Hình vỏ hộp chữ nhật là trong những hình thường chạm mặt trong thực tế và trong Toán học? Vậy cách làm tính thể tích khối vỏ hộp chữ nhật như vậy nào? phương pháp tính diện tích s hình hộp chữ nhật ra sao. Mời chúng ta hãy thuộc pragamisiones.com theo dõi bài viết dưới trên đây để biết được toàn thể kiến thức về Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật nhé.

Bạn đang xem: Cách tính thể tích hình chữ nhật


1. Hình vỏ hộp chữ nhật là gì?

Hình vỏ hộp chữ nhật là 1 hình trong không khí 3 chiều, trong các số ấy mọi phương diện của nó đầy đủ là hình chữ nhật. Hình vỏ hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, và 12 cạnh. Nếu hotline 2 mặt bất kể đối diện nhau là khía cạnh đáy, thì 4 mặt còn lại mà mặt mặt của hình hộp chữ nhật.


2. Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật bằng tích của chiều dài nhân chiều rộng lớn nhân độ cao của hình.

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là lượng không gian mà hình chiếm, được tính bằng tích của diện tích đáy cùng chiều cao:

V = a x b x h

Trong đó:

V là thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.a là chiều dài hình hộp chữ nhật.b là chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.h là chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

3. Diện tích s hình hộp chữ nhật

- diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật:

*

- diện tích s toàn phần hình hộp chữ nhật:

*

Trong đó:

S là diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậta là chiều dài hình vỏ hộp chữ nhật.b là chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.h là độ cao hình hộp chữ nhật.

- nửa đường kính mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật:

*

4. Công việc tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Để tính thể tích hình hộp chữ nhật bất kì, chúng ta cần khẳng định các đại lượng có trong bí quyết tính. Ví dụ, bạn muốn tính thể tích đựng nước của một chiếc hồ nước có làm nên hộp chữ nhật, chúng ta cần thực hiện công việc sau:

Để tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bất kì, bạn cần xác minh các đại lượng bao gồm trong công thức tính. Ví dụ, bạn có nhu cầu tính thể tích chứa nước của một cái hồ nước có dạng hình hộp chữ nhật, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

Áp Dụng: Tính thể tích nước hoàn toàn có thể chứa trong đầm nước (trên hình)

a. Khẳng định chiều lâu năm của hình hộp chữ nhật

Chiều nhiều năm là cạnh nhiều năm nhất của mặt phẳng hình chữ nhật nằm phía trên hoặc bên dưới của hình hộp chữ nhật. Chúng ta có thể dùng thước dây để đo cạnh nhiều năm nhất của mặt hồ nước nước, ví dụ: chiều dài = 5 m.

b. Khẳng định chiều rộng của hình hộp chữ nhật

Chiều rộng lớn là cạnh ngắn duy nhất của phương diện phẳng hình chữ nhật nằm trên hay bên dưới của hình hộp chữ nhật. Bạn có thể dùng thước dây nhằm đo cạnh ngắn độc nhất của mặt hồ nước nước, ví dụ: chiều rộng = 3 m.

c. Khẳng định chiều cao của hình hộp chữ nhật


Chiều cao là cạnh đứng vuông góc với chiều dài với chiều rộng của hình hòa hợp chữ nhật. Chúng ta cũng có thể do chiều cao của hồ nước bằng thước dây, ví dụ: độ cao = 1,5 m.

d. Tính tích số của ba đơn vị chức năng chiều dài, chiều rộng và chiều cao.

Bạn hoàn toàn có thể nhân 3 đại lượng chiều rộng, chiều dài và chiều cao tùy ý, ko cần xem xét thứ trường đoản cú trước, sau. Áp dụng công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật cho đầm nước trên, ta có:

V = a.b.h = 5 (m) x 3 (m) x 1,5 (m) = 22,5 (m3)

Kết luận: hồ nước có thể chứa được thể tích nước là 22,5 (m3).

5. Lấy ví dụ như tính thể tích khối hộp chữ nhật

Bài 1: Hình hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 8 m, chiều rộng 5 m và độ cao 6 m. Tính đường chéo của hình hộp chữ nhật.

Giải:

Đường chéo của khối hộp chữ nhật là:

*

Bài 2:

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ gồm chiều dài cạnh đáy là 7 cm, chiều rộng cạnh lòng là 3 cm, độ cao cạnh đáy là 6 cm. Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’.

Lời giải:

Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là V = abh

Ta rất có thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là: V = 7.3.6 = 126 cm³

Bài 3: Một hồ chứa nước có hình trạng hộp chữ nhật có thể tích là 3000 m3, chiều rộng là 10 m và độ cao của hồ là 12 m. Tính chiều lâu năm của hồ.

Giải:

Chiều dài của hồ chứa nước là:

*

Bài 4: Cho hình hộp chữ nhật với chiều nhiều năm là 2,5cm, chiều rộng là 1,8 cm và chiều cao là 2cm. Hãy tính thể tích, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật kia đó.

Xem thêm: Search Results For: 'Top Ten Formal Financial Management Rankings【Whatsapp∶79309841323】Make Money Fast】Who Invested In Daily Fresh Food【Whatsapp∶7901'


Giải:

Theo đề bài xích cho thì a = 2,5; b = 1,8 với h= 2. Do đó khi áp dụng các công thức tính ta đang có:

Thể hình hình hộp chữ nhật là:

V = 2.1,8.2,5 = 9 (cm3)

Diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhật là:

Sxq = 2.2.(2,5 + 1,8) = 17,2 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2ab = 17,2 + 2.2,5.1,8 = 26,2 (cm2)

6. Bài bác tập trắc nghiệm thể tích khối hộp chữ nhật

Câu 1: mang lại hình lập phương có diện tích s 1 mặt mặt 36cm2. Tính thể tích của hình lập phương?

A. 216cm 3B. 144cm 3C. 125cm 3D.108cm 3

Câu 2: diện tích toàn phần của hình lập phương là 294 cm2. Tính thể tích của nó?

A. 300cm 3B. 343 cm 3C. 280cm 3D. 320 cm 3

Câu 3: mang đến hình hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D". Lựa chọn phát biểu đúng?

A. CC" ⊥ (AA"B"B)B. A"D" ⊥ (BCC"B")C. DC ⊥ (ADD"A")D. CD ⊥ (A"B"C"D")

Câu 4: mang lại hình hộp chữ nhật ABCD. MNPQ có AB = 6cm; BC = 8cm với thể tích của hình hộp là 240cm3. Tính AA’

A. 5cmB. 6cmC. 8cmD. 10cm

Câu 5: mang đến hình lập phương hoàn toàn có thể tích là: 64cm3. Tính diện tích 1 mặt của hình lập phương?

A. 16cm 2B. 8cm 2C. 12cm 2D. 64cm 2

Câu 6: mang đến hình lập phương có những cạnh có độ lâu năm là 5cm. Thể tích của hình lập phương kia là?

A. 100 cm 3B.125/3 centimet 3C. 125 centimet 3 D. 115 centimet 3

Câu 7: mang lại hình hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D". Chọn phát biểu đúng trong những phát biểu sau:

A. ( ABCD ) ⊥ ( A"B"C"D" )B. ( ADD"A" ) ⊥ ( BCC"B" )
C. ( ABB"A" ) ⊥ ( BCC"B" )D. ( ABB"A" ) ⊥ ( CDD"C" )

Câu 8: đến hình vỏ hộp chữ nhật ABCD. MNPQ gồm AB = 6cm; BC = 8cm và thể tích của hình hộp là 240cm3. Tính AA’.

A. 5cmB. 6cmC. 8cmD. 10cm

Câu 9: mang lại hình hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" có diện tích đáy SABCD = 24cm2 và có thể tích V = 84 cm3. Chiều cao của hình hộp chữ nhật có độ dài là?

A. H = 5cmB. H = 3,5cmC. H = 4cmD. H = 2cm

Chia sẻ bởi: Hồng Linh
tải về