Chủ đề từ bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu và phân tích về độ PH và các công thức tính pH. Như các em đang biết, pH là chỉ số đo độ hoạt động của các ion H+ trong dung dịch, vị vậy là độ axít hay bazơ của nó. Những dung dịch nước có giá trị pH 7 được coi là có tính kiềm. Để xác minh được độ pH, họ cùng xem thêm qua một số trong những công thức tính pH trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cách tính ph hóa 11

*

Phân loại bài bác tập tính pH

+ Tính giá trị pH của dung dịch

+ trộn lẫn dung dịch

Dạng 1: Tính quý giá pH của dung dịch

Phương pháp giải

+ Tính pH của dung dịch axit: khẳng định nồng độ mol/l của ion H+ trong hỗn hợp ở trạng thái cân bằng pH=-lg()

+Tính pH của dung dịch bazơ: xác minh nồng độ mol/l của ion OH- trong dung dịch ở trạng thái thăng bằng pH, hoặc pH = 14-pOH= 14+lg().

Ví dụ: đến dung dịch A là một trong những hỗn hợp: H2SO4 2*10^(-4) M với HCl 6*10^(-4)M mang đến dung dịch B là một trong hỗn hợp: NaOH 3.10-4M với Ca(OH)2 3,5.10-4M

a) Tính pH của dung dịch A với dung dịch B

b) Trộn 300ml hỗn hợp A cùng với 200ml hỗn hợp B được dung dịch C. Tính pH của dung dịch C.

Lời giải

a) Ta bao gồm nồng độ H+ trong A: = 2 * 2*10^(-4) + 6*10^(-4) = 0,001M = 10^(-3) => pH = 3

Ta gồm nồng độ OH- vào B: = 3*10^(-4) + 2 * 3,5*10^(-4) = 0,001M = 10^(-3) => pOH = 3 => pH = 14 – 3 =11

b) vào 300ml dung dịch A bao gồm số mol H+ là:

n = centimet * V = 0,3 * 0,001 mol

Trong 200 ml hỗn hợp B có số mol OH- là:

n = centimet * V = 0,2* 0,001 mol


Dung dịch C có: V = 0,5 lít; số mol H+ = 0,3 * 0,001 – 0,2* 0,001 = 10^(-4) mol


Dạng 2: trộn lẫn dung dịch

Phương pháp giải

+ Sử dụng phương pháp đường chéo, ghi nhớ: Nước bao gồm C% hoặc cm =0.

+ việc thêm, cô hết nước làm đổi khác nồng độ mol/l với không làm biến hóa số mol chất. Tính toán theo số mol chất.

Ví dụ: Dung dịch HCl tất cả pH=3. Hỏi bắt buộc pha loãng hỗn hợp HCl đó bởi nước bao nhiêu lần sẽ được dung dịch HCl có pH = 4. Giải thích?

Lời giải:

Giả sử dung dịch HCl thuở đầu có thể tích V1 (l), pH = 3.

Số mol H+ lúc đầu là V1 * 10^(-3) mol

Thể tích H2O phải thêm vào là V2 (lít).

Số mol H+ trong dung dịch pH= 4 là (V1 + V2 ).10^(-4)

Việc trộn loãng dung dịch chỉ làm biến hóa nồng độ mol/l chứ không làm chuyển đổi số mol H+.

Vì vậy : (V1 + V2 ).10-4 = V1.10-3 => 9 V1 = V2

Vậy yêu cầu pha loãng hỗn hợp gấp 10 lần (nước cấp dưỡng gấp 9 lần thể tích ban đầu)

Công thức tính nhanh bài xích tập độ pH

a) phương pháp tính pH của hỗn hợp axit yếu đuối HA.( Ví dụ: HF, HCOOH, CH3COOH…)

pH = (log Kaxit + log Caxit )= -log (α.Caxit)

Trong đó:  là độ điện li

Ka : hằng số phân li của axit

Ca : nồng độ mol/l của axit ( Ca 0,01 M )

b) bí quyết tính pH của dung dịch bazơ yếu hèn BOH. ( Ví dụ: NH3, CH3-NH2, …)

pH = 14+(log Kbazơ + log Cbazơ )

Trong đó:  Kbazo : hằng số phân li của bazơ

Cbazo : nồng độ mol/l của bazơ

c) cách làm tính pH của dung dịch axit yếu hèn HA với muối NaA. (Ví dụ: HF và NaF, HCOOH với HCOONa, CH3COOH với CH3COONa…)

pH = -(log Kaxit + log )

Ca : mật độ mol/l của axit

Cm : độ đậm đặc mol/l của muối


Một số câu hỏi áp dụng

Ví dụ 1: Tính pH của dung dịch CH3COOH 0,1 M nghỉ ngơi 25C . Biết KCHCOOH = 1,8. 10-5


Giải.

Áp dụng phương pháp giải nhanh.

pH = – (logKa + logCa )  = – (log1,8. 10-5  + log0,1 ) = 2,87

Ví dụ 2: Tính pH của hỗn hợp HCOOH 0,46 % ( D = 1 g/ml ). đến độ điện li của HCOOH trong hỗn hợp là = 2 %

Giải

Ta có : cm = = = 0,1 M

Áp dụng bí quyết giải nhanh.

pH = – log (Ca ) = – log (.0,1 ) = 2,7

Ví dụ 3: Tính pH của hỗn hợp NH3 0,1 M . đến KNH = 1,75. 10-5

pH = 14 + (logKb + logCb ) = 14 + (log1,75. 10-5 + log0,1 ) = 11,13

Ví dụ 4:( KB 2009). Tính pH của hỗn hợp CH3COOH 0,1 M cùng CH3COONa 0,1 M sinh hoạt 25C. Biết KCHCOOH = 1,75. 10-5, bỏ qua mất sự năng lượng điện li của H2O.

Giải.

Áp dụng cách làm giải nhanh.

pH = – (logKa + log) = – (log1,75. 10-5  + log) = 4,76

Ví dụ 5:( CHUYÊN-VINH LẦN 3-2011). Cho lếu láo hợp tất cả CH3COOH 0,05 M với CH3COONa 0,05 M sinh hoạt 25C. Biết KCHCOOH = 1,8. 10-5  , làm lơ sự năng lượng điện li của H2O.

Vậy pH của hỗn hợp ở 25C là :

A. 5,12 B. 4,85 C. 4,74 D. 4,31

Giải.

Áp dụng phương pháp giải nhanh.

pH = – (logKa + log) = – (log1,8. 10-5  + log) = 4,74 => C đúng.

Ví dụ 6: (CHUYÊN-VINH LẦN 2-2011). Cho tất cả hổn hợp đung dịch X tất cả HF 0,1 M và NaF 0,1 M sinh sống 25C. Biết KHF = 6,8. 10-4  , bỏ qua sự năng lượng điện li của H2O.

Vậy pH của hỗn hợp ở 25C là :

A. 4,25 B. 1,58 C. 3,17 D. 3,46

Giải.

Cách 1: Áp dụng bí quyết giải nhanh.

pH = – (logKa + log) = – (log6,8. 10-4  + log) = 3,17 => C đúng.


Cách 2: Giải thường thì xem có mất không ít thời gian rộng không nhé,

PtpưHFH+ +F– KHF = 6,8. 10-4
Ban đầu0,10,1
xxX
Cân bằng0,1-xX0,1+x

Ta có

=> C đúng.

Ví dụ 7: Dung dịch CH3COOH 0,1 M. Có độ điện ly α =1% .Vậy pH của dung dịch ở 25C là :

A. 4,2 B. 3 C. 3,17 D. 2

Giải.

Áp dụng công thức giải nhanh.

pH = -log(α.Caxit) = -log(0,01.0,1) = 3 => B đúng.

Xem thêm: Luyện Tập Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8, Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình

Ví dụ 8: Dung dịch đựng 3,00 gam CH3COOH vào 250ml hỗn hợp .Biết MCH3COOH=60,05. Ka=10-4,75. Vậy pH của hỗn hợp ở 25C là :

A. 4,2 B. 2,4 C. 3,4 D. 2,7

Giải.

Tính toán bình thường ta được dung dịch tất cả nồng độ là 0,2 M

Áp dụng phương pháp giải nhanh => D đúng

Chúng ta vừa kiếm tìm hiểu chấm dứt một số dạng bài thường gặp trong câu hỏi tính độ pH. Đặc biệt là công thức tính độ pH theo cách thức tính nhanh, giúp bọn họ giải quyết những bài tập có thể nghiệm gấp rút và đúng đắn nhất. Quanh đó ra, còn tồn tại một số ví dụ minh họa và hồ hết câu trắc nghiệm của các trường chuyên, nhằm lý thuyết những tầm nhìn xa hơn và sẵn sàng tư tưởng mang lại những câu hỏi thi, độc nhất là vào kì thi trung học ít nhiều quốc gia. Chúc những em tiếp thu kiến thức thật tốt!