Phương pháp giải bài toán vận động ngược chiều

1. đề cập lại bí quyết trong bài toán chuyển động.

Bạn đang xem: Cách tính thời gian 2 xe gặp nhau cung chieu lớp 8

Gọi gia tốc là v, quãng con đường là s, thời hạn là t, ta có công thức:

v = s : ts = v x tt = s : v

2. Phương thức giải bài toán hoạt động ngược chiều xuất hành cùng lúc.

-Tìm tổng vận tốc:

v = v1 + v2

- thời gian để nhị xe chạm mặt nhau:

t = s : v

- thời điểm hai xe chạm mặt nhau

=Thời điểm xuất xứ + thời hạn đi mang đến chỗ chạm mặt nhau

- vị trí hai xe gặp nhau giải pháp A

s1 = v1 x t

Ví dụ 1.Hai thànhphốcáchnhau 208,5 km, mộtxemáyđitừthànhphố A đếnthànhphố B vớivận tốclà 38,6 km/h. Một ôtôkhởihànhcùngmộtlúcvớixemáyđitừthànhphố B đếnthànhphố A với vậntốc 44,8km/h.

a)Hỏixemáyvà ô tôgặpnhau lúcmấy tiếng biết nhì xe khởi hành lúc 8 giờ 30 phút

b) Chỗ gặp mặt nhau cách thành phố A từng nào km?

*

Hướng dẫn giải:

Tổng vận tốc hai xe pháo là:

38,6 + 44,8 = 83,4 (km/giờ)

Thời gian nhì xe đi mang lại chỗ gặp gỡ nhau là:

208,5 : 83,4 = 2,5 (giờ)

Đổi: 2,5 giờ = 2 tiếng 30 phút

Vậy nhì xe gặp mặt nhau lúc:

8 giờ 1/2 tiếng + 2 giờ 30 phút = 11 giờ

Chỗ gặp gỡ nhau cáchthành phố A là:

38,6 x 2,5 = 96,5 (km)

Đáp số:11 giờ

96,5 km

Ví dụ 2.Hai ô tô khởi nguồn từ A với B và một lúc cùng đi trái chiều nhau. Quãng đường AB dài 162 km. Sau 2 giờ chúng gặp gỡ nhau. Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết xe hơi đi từ bỏ A bằng 4/5 gia tốc ô tô đi từ B, điểm chạm mặt nhau giải pháp A từng nào km?

Hướng dẫn giải:

Tổng vận tốc hai ô tô là:

162 : 2 = 81 (km/giờ)

Ta tất cả sơ đồ:

*

Giá trị một trong những phần là:

81 : (4 + 5) = 9 (km/giờ)

Vận tốc ô tô đi trường đoản cú A:

9 x 4 = 36 (km/giờ)

Vận tốc ô tô đi từ B:

9 x 5 = 45 (km/giờ)

Điểm chạm mặt nhau phương pháp A:

36 x 2 = 72 (km)

Đáp số:36 km/giờ, 45 km/giờ

72 km

Bài tập từ luyện:

Bài 1.Một xe hơi đi từ bỏ A cho B với tốc độ 54 km/h đồng thời đó một xe thứ đi tự B mang đến A với vận tốc 36 km/h. Sau 2 giờ ô tô và xe cộ máy gặp nhau. Tính quãng con đường AB?

Bài2.Hai ca nô phát xuất cùng một lúc, đi trái hướng nhau bên trên quãng đường sông dài 175km với gia tốc 24km/h cùng 26km/h. Hỏi sau bao nhiêu thời gian kể từ khi khởi hành đến lúc nhì ca nô gặp nhau?

i 3.Hai tp A với B giải pháp nhau 135 km. Một xe thiết bị đi từ A mang đến B với vận tốc 42 km/h với một xe đạp điện đi trường đoản cú B cho A với vận tốc 12 km/h. Hỏi sau bao lâu xe đạp điện và xe cộ máy gặp nhau? Lúc chạm mặt nhau xe máy phương pháp B bao nhiêu km?

Bài4.Hai ô tô khởi đầu từ A và B và một lúc với đi ngược hướng nhau. Quãng đường AB dài 174 km. Sau 2 tiếng đồng hồ chúng chạm mặt nhau.

a)Tìm tốc độ của từng ô tô, biết tốc độ đi trường đoản cú A bằng 1,5 lần vận tốc đi tự B.

b) Chỗgặpnhaucách A baonhiêukm?

Bài5.Hai fan khởi hành cùng 1 cơ hội từ 1 địa điểm và đi về hai phía trái hướng nhau. Bạn đi xe sản phẩm có tốc độ 48km/giờ. Tín đồ đi xe đạp điện có vận tốc bằng 25% tốc độ người đi xe cộ máy. Hỏi sau 1giờ 42 phút hai bạn cách nhau bao nhiêu km?

Bài6.Địađiểm A biện pháp B 54km. NếucùngmộtlúcAnđitừ A, Bìnhđitừ B ngượcchiềunhauthìsau 3 giờsẽgặpnhau. Tìmvậntốccủamỗibạn, biếtAnđinhanhhơnBìnhmỗigiờlà 6km.

Bài7.Hai người ở biện pháp nhau 37,8 km đi lại chạm mặt nhau cùng cùng xuất hành lúc 8 giờ. Người thứ nhất đi bộ với vận tốc 5,6 km/h. Tín đồ thứ hai đi xe đạp điện với vận tốc 16 km/h. Hỏi 2 người chạm chán nhau cơ hội mấy giờ? Khi chạm chán nhau thì người đầu tiên đã đi được bao nhiêu km?

Bài8.Xe trước tiên đi tự A mang đến B hết 3 giờ, xe lắp thêm hai đi tự B về A hết 4 giờ. Sau khoản thời gian khởi hành cùng một lúc trường đoản cú A và B được 2 tiếng thi nhị xe cách nhau 5km. Hỏi quãng con đường AB dài bao nhiêu km?

3. Phương thức giải bài xích toán chuyển động ngược chiều xuất hành không thuộc lúc

- Tìm thời gian xe đi trước t1

- tìm quãng mặt đường xe đầu tiên đi trước:

s1 = v1 x t1

- tìm quãng mặt đường còn lại:

s2 = s – s1

- tra cứu tổng vận tốc:

v = v1 + v2

- Thời gian chạm chán nhau của nhị xe:

t2 = s2 : (v1 + v2)

Vídụ 1.Quãng con đường từ A đến B lâu năm 91,5km. Một bạn đi xe đạp điện từ A lúc 13 tiếng 15 phút mang lại B với gia tốc 12km/giờ. Đến 13 tiếng 45 phút, một tín đồ đi xe lắp thêm từ B về A với vận tốc 45km/giờ. Hỏi nhì người gặp mặt nhau dịp mấy giờ đồng hồ và tín đồ đi xe đạp đi được từng nào km?

Hướng dẫn giải:

*

Thời gian xe đạp điện đi trước xe đồ vật là:

13 giờ đồng hồ 45 phút – 13 giờ 15 phút = 30 phút

Đổi: khoảng 30 phút = 0,5 giờ

Quãng đường xe đạp điện đi trước xe sản phẩm là:

12 x 0,5 = 6 (km)

Tổng tốc độ hai xe pháo là:

12 + 45 = 57 (km/giờ)

Thời gian sản phẩm công nghệ đi đến chỗ gặp nhau là:

(91,5 – 6) : 57 = 1,5 (giờ)

Đổi 1,5 giờ = 1 giờ đồng hồ 30 phút

Hai người chạm chán nhau lúc:

13 giờ đồng hồ 45 phút + 1 giờ 30 phút = 15 giờ đồng hồ 15 phút

Người đi xe đạp đi được số lượng km là:

6 + 1,5 x 12 = 24 (km)

Đáp số:15 giờ đồng hồ 15 phút

24 km.

Ví dụ 2.Một bạn đi từ bỏ A cho B không còn 10 giờ. Một bạn đi từ bỏ B về A không còn 12 giờ. Thời điểm 6 giờ, tín đồ đi từ A xuất xứ để đi mang lại B. Thời gian 8giờ40 phút bạn đi tự B lên đường để đi về A. Hỏi nhì người gặp gỡ nhau thời gian mấy giờ?

Hướng dẫn giải:

1 giờ bạn đi trường đoản cú A đi được: 1/10(quãng đường AB)

1 giờ fan đi từ bỏ B đi được: 1/12(quãng con đường AB)

Người đi từ bỏ A đi trước thời gian là:

8 giờ đồng hồ 40 phút – 6 tiếng = 2 giờ 40 phút = 8/3(giờ)

Người đi tự A đi trước tín đồ đi từ bỏ B quãng đường là:

1/10 x 8/3 = 4/15(quãng con đường AB)

Người đi từ bỏ B đi hết số giờ đồng hồ để mang lại chỗ chạm chán nhau là:

(1 - 4/15) : (1/10 + 1/12) = 4(giờ)

Hai người gặp gỡ nhau lúc:

8 giờ 40 phút + 4 giờ đồng hồ = 12 tiếng 40 phút

Đáp số:12 giờ đồng hồ 40 phút.

Bài tập từ luyện:

Bài 1.Lúc 7 tiếng 15 phút sáng sủa một xe hơi khởi hành trường đoản cú A mang đến B với vận tốc 65 km/giờ. Đến 8 giờ đồng hồ 15 phút, một xe ô tô khác xuất phát điểm từ B về A với gia tốc 70km/giờ. Hỏi nhị xe gặp nhau thời gian mấy giờ? Biết quãng con đường AB = 402,5km

Bài 2.Một ô tô khởi hành tại A lúc 9h đi về B với gia tốc 60km/giờ. Đến 9 giờ 30 phút xe hơi khác khởi thủy tại B trở về A với vận tốc 70km/giờ. Nhị xe gặp gỡ nhau cơ hội 11 tiếng 30 phút. Tính quãng con đường AB.

Bài 3.Một bạn đi xe đạp từ vị trí A để tới địa điểm B. Bạn đó khời hành thời gian 4 giờ đồng hồ 24 phút. Vào mức 6 giờ đồng hồ 36 phút, một bạn khác đi xe đạp từ B về A. Gia tốc người đi từ B lớn hơn người đi từ A là 1km/giờ. Hai người gặp mặt nhau cơ hội 11 giờ. Tính tốc độ của từng người. Biết quãng con đường AB dài 158,4 km?

Bài 4.Một bạn đi xe đạp điện từ vị trí A để tới vị trí B. Fan đó khời hành thời gian 4 giờ 24 phút. Vào khoảng 6 giờ 36 phút, một người khác đi xe đạp từ B về A. Gia tốc người đi từ bỏ B to hơn người đi trường đoản cú A là 1km/giờ. Nhị người gặp nhau thời gian 11 giờ. Tính tốc độ của mỗi người. Biết quãng con đường AB dài 158,4 km.

Bài 5.Lúc 7 giờ phát sáng một xe hơi khởi hành từ A cho B với gia tốc 65 km/giờ. Đến 8 giờ nửa tiếng một xe ô tô khác khởi nguồn từ B mang đến A với gia tốc 75 km/giờ. Hỏi hai xe chạm mặt nhau dịp mấy giờ đồng hồ ? hiểu được A cách B 657,5 km.

Bài6.Lúc 8 giờ 20 phút một fan đi xe đạp từ vị trí A để tới địa điểm B. Vào mức 9 tiếng 5 phút, một người khác đi xe thứ từ B về A. Tốc độ người đi từ bỏ B là 30km/giờ, còn vận tốc của fan đi tự A là 10km/giờ. Biết quãng con đường AB lâu năm 65km. Cho đến khi gặp mặt nhau, tín đồ đi xe đạp đã đi được bao nhiêu km?

Bài 7.

Xem thêm: Nhận Định Thảo Mai Nghĩa Là Gì ? Thảo Mai Là Gì

Một tín đồ đi xe đạp điện từ địa điểm A nhằm tới vị trí B. Fan đó khởi hành lúc 5 giờ đôi mươi phút. Vào khoảng 7 giờ 40 phút, một tín đồ khác đi xe đạp từ B về A. Vận tốc người đi tự B to hơn người đi từ bỏ A là 3km/giờ. Nhị người gặp mặt nhau cơ hội 10 giờ. Tính gia tốc của mỗi người. Biết quãng con đường AB dài 91km.