Cho hình chóp S.ABCD lòng là hình chữ nhật, SA vuông góc cùng với đáy, AB=a, AD=2a. Góc thân SB cùng đáy bằng 45°. Thể tích khối chóp S.ABC bằng:
Bạn đang xem: Cho hình chóp đều sabc

Cho hình chóp S.ABCD tất cả ABCD là hình thang vuông tại A với D thỏa mãn nhu cầu SA⊥ABCDvà AB=2AD=2CD=2a=2SA. Thể tích khối chóp S.BCD là:


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy là hình vuông vắn cạnh a, SA vuông góc với khía cạnh phẳng đáy (ABCD) cùng SA=a. Điểm M nằm trong cạnh SA sao choSMSA=k. Xác minh k sao cho mặt phẳng (BMC) chia khối chóp S.ABCD thành nhì phần hoàn toàn có thể tích bằng nhau.


Cho hình chóp S.ABCD có SA⊥ABCD. Biết SA=a2, cạnh SC tạo thành với đáy một góc 60°và diện tích s tứ giác ABCD là 3a22. Hotline H là hình chiếu của A trên cạnh SC. Tính thể tích khối chóp H.ABCD.


Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có thể tích bằng V. điện thoại tư vấn M, N, P, Q, E, F theo thứ tự là tâm các hình bình hành ABCD, A’B’C’D’, ABB’A’, BCC’B’, CDD’C’, DAA’D’. Thể tích khối nhiều diện có các đỉnh M, P, Q, E, F, N bằng:


Một khối chóp tam giác bao gồm cạnh đáy bởi 6, 8, 10. Một sát bên có độ dài bằng 4 và tạo thành với lòng một góc 60°. Thể tích của khối chóp kia là:


Cho tứ diện hầu hết ABCD bao gồm cạnh bằng 8. Ở tư đỉnh tứ diện, fan ta cắt đi các tứ diện đều cân nhau có cạnh bằng x, biết khối nhiều diện tạo ra thành sau thời điểm cắt hoàn toàn có thể tích bởi 34thể tích tứ diện ABCD. Cực hiếm của x là:


Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ gồm độ dài tất cả các cạnh bằng a với hình chiếu vuông góc của đỉnh C trên (ABB’A’) là tâm của hình bình hành ABB’A’. Thể tích của khối lăng trụ là:


Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ bao gồm đáy là tam giác cân nặng tại C, A"C=a5,BC=a,ACB^=45°. Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng:


Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ gồm đáy ABC là tam giác vuông trên B, ACB^=60°, cạnh BC = a, đường chéo cánh A’B sinh sản với mặt phẳng (ABC) một góc 30°. Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là:


Cho tứ diện ABCD gồm G là điểm thỏa mãn GA→+GB→+GC→+GD→=0→. Mặt phẳng chuyển đổi chứ BG và cắt AC, AD theo thứ tự tại M với N. Giá bán trị nhỏ nhất của tỉ số VABMNVABCDlà:
Xem thêm: Trường Thpt Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Trung Tâm Gia Sư Sư Phạm

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam