Trong lịch trình hóa 11, chương Sự năng lượng điện li giữ kiến thức chủ chốt của cả học kì 1. Vì chưng vậy, không chỉ nắm vững lí thuyết mà những em đề nghị nắm được cả phần bài tập chương 1. Dưới đây Kiến guru hỗ trợ cho các em Các dạng bài tập hóa 11 chương 1 chi tiết và khá đầy đủ nhất.

Bạn đang xem: Chất không điện li là gì


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

- Lý thuyết:

+ phần nhiều chất tan trong nước (hoặc nóng chảy) phân li ra ion được điện thoại tư vấn là gần như chất năng lượng điện li. Axit, bazơ cùng muối là những chất năng lượng điện li.

+ chất điện li mạnh là hóa học khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:

những axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,... Những dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... Số đông các muối. Phương trình năng lượng điện li của hóa học điện li mạnh áp dụng mũi tên 1 chiều (→).

+ hóa học điện li yếu là hóa học khi rã trong nước chỉ có một trong những phân tử hoà chảy phân li thành ion, phần còn sót lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:

những axit trung bình với yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH... Các bazơ không tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3... Phương trình năng lượng điện li của hóa học điện li yếu áp dụng mũi tên 2 chiều ().

- các chất điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O.


*

- những chất điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.


*

Bài 2: nhờ vào định công cụ bảo toàn điện tích: Tổng điện tích dương bằng tổng năng lượng điện âm.

a) K2CrO4 b) Fe(NO3)3 c) Mg(MnO4)2 d) Al2(SO4)3e) Na2S f) Ba(OH)2 g) NH4Cl h) CH3COONa

Bài 3:

- Lí thuyết: Axit làm cho quỳ tím hoá đỏ, bazơ tạo nên quỳ tím hoá xanh. Riêng rẽ với muối, còn tuỳ vào cấu tạo mà cho các muôi trường không giống nhau.

Ta tất cả bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bới axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính

Tạo bươi axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,...)

Axit

Tạo bươi axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,...)

Bazơ

Tạo bới axit yếu, bazơ yếu

Còn tuỳ vào gốc nắm thể

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3.

- Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa, K2CO3, Na2S, Na2CO3,

- Quỳ tím hóa không đổi màu: Ba(NO3)2 NaCl.

II. Bài bác tập hóa 11: Tính nồng độ ion trong dung dịch

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:


*

0,01 0,01 0,01 mol


0,01 0,02 0,01 mol

Bài 2:

0,04 0,08 0,04


0,15 0,3 0,15


Bài 3:

a)

0,01 0,01 mol

b)

0,1 0,1 mol


0,02 0,04 mol


0,3 0,3 mol

c)

1,68 3,36 1,68 mol

III. Bài bác tập hóa 11: khẳng định muối từ các ion mang đến sẵn vào dung dịch

Dạng 3: xác minh muối từ các ion mang đến sẵn vào dung dịch


Có 4 dung dịch, mỗi dung dịch chỉ cất một loại cation cùng một loại anion. Các loại ion trong 4 hỗn hợp gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl–, CO32–, NO3–. Đó là 4 dung dịch gì?

Giải:

Từ 8 ion phối hợp để tạo nên 4 hỗn hợp muối tan. Ion nào tạo ít muối hạt tan nhất thì xét trước.

Xét từ cation, Pb2+ chỉ kết phù hợp với NO3- new tạo muối hạt tan. => Pb(NO3)2.

Ba2+ tạo kết tủa cùng với CO32- với SO42- bắt buộc muối tan vẫn là BaCl2.

Mg2+ sinh sản kết tủa cùng với CO32- đề nghị muối tan sẽ là MgSO4, sót lại là Na2CO3.

IV. Các dạng bài tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn điện tích

1. Phần đề:


Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung:

Cách tính mol năng lượng điện tích:

Khối lượng hóa học tan:

Áp dụng định điều khoản bảo toàn điện tích ta được:


Áp dụng định luật pháp bảo toàn điện tích ta được:(1)
(2)

Từ (1) với (2) => a = b = 0,1 mol.


Áp dụng định luật pháp bảo toàn điện tích ta được:


Từ (1) cùng (2) => x = 0,2 mol y = 0,3 mol.

V. Những dạng bài bác tập hóa 11: bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:


Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: bài bác tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: - Tính pH: trường hợp = 10-a thì pH = a

pH = -log

pH + pOH = 14.

1)

0,04 0,04 M

pH = -log = 1,4.

2)

0,01 0,02 M


0,05 0,05 M

pH = -log = -log<0,02 + 0,05> = 1,15.

3)

10-3 10-3M

pOH = -log = -log<10-3> = 3.

=> pH = 14 – 3 = 11.

4)

0,1 0,1 M


0,2 0,4 M

pOH = -log = -log<0,1+0,4> = 0,3.

=> pH = 14 – 0,3 = 13,7.

Bài 2: nHCl = 0,1 mol

nNaOH = 0,15 mol

PTHH:

Trước pư: 0,1 0,15

Pư: 0,1 0,1

Sau pư: 0,05.

dư = 0,05: 0,5 = 0,1M

pOH = -log = 1

=> pH = 14 – 1 = 13.


PTHH:

Trước pư: 0,03 0,032

Pư: 0,03 0,03

Sau pư: 0,002 mol

dư = 0,002: 0,2 = 0,01M

pOH = -log = 2

=> pH = 14 – 2 = 12.

Bài 4: pH = 13 => pOH = 14 – 13 = 1.


PTHH:

0,15 0,15 mol

mNa = 0,15.23 = 3,45g.

Bài 5:

a) pH = 3 => pOH = 11


= 10-3 ; = 10-11.

b) pH giảm 1 => tăng 10 => V sút 10 lần.


Cần sút thể tích H2O bằng 9/10 V để thu được dung dịch bao gồm pH = 2.

c) pH tăng 1 => bớt 10 => V tăng 10 lần.

Xem thêm: Sư Phạm Toán Thi Khối Nào - Ngành Sư Phạm Toán Học Là Gì


Cần thêm thể tích H2O bằng 9V nhằm thu được dung dịch tất cả pH = 4.