Bạn đã xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem và cài ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại đây (201.86 KB, 7 trang )


Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 chương 1: Khối nhiều diện

Bài 1 (trang 27 SGK Hình học tập 12): trong số mệnh đề sau, mệnh đềnào đúng?

A) Số đỉnh cùng số phương diện của một hình nhiều diện ln bởi nhau;

B) vĩnh cửu hình đa diện có số đỉnh với số mặt bằng nhau;

C) vĩnh cửu một hình nhiều diện gồm số cạnh ngay số đỉnh;

D) trường tồn một hình nhiều diện gồm số cạnh cùng số mặt phẳng nhau;

Lời giải:

Chọn giải đáp B: sống thọ hình nhiều diện gồm số đỉnh với số mặt phẳng nhau;

Bài 2 (trang 27 SGK Hình học 12): trong những mệnh đề sau, mệnh đềnào đúng?

Số các đỉnh, hoặc các mặt của bất cứ hình nhiều diện nào cũng:

A) lớn hơn hoặc bởi 4B) lớn hơn 4

C) lớn hơn hoặc bởi 5

D) lớn hơn 5

Lời giải:


Chọn đáp án A. Lớn hơn hoặc bằng 4

Bài 3 (trang 27 SGK Hình học tập 12): trong những mệnh đề sau, mệnh đềnào đúng?

Số các cạnh của hình đa diện luôn luôn:

A) lớn hơn hoặc bởi 6

B) to hơn 6


(2)

D) to hơn hoặc bởi 8

Lời giải:

Chọn giải đáp A. Lớn hơn hoặc bởi 6.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm toán 10 trang 28

Bài 4 (trang 28 SGK Hình học 12): trong số mệnh đề sau, mệnh đềnào sai?

A) Khối tứ diện là khối đa diện lồi;

B) Khối hộp là khối đa diện lồi;

C) gắn ghép hai khối hộp sẽ tiến hành một khối đa diện lồi;

D) Khối lăng trụ tam giác là khối nhiều diện lồi.

Lời giải:


Chọn giải đáp C.

Bài 5 (trang 28 SGK Hình học tập 12): trong các mệnh đề sau, mệnh đềnào sai?

A) nhị khối chóp có diện tích s đáy và độ cao tương ứng đều bằng nhau thì rất có thể tích bằng nhau.

B) nhị khối chóp cụt có diện tích s một lòng và chiều cao tương ứng đều bằng nhau thì hoàn toàn có thể tích bằng nhau.

C) hai khối lăng trụ có diện tích s đáy và độ cao tương ứng cân nhau thì rất có thể tích bằng nhau.

Xem thêm: Bảng Góc Lượng Giác Sin Cos, Cơ Bản, Nâng Cao Đầy Đủ Lớp 9,10,11

D) nhị khối chóp cụt có diện tích hai đáy và độ cao tương ứng đều bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

Lời giải:


(3)

Bài 6 (trang 28 SGK Hình học 12): đến hình chóp S.ABCD. Call A’ và B’ lần lượt là trung điểm của SA với SB. Lúc ấy tỉ số thể tích của hai khối chóp S.A’B’C’ với S.ABC bằng:

Lời giải:

Bài 7 (trang 28 SGK Hình học 12): cho hình chóp S.ABCD. điện thoại tư vấn A’, B’, C’, D’ theo thiết bị tự là trung điểm của SA, SB, SC, SD. Tỉ số thể tích của nhì khối chóp S.A’B’C’D’ cùng S.ABCD bằng:


(4)

Bài 8 (trang 28 SGK Hình học tập 12): Thể tích của khối lăng trụ tam
giác đều phải có tất cả các cạnh bởi a là:


(5)

Bài 9 (trang 28 SGK Hình học 12): đến hình vỏ hộp ABCD.A’B’C’D’. Tỉ số thể tích của khối tứ diện ACB’D’ với khối vỏ hộp ABCD.A’B’C’D’bằng:

Lời giải:

Chọn giải đáp B


(6)

Khối vỏ hộp ABCD.A’B’C’D’ được chia thành năm khối tứ diện ABDA’, CBDC’, B’A’C’B, D’A’C’D và ACB’D’, từng khối tứ diện ABDA’, CBDC’, B’A’C’B, D’A’C’D có thể tích bằng:

Bài 10 (trang 28 SGK Hình học tập 12):

Cho hình vỏ hộp ABCD.A’B’C’D’, call O là giao của AC với BD. Tỉ số thể tích của khối chóp O.A’B’C’D’ với khối vỏ hộp ABCD.A’B’C’D’ bằng:


(7)

Tài liệu liên quan


*
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trung học phổ thông 13 981 5
*
60 câu hỏi trắc nghiệm Hình 10 ( chương 1) 6 641 7
*
110 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập HKI 6 746 1
*
Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan hóa hữu cơ lớp 11 – chương trình câng cao 23 658 0
*
Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô sinh 11 562 0
*
*
*
câu hỏi trắc nghiệm công nghiệp điện lạnh 49 834 2
*
*
câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng có đáp án giải thích 14 974 6
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(9.01 KB - 7 trang) - cài Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 chương 1: Khối nhiều diện - Trắc nghiệm Toán lớp 12 trang 27, 28 SGK
Tải bản đầy đầy đủ ngay
×