- phân biệt được các số bao gồm một chữ số, những số tất cả hai chữ số; số phệ nhất; số nhỏ bé nhất tất cả một chữ số; số to nhất; số bé bỏng nhất bao gồm hai chữ số; số tức tốc trước; số tức tốc sau

 
Bạn đang xem: Chuẩn kiến thức môn toán 2

*
21 trang
*
duongtran
*
*
56784
*
30Download
Bạn đang xem trăng tròn trang mẫu của tư liệu "Chuẩn kỹ năng và kiến thức môn Toán 2", để mua tài liệu cội về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên


Xem thêm: Mdf Là File Gì? Phần Mềm & Cách Mở File Mdf Là File Gì? Phần Mềm & Cách Mở File

CHUẨN KIẾN THỨC MÔN TOÁN hướng Dẫn thay Thể:TuầnTên bài bác DạyYêu Cầu bắt buộc ĐạtGhi Chúbài tập đề nghị làm 1Ôn tập những số mang lại 100( tr. 3 )- Biết đếm, đọc, viết các số mang lại 100.- nhận biết được những số bao gồm một chữ số, các số bao gồm hai chữ số; số to nhất; số nhỏ nhắn nhất có một chữ số; số to nhất; số nhỏ nhắn nhất có hai chữ số; số ngay tức khắc trước; số tức thì sau bài 1 bài xích 2 bài 3 Ôn tập các số đến 100( tr. 4 )- Biết viết những số tất cả hai chữ số thành tổng của số chục với số đơn vị, trang bị tự của các số.- Biết so sánh những số trong phạm vi 100Bài 1 bài xích 3 bài bác 4 bài bác 5Số hạng Tổng( tr. 5 )- Biết số hạng, tổng - Biết thực hiên phép tính cộng những số bao gồm hai chữ số ko nhớ trong phạm vị 100.- Biết giải việc có lời văn bằng một phép cộng.Bài 1 bài xích 2 bài 3 luyện tập ( tr. 6 )- Biết cộng nhẩm số tròn chục gồm hai chữ số.- Biết tên thường gọi thành phần và công dụng của phép cộng.- Biết triển khai phép cộng các số gồm hai chữ số không nhờ vào trong phạm vi 100.- Biết giải vấn đề bằng một phép cộng bài 1 bài bác 2 ( cột 1 )Bài 3 ( a, b )Bài 4Đề -xi-mét( tr. 7 )- Biết đề - xi – mét là đơn vị đo độ dài; tên gọi, kì hiệu của nói; biết tình dục giữa dm với cm, ghi lưu giữ 1dm=10cm.- nhận thấy được độ lớn của đon vị đo dm; đối chiếu độ dài đoạn trực tiếp trong ngôi trường hợp đối chọi giản; thực hiện phép cộng, trừ các số đo độ lâu năm có đơn vị đo là đề-xi-mét.Bài 1 bài xích 2 2Luyện Tập ( tr. 8 )- Biết quan hệ giữa dm và cm để viết số đo có đơn vị chức năng là centimet thành dm và trái lại trong trường hợp đơn giản.- nhận thấy được độ nhiều năm đề-xi-mét thước thẳng.- Biết mong lượng độ nhiều năm trong ngôi trường hợp solo giản.- Vẽ được đoạn thẳng có độ nhiều năm 1 dm.Bài 1 bài 2 bài 3 ( cột 1, 2 )Bài 4Số bị trừ - sốtrừ - hiệu ( tr. 9)- Biết số bị trừ, số trừ, hiệu.- Biết thực hiện phép trừ những số gồm hai chữ số ko nhớ vào phạn vi 100.- Biết giải việc bằng một phép trừ.Bài 1 bài xích 2 ( a,b,c )Bài 3 luyện tập ( tr. 10)- Biết trừ nhẩm số tròn chục tất cả hai chữ số.- Biết triển khai phép trừ những số tất cả hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100.- Biết giải bài toán bằng một phép trừ.Bài 1 bài xích 2 ( cột 1, 2 )Bài 3 bài xích 4TuầnTên bài DạyYêu Cầu phải ĐạtGhi Chúbài tập bắt buộc làm 2Luyện tập chung ( tr.10 )- Biết đếm, đọc, viết những số trong phạm vi 100.- Biết viết số lập tức trước, số ngay tắp lự sau của một số trong những cho trước.- Biết làm cho tính cộng, trừ các số gồm hai chữ số không nhớ vào phạm vi 100.- Biết giải việc bằng một phép cộng.Bài 1 bài bác 2 ( a,b,c,a )Bài 3 ( cột 1,2 )Bài 4Luyện tập thông thường ( tr.11 )- Biết viết số gồm hai chữ số thành tổng của số chục và số solo vị.- Biết số hạng, tổng.- Biết số bị trừ, số trừ, hiệu.- Biết làm tính cộng, trừ những số gồm hai chữ số không dựa vào trong phạm vi 100.- Biết giải việc bằng một phép trừ.Bài 1 (viết 3 số đầu)Bài 2 bài xích 3 ( làm cho 3 phép tính đầu )Bài 4 3Kiểm Tra Kiểm tra tập trung vào những nội dung sau:- Đọc, viết những số bao gồm hai chữ số; viết số tức thời trước, số liền sau.- tài năng thực hiện cộng, trừ không nhớ vào phạm vi 100.- Giải vấn đề bằng một phép tính vẫn học.- Đo, viết số đo độ dài đoạn thẳng.Phép cộng bao gồm tổng bằng 10 ( tr. 12 )- Biết cộng hai số gồm tổng bằng 10.- Biết nhờ vào bảng cùng để search một số chưa biết trong phép cộng có tổng bằng 10.- Biết viết 10 thành tổng của nhì số trong đó có một số cho trước.- Biết cộng nhẩm: 10 cộng với số bao gồm một chữ số - Biết xem đồng hồ đeo tay khi kim phút chỉ vào 12.Bài 1 ( cột 1, 2, 3 )Bài 2 bài 3 ( chiếc 1 )Bài 426 + 4;36 + 24( tr. 13 )- Biết tiến hành phép cộng tất cả nhớ vào phạm vi 100, dạng 26 + 4; 36 + 24.- Biết giải vấn đề bằng một phép cộng bài 1 bài xích 2 luyện tập ( tr. 14 )- Biết cùng nhẩm dạng 9 + 1 + 5- Biết thực hiện phép cộng bao gồm nhớ vào phạm vi 100, dạng 26 + 4; 36 + 24 - Biết giải câu hỏi bằng một phép cộng.Bài 1 ( loại 1 )Bài 2 bài bác 3 bài 49 cùng với một số trong những 9 + 5 ( tr. 15 )- Biết cách thực hiện hiện phép cùng dạng 9 + 5, lập được bảng 9 cùng với một số.- nhận thấy trực giác về tính giao hoán của phép cộng.- Biết giải bài toán bằng một phép tính cộng.Bài 1 bài bác 2 bài bác 4429 + 5( tr. 16 )- Biết thực hiện phép cộng tất cả nhớ trong phạm vi 100, dạng 29 + 5.- Biết số hạng, tổng - Biết nối các điểm mang đến sẵn để sở hữu hình vuông.- Biết giải vấn đề bằng một phép cộng.Bài 1 ( cột 1,2,3 )Bài 2 (a, b )Bài 3 49 + 25 ( tr. 17 )- Biết triển khai phép cộng có nhớ vào phạm vi 100, dạng 29 + 25.- Biết giải vấn đề bằng một phép cộng.Bài 1 ( cột 1,2,3 )Bài 3 TuầnTên bài xích DạyYêu Cầu bắt buộc ĐạtGhi Chúbài tập bắt buộc làm 4Luyện Tập ( tr. 18 )- Biết thực hiện phép cộng dạng 9 + 5, nằm trong bảng 9 cùng với một số.- Biết triển khai phép cộng có nhớ vào phạm vi 100, dạng 29 + 5; 49 +25.- Biết tiến hành phép tính 9 công với một vài để đối chiếu hai số trong phạm vi 100. - Biết giải bài toán bằng một phép cộng.Bài 1 (cột 1,2,3 )Bài 2 bài bác 3 ( cột 1 )Bài 48 cùng vớimột số: 8 + 5 ( tr. 19 )- Biết tiến hành phép cùng dạng 8 + 5, lập được bảng cộng 8 với cùng một số.- nhận ra trực giác về đặc điểm giao hoán của phép cộng.- Biết giải việc bằng một phép cộng.Bài 1 bài bác 2 bài 428 + 5 ( tr. đôi mươi )- Biết thực hiện phép cộng gồm nhớ vào phạm vi 100, dạng 28 + 5.- Biết vẽ đoạn thẳng bao gồm độ dài cho trước.- Biết giải câu hỏi bằng một phép cộng.Bài 1 (cột 1,2,3 )Bài 3 bài 4538 + 25 ( tr. 21 )- Biết thực hiện phép cộng bao gồm nhớ vào phạm vi 100, dạng 38 + 25.- Biết giải bài giải vấn đề bằng một phép cộng những số cùng với số đo có đơn vị dm.- Biết thực hiện phép tính 9 hoặc 8 cộng với một vài để đối chiếu hai số.Bài 1 (cột 1,2,3 )Bài 2 bài 3 (cột 1 )Luyện Tập ( tr. 22 )- thuộc bảng 8 cộng với một số.- Biết thực hiện phép cộng có nhờ trong phạm vi 100, dạng 28 + 5; 38 +25.- Biết giải việc theo cầm tắt với cùng một phép cộng bài 1 bài bác 2 bài xích 3 Hình chữ nhật hình tứ giác ( tr. 23 )- dấn dạng được và call đúng tên hình chữ nhật, hình tứ giác.- Biết nối các điểm để sở hữu hình chữ nhật, hình tứ giác.Bài 1 bài 2 ( a,b)Bài toán về nhiều hơn thế ( tr. 24 )- Biết giải và trình bày bài giải vấn đề về các hơn.Bài 1( không yêu ước HS cầm tắt ) bài xích 3 rèn luyện ( tr. 25 )- Biết giải và trình bày bài giải bài toán về nhiều hơn trong các tình huống khác nhau.Bài 1 bài xích 2 bài xích 467 cùng với một số: 7 + 5 ( tr. 26 )- Biết cách tiến hành phép cộng dạng 7 + 5, lập được bảng 7 cùng với một số. - nhận thấy trực giác về đặc thù giao hoán của phép cộng.- Biết giải và trình diễn bài giải việc về nhiều hơn thế Bài 1 bài bác 2 bài bác 447 + 5 ( tr. 27)- Biết triển khai phép cộng có nhớ vào phạm vi 100, dạng 47 + 5.- Biết giải việc về nhiều hơn theo bắt tắt bởi sơ đồ vật đoạn thẳng.Bài 1 (cột 1,2,3 )Bài 3 TuầnTên bài xích DạyYêu Cầu đề nghị ĐạtGhi Chúbài tập buộc phải làm 647 + 25 ( tr. 28 )- Biết tiến hành phép cộng tất cả nhớ trong phạm vi 100, dạng 47 + 25.- Biết giải và trình bày bài giải vấn đề bằng một phép cộng bài 1 (cột 1,2,3 )Bài 2 (a, b, d, e )Bài 3 rèn luyện ( tr. 29 )- ở trong bảng 7 cùng với một số.- Biết triển khai phép cộng có nhớ vào phạm vi 100, dạng 47 + 5; 47 25.- Biết giải bài toán theo cầm tắt với một phép cộng.Bài 1 bài 2 ( cột 1, 3, 4 )Bài 3 bài 4 ( dòng 2 )Bài toánvề thấp hơn ( tr. 30 )- Biết giải và trình diễn bài giải bài toán về thấp hơn Bài 1 bài xích 2 7Luyện Tập ( tr. 31 )- Biết giải việc về những hơn, ít hơn Bài 2 bài xích 3 bài xích 4Ki-lô-gam( tr. 32 )- Biết nặng hơn, nhẹ hơn giữa hai đồ gia dụng thông thường.- Biết Ki-lô-gam là đơn vị chức năng đo khối lượng; đọc, viết tên và kí hiệu của nó.- Biết vận dụng cân đĩa, thực hành cân một số trong những đồ trang bị quen thuộc.- Biết tiến hành phép cộng, phép trừ và giải toán với những số kèm theo đơn vị Kg. Bài xích 1 bài bác 2 luyện tập ( tr. 33 )- Biết qui định đo khối lượng: cân đĩa, cân đồng hồ đeo tay ( cân nặng bàn ).- Biết làm cho tính cộng, trừ và giải toán với những số kèm theo đơn vị kg.Bài 1 bài xích 3 ( cột 1 ) bài 46 cộng vớimột số 6 + 5( tr. 34- Biết triển khai phép cộng dạng 6 + 5, lập được bảng 6 cộng với một số.- nhận biết trực giác về tính chất giao hoán của phép cộng.- phụ thuộc bảng 6 cộng với một số trong những để tìm được số tương thích điền vào ô trống.Bài 1 bài bác 2 bài xích 3 26 + 5( tr. 35 )- Biết thực hiện phép cộng gồm nhớ vào phạm vi 100, dạng 26 + 5.- Biết giải bài toán về nhiều hơn.- Biết thực hành đo độ lâu năm đoạn thẳng.Bài 1 (dòng 1) bài 3 bài bác 4836 + 15( tr. 36 )- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 36 + 15.- Biết giải bài toán theo như hình vẽ bởi một phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100.Bài 1 (dòng 1) bài bác 2 (a, b )Bài 3 rèn luyện ( tr. 37 )- nằm trong bảng 6,7,8,9 cùng với một số.- Biết tiến hành phép cộng gồm nhớ trong phạm vi 100.- Biết giải bài toán về nhiều hơn thế nữa cho dưới dạng sơ đồ.- Biết nhận những thiết kế tam giác bài bác 1 bài bác 2 bài bác 4 bài 5 ( a )TuầnTên bài DạyYêu Cầu nên ĐạtGhi Chúbài tập buộc phải làm 8Bảng cùng ( tr. 38)- thuộc bảng cùng đã học.- Biết tiến hành phép cộng gồm nhớ vào phạm vi 100.- Biết giải câu hỏi về các hơnBài 1 bài 2 (3 phép tính đầu )Bài 3 rèn luyện ( tr. 39 )- Ghi nhớ với tái hiện cấp tốc bảng cùng trong phạm vi trăng tròn để tính nhẩm; cộng gồm nhớ trong phạm vi 100.- Biết giải câu hỏi có một phép cộng.Bài 1 bài bác 3 bài bác 4 Phép cộng tất cả tổng bởi 100 ( tr. 40 )- Biết triển khai phép cộng có tổng bởi 100.- Biết ca 1 lít, chai 1 lít, biết lít là đơn vị chức năng đo dung tích. Biết đọc, viết tên gọi và kí hiệu của lít.- Biết thực hiện phép cộng, trừ những số đo đối kháng vị, giải toán có liên quan đến đơn vị chức năng lít.Bài 1 bài xích 2 (cột 1,2 )Bài 4 9Lít ( tr. 41,42)- Biết thực hiện chai 1 lít hoặc ca 1 lít để đong, đo nước, dầu - Biết ca 1 lít, chai 1 lít, biết lít là đơn vị đo dung tích. Biết đọc, viết tên gọi và kí hiệu của lít.- Biết triển khai phép cộng, trừ những số theo đơn vị chức năng lít, giải toán có liên quan đến đơn vị chức năng lít.Bài 1 bài bác 2 ( cột 1,2 ) bài xích 4 luyện tập ( tr. 43 ) ... R.137 )- Biết quan hệ tình dục giữa đơn vị và chục; thân chục với trăm; biết đơn vị chức năng nghìn, quan hệ giới tính giữa trăm cùng nghìn.- nhận biết được những số tròn trăm, biết cách đọc, viết những số tròn trăm.Bài 1 bài xích 2 so sánh sốtròn trăm ( tr.139)- Biết cách đối chiếu số tròn trăm.- Biết thức tự những số tròn trăm.- Biết điền các số tròn trăm vào những vạch trên tia số.Bài 1 bài xích 2 bài bác 3 những số tròn chục từ 110 mang đến 200(tr.140)- nhận ra được các số tròn chục tự 110 mang lại 200.- biết phương pháp đọc, viết những số tròn chục tự 110 mang lại 200.- biết cách so sánh những số tròn chục.Bài 1 bài bác 2 bài 3 những số tự 101 mang lại 110(tr.142)- nhận ra được những số từ 101 đến 110.- biết phương pháp đọc, viết các số 101 mang lại 110.- biết cách so sánh các số từ bỏ 101 đến 110.- Biết trang bị tự các số trường đoản cú 101 cho 200.Bài 1 bài bác 2 bài bác 3 29Các số từ bỏ 111 đến 200(tr.144)- phân biệt được các số trường đoản cú 111 mang đến 200.- biết phương pháp đọc, viết những số 111 đến 200.- biết phương pháp so sánh các số tự 111 mang đến 200.- Biết đồ vật tự những số tự 111 đến 200.Bài 1 bài 2 (a)Bài 3 những số có tía chữ số ( tr.146 )- nhận biết được những số có ba chữ số, biết cách đọc, viết chúng. Nhận biết số có ba chữ số bao gồm số trăm, số chục, số đơn vị.Bài 2 bài 3 So sánhCác số có bố chữ số ( tr.148 )- Biết sử dụng kết cấu thập phân của số và quý giá theo vị trí của những chữ số trong một số trong những để so sánh các số có bố chữ số; phân biệt thứ tự những số ( không thật 1000 )Bài 1 bài xích 2 (a) bài 3 (dong 1)Luyện tập ( tr. 149)- biết cách đọc, viết các số có ba chữ số.- Biết so sánh những số có bố chữ số.- Biết sắp xếp các số bao gồm đến ba chữ số theo đồ vật thự từ bé bỏng đến béo hoặc ngược lại.Bài 1 bài bác 2 (a, b )Bài 3 ( cột 1) bài bác 4 Mét ( tr.150)- Biết mét là một trong đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết kí hiệu đơn vị mét.- biết được quan hệ giữa đơn vị chức năng mét với những đơn vị đo độ dài: đề-xi-mét; xăng-ti-mét.- Biết làm những phép tính tất cả kèm đơn vị đo độ lâu năm mét.- Biết cầu lượng độ dài trong một trong những trường hợp đối chọi giản.Bài 1 bài 2 bài bác 4 TuầnTên bài bác DạyYêu Cầu yêu cầu ĐạtGhi Chúbài tập đề nghị làm 30 Ki –lô-mét(tr.151)- Biết mét là 1 trong đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết kí hiệu đơn vị ki-lô-mét.- hiểu rằng quan hệ giữa đơn vị ki-lô-mét với đơn vị mét.- Biết tính độ dài con đường gấp khúc với những số đo theo đơn vị chức năng km - Biết khoảng cách giữa các tỉnh trên bạn dạng đồ.Bài 1 bài bác 2 bài xích 3 Mi-li-mét(tr.153)- Biết mi-li-mét là đơn vị chức năng đo độ dài, biết đọc, viết kí hiệu đơn vị chức năng mi-li-mét.- hiểu rằng quan hệ giữa đơn vị chức năng mi-li-mét với những đơn vị đo độ dài: xăng-ti-mét, mét.- Biết cầu lượng độ lâu năm theo đơn vị chức năng cm, milimet trong một trong những trường hợp 1-1 giản.Bài 1 bài bác 2 bài bác 4 luyện tập ( tr. 154 )- Biết tiến hành phép tính, giải bài xích toán liên quan đến các số đo theo đơn vị chức năng đo độ dài đã học. - Biết dùng thước để đo độ dài cạnh của một hình tam giác theo đơn vị cm hoặc mm.Bài 1 bài xích 2 bài 4 Viết số thành tổng cáctrăm, chục, đơn vị chức năng ( tr.155)- Biết viết số có cha chữ số thành tổng của số trăm, số chục, số đơn vị chức năng và ngược lại.Bài 1 bài bác 2 bài xích 3 Phép cùng ( không có nhớ )trong phạm vi 1000(tr.156)- biết cách làm tính cùng ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000.- Biết cùng nhẩm những số tròn trăm bài xích 1(cột 1,2,3) bài bác 2 (a)Bài 3 31Luyện tập ( tr. 157 )- biết cách làm tính cộng ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000, cộng gồm nhớ trong phạm vi 100.- Biết giải vấn đề về nhiều hơn thế - Biết tính chu vi hình tam giác.Bài 1 bài 2 (cột,1,3 )Bài 4 bài 5Phép trừ không nhớ vào phạmvi 1000(tr.158 )- biết phương pháp làm tính trừ ( không nhớ ) những số vào phạm vi 1000.- Biết trừ nhẩm các số tròn trăm.- Biết giải việc về thấp hơn Bài 1 (cột 1,2 )Bài 2 ( phép tình đầu cùng phép tính cuối )Bài 3 bài xích 4Luyện tập ( tr. 159 )- biết phương pháp làm tính trừ ( không nhớ ) những số trong phạm vi 1000, trừ bao gồm nhớ vào phạm vi 100.- Biết giải việc về không nhiều hơn.Bài 1 bài 2 (cột 1)Bài 3 (cột 1,24 )Bài 4Luyện tậpchung ( tr. 160 )- Biết có tác dụng tính cộng, trừ tất cả nhớ trong phạm vi 100; có tác dụng tính cộng, trừ ko nhớ những số bao gồm đến cha chữ số.- Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn trăm.Bài 1(phép tính 1,2,4)Bài 2(phép tính 1,2,3)Bài 3 (cột 1,2 )Bài 4 (cột 1,2 )TuầnTên bài bác DạyYêu Cầu yêu cầu ĐạtGhi Chúbài tập đề xuất làm 31Tiền việt nam (tr.162)- Biết nhận thấy đơn vị thường dùng của tiền vn là đồng.- nhận biết được một trong những loại giấy bạc: 100 đồng 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng.- Biết thực hành thực tế đổi chi phí trong trường hợp 1-1 giản.Bài 1 bài bác 2 bài 4 32Luyện tập ( tr. 164)- Biết sử dụng một số trong những loại giấy bạc: 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng.- Biết làm các phép tính cộng, trừ những số với đơn vị chức năng là đồng.- Biết trả tiền và nhận lại tiền quá trong trường hợp mua bán đơn giản.Bài 1 bài 2 bài 3 Luyện tậpchung ( tr. 165)- biết cách đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số.- đối chiếu số có bố chữ số theo các trăm, chục, đơn vi. - Biết giải câu hỏi về nhiều hơn thế có kèm đơn vị chức năng đồng.Bài 1 bài xích 3 bài xích 5 Luyện tậpchung ( tr. 166)- Biết bố trí thứ tự các số có tía chữ số.- Biết cộng, trừ (không lưu giữ ) các số có ba chữ số.- Biết cộng, trừ nhẩm những số tròn chục, tròn trăm bao gồm kèm đơn vị chức năng đo.- Biết thu xếp hình đối chọi giản. Bài bác 1 bài xích 2 bài 4 bài xích 5Luyện tậpchung ( tr. 167)- Biết cộng, trừ ( ko nhớ ) những số có cha chữ số.- Biết search số hạng, số bị trừ.- Biết quan hệ tình dục giữa các đơn vị đo độ nhiều năm thông dụng.Bài 1 (a,b)Bài 2 (dòng 1 câu a và b )Bài 3 soát sổ địnhkì Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau đây:- thứ tự những số trong phạm vi 1000.- So sánh những số có ba chữ số.- Viết số thành tổng những trăm, chục đơn vị.- Cộng, trừ các số có cha chữ số ( không nhớ ) - Chu vi các hình sẽ học.33Ôn tập về những số vào phạm vi 1000( tr.168)- Biết đọc, viết các số có bố chữ số.- Biết đếm thêm một trong những đơn vị vào trường hợp 1-1 giản.- Biết so sánh những số có tía chữ số.- phân biệt số nhỏ xíu nhất, số lớn số 1 có bố chữ sốBài 1 (dòng 1,2,3 )Bài 2 (a,b)Bài 4 bài xích 5Ôn tập về các số vào phạm vi 1000( tr.169)- Biết đọc, viết những số có cha chữ số.- Biết phân tích những số có tía chữ số thành các trăm, những chục, những đơn vị với ngược lại.- Biết sắp đến xếp những số bao gồm đến bố chữ số theo lắp thêm tự từ bé bỏng đến béo hoặc ngược lại.Bài 1 bài bác 2 bài bác 3 TuầnTên bài bác DạyYêu Cầu buộc phải ĐạtGhi Chúbài tập bắt buộc làm 33Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tr. 170 )- Biết cộng, trừ nhẩm những số tròn chục, tròn trăm.- Biết làm cho tính cộng, trừ gồm nhớ vào phạm vi 100.- Biết có tác dụng tính cộng, trừ ko nhớ những số bao gồm đến ba chữ số.- Biết giải bài toán bằng một phép cộng bài 1 (cột 1,3 )Bài 2 (cột 1,3 )Bài 3 Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tr.171)- Biết cộng, trừ nhẩm những số tròn trăm.- Biết làm tính cộng, trừ gồm nhớ vào phạm vi 100.- Biết làm tính cộng, trừ không nhớ những số tất cả đến ba chữ số.- Biết giải vấn đề về không nhiều hơn.- Biết tìm số bị trừ, search số hạng của một tổng.Bài 1 1 (cột 1,3 bài 2 1 (cột 1,3 bài xích 4 bài xích 5Ôn tập phép nhân vàphép phân tách ( tr. 172)- nằm trong bảng nhân và bảng phân tách 2,3,4,5 để tính nhẩm.- Biết tính quý hiếm của biểu thức tất cả hai dấu phép tính ( trong đó có một vết nhân hoặc chia; nhân, phân chia trong phạm vi bảng tính vẫn học.)- Biết tra cứu số bị chia, tích.- Biết giải bài toán có một phép nhân.Bài 1 (a )Bài 2 (dòng 1)Bài 3 bài xích 534Ôn tập phép nhân vàphép phân tách (tt )( tr. 173)- trực thuộc bảng nhân với bảng chia 2,3,4,5 để tính nhẩm.- Biết tính giá trị của biểu thức bao gồm hai lốt phép tính ( trong số đó có một vệt nhân hoặc chia; nhân, phân chia trong phạm vi bảng tính vẫn học.)- Biết giải việc có một phép chia.- dìm biết một phần mấy của một số.Bài 1 bài 2 bài bác 3 bài 4Ôn tập về đại lượng (tr.174)- Biết xem đồng hồ đeo tay khi kim phút chỉ vào số 12, số 3, số 6.- Biết ước lượng độ lâu năm trong một số trường hợp đối kháng giản.- Biết giải câu hỏi có đính thêm với những số đo. Bài xích 1 (a)Bài 2 bài bác 3 bài 4 (a,b)Ôn tập về đại lượng (tr.175)- nhận ra thời gian được dành riêng cho một số hoạt động.- Biết giải bài toán liên quan đến đơn vị chức năng kg,kmBài 1 bài xích 2 bài bác 3 Ôn tập về hình học tập (tr.176)- nhận dạng được và hotline đúng tên hình tứ giác, hình chữ nhật, mặt đường thẳng, con đường gấp khúc, hình tam giác, hình vuông, đoạn thẳng.- Biết vẽ hình theo mẫu.Bài 1 bài bác 2 bài 4 Ôn tập về hình học (tr.177)- Biết tính độ dài con đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, hình tứ giác.Bài 1 bài 2 bài bác 3 TuầnTên bài bác DạyYêu Cầu đề xuất ĐạtGhi Chúbài tập đề nghị làm 35Luyện tậpchung ( tr. 178, 179)- Biết đọc, viết, so sánh các số vào phạm vi 1000.- trực thuộc bảng cộng, trừ vào phạm vi 20.- Biết coi đồng hồ.Bài 1 bài 2 bài xích 3 (cột )Bài 4Luyện tậpchung ( tr. 180)- trực thuộc bảng nhân chia đã học nhằm tính nhẩm.- Biết làm cho tính cộng, trừ gồm nhớ vào phạm vi 100.- Biết tính chu vi hình tam giác.Bài 1 bài xích 2 bài bác 3 Luyện tậpchung ( tr. 181)- Biết xem đồng hồ.- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ vào phạm vi 100.- Biết làm cho tính cộng, trừ không nhớ các số có ba chữ số.- Biết tính quý hiếm của biểu thức số tất cả hai lốt phép tính.- Biết tính chu vi hình tam giác.Bài 1 bài bác 2 bài bác 3 (a)Bài 4 (dòng 1 )Bài 5 Luyện tậpchung ( tr. 181)- Biết so sánh các số.- Biết có tác dụng tính cộng, trừ gồm nhớ vào phạm vi 100.- Biết làm cho tính cộng, trừ không nhớ các số có bố chữ số.- Biết giải bài toán về ít hơn có liên quan đến đơn vị chức năng đo độ dài.Bài 1 bài xích 3 bài bác 4 Kiểm trađịnh kìcuối học tập kì 2Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau:- Đọc, viết những số mang đến 1000.- nhận ra giá trị theo vị trí của các chữ số trong một số.- So sánh những số có bố chữ số.- Cộng,trừ, nhân, phân tách trong bảng.- Cộng, trừ gồm nhớ vào phạm vi 100.- Cộng, trừ không nhớ các số có cha chữ số.- Giải câu hỏi bằng một phép cộng hoặc trừ hoặc nhân hoặc phân tách ( có liên quan đến những đơn vị đo vẫn học )- Số ngay tắp lự trước, số tức tốc sau.- coi lịch, coi đồng hồ.- Vẽ hình tứ giác, tính chu vi hình tứ giác, hình tam giác.Hết