pragamisiones.com trình làng đến những em học sinh lớp 10 bài viết Chứng minh đẳng thức lượng giác, nhằm giúp những em học tốt chương trình Toán 10.

Bạn đang xem: Chứng minh đẳng thức lượng giác

*

*

*

*

Nội dung bài viết Chứng minh đẳng thức lượng giác:Chứng minh đẳng thức lượng giác. Thực hiện công thức nhân đôi hoặc hạ bậc phối hợp việc đánh giá quan hệ bội chẵn giữa các cung và các bậc. BÀI TẬP DẠNG 4. Lấy ví dụ 1. Chứng tỏ các đẳng thức sau trong điều kiện có nghĩa của biểu thức: a) sin4 α + cos4 α, b) 1 − cos α + cos 2α sin 2α − sin α = cot α, c) sin4 α − cos4 α + cos2 α2(1 − cos α) = cos2α. Ví dụ như 2. Chứng tỏ biểu thức sau không nhờ vào vào quý giá của phát triển thành x p = 1 − cos 2x + sin 2x 1 + cos 2x + sin 2x · cot x.BÀI TẬP TỰ LUYỆN bài bác 1. Cho thấy tana = 2. Hãy tính cực hiếm biểu thức: p = chảy a + cot a2 chảy a − 4 cot a. Bài xích 5. Tính quý giá của sin 18◦ với cos 18◦. Lời giải. Đặt x = 18◦, gồm 5x = 90◦ ⇔ 3x = 90◦ − 2x ⇒ cos 2x = sin 3x ⇔ 1 − 2 sin2 x = 3 sin x − 4 sin3 x ⇔ 4 sin3 x − 2 sin2 x − 3 sin x + 1 = 0 ⇔ (sin x − 1)(4 sin2 x + 2 sin x − 1) = 0 ⇔ sin x = 1 (loại). Bài xích 6. Chứng tỏ các đẳng thức dưới đây (trong điều kiện có nghĩa của biểu thức): a) tung x = sin x + sin 2×1 + cos x + cos 2x. B) tan2 x = 2 sin 2x − sin 4×2 sin 2x + sin 4x. C) sin4 x + cos4 x − 6 sin2 x cos2 x = cos 4x. Bài bác 7. Cho góc α thỏa cos 4α = 2. Tính giá trị của biểu thức p. = sin6 α cos2 α + sin2 α cos6 α.. Bài 8. Rút gọn gàng biểu thức A = sin5 α cos α − cos5 α sin α. Bài 9. Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào trở nên số x. A) A = 8 sin4 x + 4 cos 2x − cos 4x − 3. B) B = tung 2x tung x.Danh mục Toán 10 Điều hướng bài bác viết

Giới thiệu


pragamisiones.com
là website share kiến thức tiếp thu kiến thức miễn phí những môn học: Toán, thiết bị lý, Hóa học, Sinh học, giờ Anh, Ngữ Văn, lịch sử, Địa lý, GDCD từ lớp 1 tới trường 12.
Các bài viết trên pragamisiones.com được cửa hàng chúng tôi sưu khoảng từ mạng xã hội Facebook với Internet.

Xem thêm: Bài Tập Đổi Đơn Vị Lớp 5 Nâng Cao, Các Dạng Toán Về Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài Toán Lớp 5

pragamisiones.com không phụ trách về những nội dung bao gồm trong bài xích viết.