Vòng lặp for vào python được thực hiện để lặp một biến qua một dãy (List hoặc String) theo thứ tự mà chúng xuất hiện. Vòng lặp for vào python được áp dụng để lặp một trong những phần của chương trình các lần. Nếu tần số lặp là cố định thì vong lặp for được khích lệ sử dụng, còn nếu số lần lặp không thắt chặt và cố định thì nên áp dụng vòng lặp while.

Sau đấy là cú pháp của vòng lặp for vào python:
Bạn đang xem: Câu lệnh for trong python

*
nếu như một mảng day_sequense bao gồm một danh sách các biểu thức, nó được ước lượng đầu tiên. Sau đó, item trước tiên trong mảng được gán cho thay đổi vòng lặp bien_vong_lap. Tiếp theo, những khối lệnh bên trong vòng lặp được thực hiện và khối lệnh này được thực thi tới khi mảng này đã có lặp xong.

Dưới đây là ví dụ minh họa vòng lặp for trong Python:


# lấy ví dụ lặp một chuỗifor letter in "Python": print ("Chữ chiếc hiện tại:", letter);# lấy một ví dụ lặp một mảngfruits = <"chuối", "táo", "xoài">for fruit in fruits: print ("Bạn có thích ăn:", fruit);

Chu cai hien tai: PChu cai hien tai: yChu cai hien tai: tChu cai hien tai: hChu cai hien tai: oChu cai hien tai: nBạn bao gồm thích ăn: chuốiBạn bao gồm thích ăn: táoBạn gồm thích ăn: xoài

Lặp qua index của mảng

Một phương pháp khác để lặp qua mỗi tòa tháp là vì chỉ mục index bên trong mảng đó. Chúng ta theo dõi ví dụ đơn giản và dễ dàng sau:


# lấy ví dụ lặp một mảngfruits = <"chuối", "táo", "xoài">for index in range(len(fruits)): print ("Bạn có thích ăn:", fruits);
Ở đây, bọn họ sử dụng hàm len(), có sẵn trong Python, để cung ứng tổng số thành phần trong tuple cũng như hàm range() để cung cấp cho bọn họ dãy thực sự để lặp qua đó.


thực hiện lệnh else trong vòng lặp for

Python được cho phép bạn tất cả một lệnh else để liên phù hợp với một lệnh vòng lặp.

nếu câu lệnh else được sử dụng với vòng lặp for, thì câu lệnh else được tiến hành khi vòng lặp kết thúc. trường hợp câu lệnh else được sử dụng với vòng lặp while, câu lệnh else được thực hiện khi đk là false.

for num in range(10, 21): #lặp num tự 10 tới trăng tròn for i in range(2, num): #lặp i trường đoản cú 2 cho tới num - 1 if num % i == 0: #num tất cả chia hết mang lại i hay là không print ("%d không hẳn là số nguyên tố." %(num)); break; # bay vòng lặp for hiện tại else: # else là 1 phần của vòng lặp for print ("%d là số nguyên tố" %(num));


Xem thêm: Giải Bài Tập Các Tập Hợp Số Lớp 10 Có Đáp Án, Các Tập Hợp Số

10 chưa hẳn là số nguyên tố.11 là số nguyên tố12 chưa phải là số nguyên tố.13 là số nguyên tố14 không hẳn là số nguyên tố.15 chưa phải là số nguyên tố.16 chưa phải là số nguyên tố.17 là số nguyên tố18 không hẳn là số nguyên tố.19 là số nguyên tố20 chưa phải là số nguyên tố.