tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Chứng minh a song song với b

*

a) chứng tỏ a song song với bb) chứng tỏ c vuông góc với b

*

(a,) Muốn hội chứng minh (a//b) thì các bạn phải sửa (widehatB_1=120) nha

Ta có (widehatA_1+widehatA_2=180left(kề.bù ight)RightarrowwidehatA_1=180-widehatA_2=120)

Mà (widehatB_1=120RightarrowwidehatA_1=widehatB_1left(=120 ight))

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong

(Rightarrow a//b)

(b,left{eginmatrixaperp cleft(GT ight)\a//bleft(cmt ight)endmatrix ight.Rightarrow bperp c)


Cho tam giác ABC, tất cả góc A = 70 độ. Vẽ góc B, C là góc nhọn. Vẽ BD vuông góc với AC ( D trực thuộc AC ), Vẽ CE vuông góc với AB ( E thuộc AB ). Vẽ Bx tuy vậy song với CE, vẽ CI tuy vậy song với CD, Vẽ CI tuy nhiên song cùng với BD.

a. Chứng minh AB vuông góc cùng với Bx

b. Chứng tỏ Ac vuông góc cùng với CI


Cho tam giác ABC nhọn (AB

 

Cho hình mẫu vẽ biết tam giác ABC vuông tại A, B^=50độ AH vuông góc với BC, HK tuy nhiên song với AC

A, tính góc C 

B, minh chứng HK vuông góc với AB

C, triệu chứng minh: góc KHB=góc C ; góc KHB=góc BAH


Bài 1: Cho góc xOy=60 độ, trên tia Ox mang điểm A. Kẻ tia Az làm sao cho xAz=60 độ. Trên tia Az mang điểm B. Kẻ tia Bd cắt Oy tại C làm thế nào cho góc CBz=120 độ. Kẻ AH vuông góc với Oy và ông chồng vuông góc cùng với Az:

a,chứng minh: Az tuy nhiên song cùng với Oy

b,chứng minh: Ox song song cùng với Bd

c, tính góc BCO

d, triệu chứng minh: AH tuy vậy song CK

 


Cho 5 mặt đường thẳng a,,b,c,đ,ê sao để cho a vuông góc với b, b tuy vậy song với c, c vuông góc cùng với d, và d tuy nhiên song với e

a) bao gồm nhận xét gì về địa điểm của a cùng c.

b) chứng minh: a tuy nhiên song e
Xem thêm: Bộ Đề Thi Chọn Lớp 6 Lên 7 Môn Toán, Bài Tập Hè Toán 6 Lên 7 Cơ Bản Đến Nâng Cao

cho tam giác abc cân tại a call h là trung điểm của bc 

a, chứng minh AH vuông góc với BC 

b, Kẻ HE vuong góc cùng với AB tại E ; HF vuông góc với AC tại F . Chứng minh HE = HF 

c, chứng minh tam giác AEF là tam giác cân 

d, minh chứng EF tuy vậy song BC


CHO TAM GIÁC ABC CÓ AB =AC;GÓC C = GÓC C; TIA PHÂN GIÁC GÓC A CẮT CB TẠI H

a) CHỨNG MINH RẰNG TAM GIÁC ACH = TAM GIÁC AHB

b) CHỨNG MINH AH VUÔNG GÓC VỚI CB

c) KẺ HD VUÔNG GÓC VỚI AC ; KẺ HE VUÔNG GÓC VỚI AB . CHỨNG MINH DE tuy vậy SONG VỚI CB