Với giải bài bác 10 trang 84 SBT Toán 8 Tập 2 được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết phương pháp làm bài tập môn Toán 8. Mời các bạn đón xem:


Giải SBT Toán 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ trái của định lí Ta-lét

Bài 10 trang 84 sách bài xích tập Toán 8 Tập 2:Cho hình thang ABCD (AB // CD). Đường thẳng song song với đáy AB cắt các cạnh bên và những đường chéo cánh AD, BD, AC, cùng BC theo máy tự những điểm M, N, P, Q. Chứng minh rằng MN = PQ.

Bạn đang xem: Cho hình thang abcd có ab song song với cd

*

Lời giải:

Trong ΔADB, ta có: MN // AB (gt)

Suy ra:DNDB  = MNAB (hệ quả định lí ta-lét) (1)

Trong ΔACB, ta có: PQ // AB (gt)

Suy ra:CQCB  =  PQAB (Hệ quả định lí Ta-lét) (2)

Lại có: NQ // AB (gt) với AB // CD (gt)

Suy ra: NQ // CD.

Trong ΔBDC, ta có: NQ // CD (chứng minh trên)

Suy ra: DNDB = CQCB(Định lí Ta-lét) (3)

Từ (1), (2) với (3) suy raMNAB  =  PQAB hay MN = PQ (điều bắt buộc chứng minh).

Bài 6 trang 84 SBT Toán 8 Tập 2: Cho tam giác ABC bao gồm cạnh BC = a. Bên trên cạnh AB lấy những điểm D với E sao cho AD = DE = EB...

Bài 7 trang 84 SBT Toán 8 Tập 2: Cho hình mẫu vẽ bên cho biết MN // BC, AB = 25cm, BC = 45cm, AM = 16cm, AN = 10cm...

Bài 8 trang 84 SBT Toán 8 Tập 2: Hình vẽ cho biết tam giác ABC vuông tại A, MN // BC, AB = 24cm, AM = 16cm, AN = 12cm...

Bài 9 trang 84 SBT Toán 8 Tập 2: Hình thang ABCD (AB // CD) bao gồm hai đường chéo cánh AC cùng BD giảm nhau trên O...

Bài 11 trang 85 SBT Toán 8 Tập 2: Cho hình thang ABCD (AB // CD). Trên cạnh AD lấy điểm E sao cho...

Bài 12 trang 85 SBT Toán 8 Tập 2: Hình thang cân ABCD (AB // CD) bao gồm hai đường chéo cánh AC với BD giảm nhau tại O. Call M, N theo trang bị tự là...

Bài 13 trang 85 SBT Toán 8 Tập 2: mang lại hình thang ABCD (AB // CD, AB

Bài 14 trang 85 SBT Toán 8 Tập 2: Hình thang ABCD (AB // CD) gồm hai đường chéo cánh AC với BD cắt nhau tại O. Đường trực tiếp qua O song song...

Bài 15 trang 86 SBT Toán 8 Tập 2: Cho trước cha đoạn thẳng có độ dài tương ứng là m, n, p. Hãy dựng đoạn thẳng trang bị tư bao gồm độ dài...

Bài 16 trang 86 SBT Toán 8 Tập 2: đến đoạn trực tiếp AB = 3cm, CD = 5cm, EF = 2cm. Hãy dựng đoạn thẳng trang bị tư...

Bài 2.1 trang 86 SBT Toán 8 Tập 2: Hình bs.1 cho biết AB // CD, O ∈ MN, MN = 5cm, OB = 1,5cm, OD = 4,5cm, MB = 1cm...

Bài 2.2 trang 86 SBT Toán 8 Tập 2: Tam giác ABC có hai đường trung đường BM với CN cắt nhau trên O. Chứng minh rằng OM.OC = ON.OB...

Xem thêm: 5 Mẫu Tóm Tắt Truyện Ngắn Vợ Chồng A Phủ Hay, Ngắn Nhất (5 Mẫu)

Bài 2.3 trang 86 SBT Toán 8 Tập 2: Hình thang ABCD (AB // CD) bao gồm hai đường chéo AC cùng BD cắt nhau trên O...