Trong hệ đo lường quốc tế 1u = 1/NA gram = 1/(1000NA)kg (Với NA là hằng số Avogadro)

1u ≈ 1.66053886 x 10-27kg

1u ≈ 1.6605 x 10-24g

Công thức tính khối lượng riêng của nguyên tử là d = m/V

1mol nguyên tử đựng N = 6,02.1023 nguyên tử

- khối lượng của những hạt cấu tạo nên nguyên tử:

+) khối lượng của một electron: me = 9,1094.10-31 kg.

Bạn đang xem: Cách tính nguyên tử

+) cân nặng của một proton: mp = 1,6726.10-27 kg.

+) khối lượng của một nơtron: mn = 1,6748.10-27 kg.

Vậy biện pháp tính trọng lượng nguyên tử hóa 10 là phương pháp sau

m (nguyên tử) = m (p) x n (p) + m (n) x n (n)

Cùng đứng đầu lời giải bài viết liên quan về những công thức khác liên quan đến nguyên tử và bài bác tập tính khối lượng nguyên tử nhé

*

Cần nhớ

- 1u = 1,6605. 10-27 kg

- 1Å = 10-8cm = 10-10 m

- cân nặng nguyên tử kha khá và trọng lượng nguyên tử tuyệt đối :

+ cân nặng tuyệt đối (m) của nguyên tử là trọng lượng thực của nguyên tử (rất nhỏ)

+ trọng lượng tương đối của nguyên tử (M) là cân nặng nguyên tử tính theo đơn vị chức năng Cacbon (đvC) hay còn gọi là trọng lượng mol.

Quy ước: 1đvC = 1u = 1/12 khối lượng tuyệt đối của 12C = 1,66 . 10-24 g

+ mối quan hệ giữa khối lượng tương đối và trọng lượng tuyệt đối :

m = 1,66.10-24M (gam) hoặc m = M/(6,023.1023) (gam)

- Nguyên tử có hình dạng cầu hoàn toàn có thể tích V = 4/3πr3 (r là nửa đường kính nguyên tử).

- khối lượng riêng của nguyên tử d = m/V .

- 1 mol nguyên tử cất N = 6,02.1023 nguyên tử

Nhận xét: Proton và nơtron có khối lượng xấp xỉ nhau cùng chúng lớn hơn trọng lượng của electron khoảng chừng 1836 lần, bởi đó hoàn toàn có thể coi trọng lượng của nguyên tử tập trung chủ yếu hèn ở phân tử nhân nguyên tử (khối lượng của các electron là không xứng đáng kể, rất có thể bỏ qua).

- Nguyên tử có cân nặng vô cùng nhỏ bé, nếu tính bằng đơn vị chức năng gam thì số trị vượt bé, ko tiện sử dụng. Bởi đó, quy mong lấy 1/12 trọng lượng của nguyên tử C làm đối chọi vị khối lượng cho nguyên tử, call là đơn vị cacbon, viết tắt là đvC, kí hiệu thế giới là u.

Chú ý:

+) cân nặng tính bằng đơn vị chức năng cacbon chỉ là trọng lượng tương đối giữa những nguyên tử. Bạn ta gọi cân nặng này là nguyên tử khối.

Nguyên tử khối là cân nặng của một nguyên tử tính theo đơn vị chức năng cacbon.

*

+) Nguyên tử hiđro có cân nặng nhẹ nhất.

+) Nguyên tử khối của một số nguyên tố hay gặp 

Số proton

Tên nguyên tố

Kí hiệu hóa học

Nguyên tử khối

Hóa trị

1HiđroH1I
2HeliHe4 
3LitiLi7I
4BeriBe9II
5BoB1111 III
6CacbonC12IV, II
7NitơN14III, II, IV…
8OxiO16II
9FloF19I
10NeonNe20 
11NatriNa23I
12MagieMg24II
13NhômAl27III
14SilicSi28IV
15PhotphoP31III, V
16Lưu huỳnhS32II, IV,VI
17CloCl35,5I, …
18AgonAr39,9 
19KaliK39I
20CanxiCa40II
.    
.    
.    
24CromCr52II, III, …
25ManganMn55II, IV, VII…
26SắtFe56II, III
29ĐồngCu64I, II
30KẽmZn65II
35BromBr80I, …
47BạcAg108I
56BariBa137II
80Thủy ngânHg201I, II
82ChìPb207II, IV

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Biết nguyên tử nhôm bao gồm 13 proton, 14 nơtron. Khối lượng tính bởi gam của một nguyên tử nhôm là

A. 5,32.10-23g.

B. 6,02.10-23g.

C. 4,48.10-23g.

D. 3,99.10-23g.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

mAl ≈ ∑mp + ∑mn = 13u + 14u = 27u.

Có 1u = 1,6605.10-27kg ⇒ mAl = 27. 1,6605.10-27.1000 = 4,48.10-27g.

Ví dụ 2: Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng nề hay nhẹ nhàng hơn bao nhiêu lần so với nguyên tử cacbon?

Hướng dẫn giải:

Nguyên tử khối của Mg là 24 đvC; nguyên tử khối của cacbon là 12 đvC.

⇒Nguyên tử magie nặng nề hơn = 2 lần nguyên tử cacbon.

Ví dụ 3: Nguyên tử X nặng gấp 4 lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối của X và cho thấy X trực thuộc nguyên tố nào?

Hướng dẫn giải:

Nguyên tử khối của nitơ = 14 đvC

⇒ Nguyên tử khối của X = 4 x 14 = 56 (đvC)

Vậy X là yếu tố sắt (Fe).

Bài tập – có đáp án 

Câu 1: Nguyên tử khối là

A. Trọng lượng của nguyên tử tính bằng gam.

B. Trọng lượng của phân tử tính bởi đvC.

C. Khối lượng của nguyên tử tính bởi đvC.

D. Cân nặng của phân tử tính bởi gam.

Đáp án: Chọn C.

Câu 2: Nguyên tử khối của clo là

A. 71 đvC.

B. 35,5 gam.

C. 71 gam.

D. 35,5 đvC.

Đáp án: Chọn D.

Câu 3: Khối lượng của một nguyên tử cacbon là 19,9265. 10-23 gam. Vậy ta có cân nặng của 1 đvC là

A. 8,553. 10-23 g.

B. 2,6605. 10-23 g.

C. 0,16605. 10-23 g.

D. 18,56. 10-23 g.

Đáp án: Chọn C.

⇒ 1 đvC = 1/12 .19,9265. 10-23 = 0,16605. 10-23 (g).

Câu 4: Biết rằng bốn nguyên tử Mg nặng nề bằng tía nguyên tử của yếu tố X. Vậy thương hiệu của yếu tắc X là

A. Lưu huỳnh.

B. Sắt.

C. Nitơ.

D. Can xi.

Đáp án: Chọn A

Nguyên tử khối của Mg là 24 đvC. Đặt nguyên tử khối của X là M.

Theo bài bác ra, ta có: 4.24 = 3.M ⇒ M = (4.24)/3 = 32 đvC

Vậy X là nguyên tố diêm sinh (S).

Câu 5: Khối lượng kha khá của một phân tử H2O là

A. 18 đvC.

B. 18 gam.

C.34 đvC.

D. 18kg.

Đáp án: Chọn A.

Khối lượng tương đối của một phân tử nước = MH2O = 2.1 + 16 = 18 (đvC).

Câu 6: Biết nguyên tử nitơ gồm gồm 7 proton, 7 nơtron và 7 electron. Cân nặng của toàn nguyên tử nitơ là

A. 14 gam.

B. 21 gam.

C. 2,34. 10-23 gam.

D. 2,34. 10-27 gam.

Đáp án: Chọn C.

Xem thêm: Cách Dùng So As To Và So As To, Cấu Trúc Và Cách Dùng So As To Trong Tiếng Anh

Ta có:

mC = ∑mp + ∑me + ∑mn = 7. 1,6726.10-27 + 7. 9,1094.10-31 + 7.1,6748.10-27

= 2,34.10-26kg = 2,34.10-23 gam.

Câu 7: Trường đúng theo nào đưới đây gồm sự tương xứng giữa phân tử cơ bạn dạng với khối lượng và điện tích của chúng?