I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ trong BẢNG TUẦN HOÀN

Các thành phần trong bảng tuần hoàn được thu xếp theo chiều tăng đột biến của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Cấu tạo bảng tuần hoàn

II. CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN

1. Ô nguyên tố

- Ô nguyên tố đến biết: Số hiệu nguyên tử, kí hiệu hóa học, thương hiệu nguyên tố, nguyên tử khối của thành phần đó.

*

- Số hiệu nguyên tử có số trị bằng số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân và ngay số electron vào nguyên tử. Số hiệu nguyên tử trùng với số vật dụng tự ô vào bảng tuần hoàn.


Ví dụ: Ô vật dụng 11, xếp thành phần natri (Na).

Ta có:

+ Số hiệu nguyên tử = số proton = số electron = 11

+ Kí hiệu hóa học: Na

+ thương hiệu nguyên tố: natri

+ Nguyên tử khối: 23


2. Chu kì

- Chu kỳ là dãy những nguyên tố nhưng nguyên tử của chúng bao gồm cùng số lớp electron cùng được xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dần.

- Số sản phẩm tự chu kì bằng số lớp electron.

- Bảng tuần trả gồm có 7 chu kỳ: chu kỳ 1, 2, 3 là các chu kỳ nhỏ. Chu kỳ 4, 5, 6, 7 là các chu kỳ lớn.


*


- Nhóm gồm những nguyên tố nhưng nguyên tử của chúng có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau, cho nên vì vậy có tính chất tương tự nhau được xếp thành một cột theo hướng tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

- Số sản phẩm tự của các nhóm A ngay số electron ở lớp bên ngoài cùng của nguyên tử trong đội đó.

Ví dụ:

+ nhóm IA: Gồm những nguyên tố kim loại vận động mạnh. Nguyên tử của chúng đều có một electron ở phần bên ngoài cùng. Điện tích hạt nhân tăng từ Li (3+), … mang lại Fr (87+).

+ tế bào phỏng kết cấu nguyên tử Kali ở nhóm IA, có một electron ở phần ngoài cùng:

*

III. SỰ BIỂN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ vào BẢNG TUẦN HOÀN


1. Vào một chu kì

- trong một chu kỳ, lúc đi từ trên đầu đến cuối chu kỳ luân hồi theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân:

+ Số e phần bên ngoài cùng của nguyên tử tăng dần từ là một đến 8 electron.

+ Tính kim loại của các nguyên tố giảm dầnđồng thời tính phi kim của những nguyên tố tăng dần.

Ví dụ:

Chu kì 2 có 8 nguyên tố:

*

+ Số e phần ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong chu kỳ luân hồi 2 tăng dần từ là 1 đến 8

+ Đẩu chu kỳ luân hồi 2 là một trong những kim loại mạnh mẽ (Li), cuối chu kỳ là một trong phi kim mạnh dạn (F), hoàn thành chu kỳ là 1 khí thảng hoặc (Ne).

2. Trong một nhóm

Trong một nhóm, khi đi từ trên xuống bên dưới theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân.

- Số lớp electron của nguyên tử tăng dần.

- Tính kim loại của những nguyên tố tăng dầnđồng thời tính phi kim của những nguyên tố giảm dần.

Ví dụ: Nhóm IA bao gồm 6 thành phần từ Li đến Fr

+ Số lớp electron tăng vọt từ 2 cho 7. Số electron phần ngoài cùng của nguyên tử đều bởi 1.


+ Tính kim loại của những nguyên tố tăng dần. Đầu đội IA, Li là kim loại vận động hóa học bạo phổi cuối team là sắt kẽm kim loại Fr vận động hóa học khôn cùng mạnh

IV. Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Biết vị trí của nguyên tố ta có thể suy đoán kết cấu nguyên tử và đặc điểm của nguyên tố.

Ví dụ:

Biết: Nguyên tố A tất cả số hiệu nguyên tử là 17, chu kì 3, đội VIIA.

Xác định được:

+ yếu tố A bao gồm số hiệu nguyên tử là 17, suy ra điện tích hạt nhân của nguyên tử A là 17+, nguyên tử A có 17 electron.

+ A sinh hoạt chu kì 3, suy ra nguyên tử A có 3 lớp electron. Do ở sát cuối chu kì 3 buộc phải A là một phi kim mạnh, tính phi kim của A mạnh dạn hơn của nguyên tố trước nó trong cùng chu kì (là S có số hiệu là 16).

+ A ở team VIIA nên phần ngoài cùng gồm 7 electron, tính phi kim của A yếu hơn của nguyên tố phía trên nó trong cùng nhóm (là F có số hiệu nguyên tử là 9) nhưng khỏe khoắn hơn thành phần đứng bên dưới nó trong thuộc nhóm (là Br gồm số hiệu nguyên tử là 35).

2. Biết cấu trúc nguyên tử của nguyên tố có thể suy đoán địa chỉ và đặc thù nguyên tố đó.

Xem thêm: Sự Thật Về Người Đàn Ông Trong Mơ Của Hàng Nghìn Người Trên Thế Giới

Ví dụ:

Biết: Nguyên tố X có điện tích phân tử nhân là 11+, nguyên tử X có 3 lớp electron, lớp bên ngoài cùng có một electron.