tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


*

Chọn đáp án C

Ø nguyên tắc chung cần ghi nhớ:

• chất làm thô là chất có công dụng hút độ ẩm mạnh.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây làm khô khí nh3 tốt nhất

• chất làm thô không tác dụng, không kết hợp với khí (cả khi gồm nước)

• Trong quá trình làm khô khí thì không giải phóng khí khác.

Theo đó, những axit HCl, H2SO4, HNO3 không thỏa mãn nhu cầu đk (2) là

đều có phản ứng với NH3 ⇒ loại những đáp án A, B, D


Chọn lời giải C

⮚ nguyên lý chung bắt buộc ghi nhớ:

• hóa học làm khô là chất có khả năng hút độ ẩm mạnh.

• chất làm khô không tác dụng, không phối hợp với khí (cả khi gồm nước)

• Trong quy trình làm thô khí thì không giải hòa khí khác.

Theo đó, những axit HCl, H2SO4, HNO3 không vừa lòng đk (2) là

đều gồm phản ứng cùng với NH3 ⇒ loại những đáp án A, B, D


Trong các axit: HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3. Axit yếu nhất là:

Lưu huỳnh đioxit được tạo ra thành tự cặp chất :

Oxit bazơ nào tiếp sau đây được dùng để triển khai khô nhiều nhất?


Trong các axit: HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3. Axit yếu độc nhất là:H2CO3

Lưu huỳnh đioxit được chế tác thành từ bỏ cặp hóa học :K2SO3và H2SO4

Oxit bazơ nào dưới đây được dùng để làm khô những nhất là:CaO


Câu 12. Chất nào dưới đây khi chảy trong nước đến dung dịch, làm cho quỳ tím hóa đỏ:

A. KOH​

B. KNO3​

C. SO3​

D. CaO

Câu 13. Hóa học nào sau đây chức năng với H2SO4 loãng tạo nên thành muối cùng nước:

​A. Cu​

B. CuO​ ​

C. CuSO4​

D. CO2

Câu 14. CaO hoàn toàn có thể làm khô khí nào bao gồm lẫn hơi nước sau đây:

​A. Khí CO2​

B. Khí SO2 ​

C. Khí HCl​

D. CO

Câu 15. Một hỗn hợp rắn tất cả Fe2O3 cùng CaO, để hòa tan hoàn toàn hỗn thích hợp này bạn ta buộc phải dùng dư: ​

A. Nước.​​

B. Dung dịch NaOH. ​

C. Dung dịch HCl.​

D. Dung dịch NaCl.

Câu 16. Dung dịch axit mạnh không có tính như thế nào sau đây:. ​

A. Tính năng với oxit axit sản xuất thành muối và nước.

​B. Chức năng với bazơ chế tạo thành muối cùng nước . .

​C. Chức năng với nhiều kim loại giải phóng khí hiđrô. ​

D. Làm thay đổi màu sắc quỳ tím thành đỏ.

Câu 17. Đơn chất nào sau đây tính năng với H2SO4 loãng sinh ra hóa học khí :

​A. Bạc​

B. Đồng ​

C. Sắt​​

D. Cacbon.

Câu 18. Trong phòng thể nghiệm khí SO2 không thu bằng cách đẩy nước vày SO2 : ​

A. Khối lượng nhẹ hơn nước​

B. Chảy được trong nước.

Xem thêm: " Show Có Nghĩa Là Gì Trên Fb, Nghĩa Của Từ Show Trong Tiếng Việt

​C. Dễ dàng hóa lỏng ​

D. Tất cả các ý trên .

Câu 19. Để trung hòa - nhân chính 11,2gam KOH 20%, thì nên cần lấy bao nhiêu gam dung dịch axit H2SO435% ​

A. 9gam​

B. 4,6gam ​

C. 5,6gam​

D. 1,7gam

Câu 20. Tổng hợp 23,5 gam K2O vào nướC. Tiếp đến dùng 250ml dung dịch HCl để trung hòa dung dịch trên. Tính mật độ mol HCl đề nghị dùng. ​