoại với nội tiếp của nhiều giác đều, call cạnh của đa giác đông đảo là a, thì ta có:(a = 2.R.sin(frac360^02.n) = 2.r.tan(frac360^02.n))

– các cạnh của chính nó dài đúng bằng nửa đường kính đường tròn nước ngoài tiếp.

– ví như nối trọng tâm đường tròn nước ngoài (và nội) tiếp với các đỉnh của lục giác thì ta sẽ sở hữu được 6 tam giác đều.

Cách Vẽ Một Lục Giác Đều bằng Thước cùng Compa

Có khôn cùng nhiều phương pháp để vẻ hình lục giác đều, chúng ta có thể tham khảo những cách sau đây:

*

Cách 1: Ta vẽ đường tròn, trong hình trụ vẽ 2 lần bán kính lấy nhì điểm của đường kính nằm trên đường tròn vẽ hai cung có bán kính bằng nửa đường kính hình tròn ban sơ các điểm giao nhau của các hình tròn trụ và nhì đầu của 2 lần bán kính là sáu điểm của hình lục giác đều.

Cách 2: chúng ta có thể vẽ lục giác số đông với độ lâu năm cạnh cho trước như sau: rước số đo độ nhiều năm của cạnh lục giác số đông làm nửa đường kính để vẽ một mặt đường tròn tiếp nối đặt tiếp tục các dây cung lâu năm bằng nửa đường kính đó khởi hành tròn vừa vẽ được (Đặt được sáu dây cung cân nhau liên tiếp), các mút chung của nhị dây liên tục lần lượt đó là các đỉnh của lục giác đều sở hữu độ nhiều năm cạnh cho trước.

Cách 3: các bạn hãy vẽ ra một tam giác số đông rồi tiếp nối vẽ mang đến nó một đường tròn nước ngoài tiếp xuất phát điểm từ một đỉnh của tam giác kéo dài qua trọng tâm đường tròn cắt đường tròn trên một điểm nữa (điểm A). Tự điểm A này vẽ một tam giác đều phải sở hữu đường cao là đường kéo dãn dài qua tâm hồi nãy.

Cách 4: chúng ta vẽ một đường tròn (C) bán kính bất kì, đặt chổ chính giữa compa nằm trên phố tròn (C), quay các dg tròn đồng vai trung phong với (C) giảm (C) tại các điểm là đỉnh lục giác đề xuất tìm. Trung ương của mặt đường tròn sau là giao điểm của mặt đường tròn trước với (C).

Công Thức Tính Chu Vi Hình Lục Giác, Lục Giác Đều

– Chu vi hình lục giác: bằng tổng chiều dài của sáu cạnh.

(P = a + b + c + d + e + f)

– Chu vi lục giác đều: bởi chiều lâu năm của một cạnh nhân 6.

(P = 6 × a)

Trong đó:

P: là chu vi.

a, b, c, d, e, f: là chiều dài của những cạnh.

Công Thức Tính diện tích Hình Lục Giác, Lục Giác Đều

Công thức tính diện tích s hình lục giác thường: ý muốn tính diện tích s của hình lục giác thường, ta hoàn toàn có thể chia hình lục giác thành 4 hình tam giác, tính tổng diện tích của các tam giác đó là tìm ra diện tích của hình lục giác.

Công thức tính diện tích s lục giác đều:

(S = frac3sqrt3 × a^22)

Trong đó:

S: là kí hiệu diện tích.

a: là độ lâu năm cạnh của lục giác.

Cách Tính diện tích s Hình Lục Giác Đều

– Trường đúng theo đề bài xích cho sẵn độ lâu năm một cạnh: với trường phù hợp này bạn chỉ việc thay số cơ mà đề bài đã đến vào cách làm tính diện tích s sẽ tạo ra kết quả.

Xem thêm: Hcl Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu ? 2021 Hclo Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu

– ngôi trường hợp xác minh độ dài qua chu vi (P): xác định độ dài bởi công thức tính chu vi (P = 6 × a ⇒ a = fracP6) để tìm cạnh của một hình lục giác phần nhiều bất kỳ. Sau khi khẳng định được chiều dài của cạnh bạn chỉ cần thay số vào phương pháp tính diện tích s lục giác đều.