Phương pháp chứng minh 2 tam giác đều nhau (cạnh – góc – cạnh)

Bài 1: mang lại tam giác ABC gồm M là trung điểm của BC. Bên trên tia đối của tia MA, đem điểm N sao để cho MN = MA. Chứng tỏ : c) AC = BN. B) AB // NC

Giải.

a) AC = BN : Xét ΔACM cùng ΔNBM, ta gồm :

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
so lo trong) b) AH vuông góc cùng với AD Ta bao gồm : cmtt, ta được : AD // BC nhưng mà : AH ⊥ BC (gt) => AH ⊥ AD