Bài 7: Định Lí Py-ta-go1. Định lí Py-ta-go2. Định lí Py-ta-go đảoGiải bài bác Tập SGK bài xích 7 Định Lí Py-ta-goBài Tập 53 Trang 131 SGK Hình học tập Lớp 7 Tập 1Bài Tập 54 Trang 131 SGK Hình học Lớp 7 Tập 1Bài Tập 55 Trang 131 SGK Hình học tập Lớp 7 Tập 1Bài Tập 56 Trang 131 SGK Hình học tập Lớp 7 Tập 1Bài Tập 57 Trang 131 SGK Hình học tập Lớp 7 Tập 1Bài Tập 58 Trang 132 SGK Hình học Lớp 7 Tập 1Có Thể bạn Biết RồiBài Tập 59 Trang 133 SGK Hình học Lớp 7 Tập 1Bài Tập 60 Trang 133 SGK Hình học Lớp 7 Tập 1Bài Tập 61 Trang 133 SGK Hình học Lớp 7 Tập 1Bài Tập 62 Trang 133 SGK Hình học Lớp 7 Tập 1Có Thể các bạn Biết Rồi

Chương II: Tam Giác Hình học tập Lớp 7 Tập 1

Bài 7: Định Lí Py-ta-go

Nội dung bài xích 7 định lý Py-ta-go chương 2 hình học tập lớp 7 tập 1. Bài học giúp chúng ta nắm được định lý Pitago về dục tình giữa bố cạnh của tam giác vuông. Từ đó biết vận dụng định lý Pytago nhằm tính độ dài một cạnh của tam giác vuông lúc biết độ dài của hai cạnh kia. Ngoài ra, biết áp dụng định lý hòn đảo của định lý Pytago để nhận thấy một tam giác là tam giác vuông.

Bạn đang xem: Chứng minh định lý pitago

Trong tam giác vuông, giả dụ biết độ nhiều năm của nhị cạnh thì ta tính được độ dài của cạnh sản phẩm ba.

Định Lý Pythagoras Online

1. Định lí Py-ta-go

Câu hỏi 1 bài 7 trang 129 sgk hình học lớp 7 tập 1: Vẽ một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 3cm cùng 4cm. Đo độ nhiều năm cạnh huyền.

Trả lời:


*

Đo được cạnh huyền 5cm.

Câu hỏi 2 bài xích 7 trang 129 sgk hình học tập lớp 7 tập 1: rước giấy trắng giảm tám tam giác vuông bằng nhau. Trong mỗi tam giác vuông đó, ta gọi độ dài những cạnh góc vuông là a và b, hotline độ dài cạnh huyền là c. Giảm hai tấm bìa hình vuông có cạnh bằng a + b.

a. Đặt bốn tam giác vuông lên tấm bìa hình vuông như hình 121. Phần bìa không biến thành che đậy là một hình vuông vắn có cạnh bởi c, tính diện tích s phần bìa kia theo c.


*

b. Đặt bốn tam giác vuông còn lại lên tấm bìa hình vuông vắn thứ nhì như hình 122. Phần bìa không bị che lấp bao gồm hai hình vuông có cạnh là a và b; tính diện tích phần bìa kia theo a với b.

c. Từ kia rút ra dìm xét gì về tình dục giữa (c^2) với (a^2 + b^2)?

Trả lời:

a. diện tích s phần bìa hình vuông vắn cạnh c là (c^2).

b. diện tích hai phần bìa hình vuông vắn lần lượt là (a^2) với (b^2).

c. dìm xét (c^2 = a^2 + b^2).

Định lý Py-ta-go: trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương của nhì cạnh góc vuông.

ΔABC vuông tại (A BC^2 = AB^2 + AC^2)


*

Lưu ý: Để mang đến gọn, ta gọi bình phương độ nhiều năm của một quãng thẳng là bình phương của đoạn thẳng đó.


Câu hỏi 3 bài xích 7 trang 130 sgk hình học tập lớp 7 tập 1: search độ dài x trên những hình 124, 125.

Trả lời:

Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng những bình phương của hai cạnh góc vuông.

Tam giác ABC vuông trên B

( x^2 + 8^2 = 10^2)

( x^2 = 10^2 8^2 = 36)

( x = 6 (cm))

Tam giác DEF vuông trên D

( 1^2 + 1^2 = x^2)

( x^2 = 1 + 1 = 2)

( x = sqrt2 (cm))

2. Định lí Py-ta-go đảo

Câu hỏi 4 bài xích 7 trang 130 sgk hình học tập lớp 7 tập 1: Vẽ tam giác ABC gồm AB = 3cm; AC = 4cm; BC = 5cm. Hãy sử dụng thước đo góc để khẳng định số đo của góc BAC.

* Dựng tam giác ABC biết AB = c, AC = b, BC = a

Cách dựng:

Dựng BC = a.

Dựng cung tròn chổ chính giữa B bán kính c và cung tròn trung khu C bán kính b. Hai cung tròn này giảm nhau trên A.

Trả lời:


*

* biện pháp dựng:

Dựng BC = 5cm.

Dựng cung tròn trung khu B bán kính 3cm và cung tròn trung ương C nửa đường kính 4cm. Hai cung tròn này giảm nhau tại A.


Nối AC, AB ta được tam giác ABC đề xuất dựng.

* Số đo góc BAC là (90^0).

Ta bao gồm thể chứng tỏ được định lý Py-ta-go đảo: trường hợp một tam giác bao gồm bình phương của một cạnh bằng tổng những bình phương của hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông.

(ΔABC, BC^2 = AB^2 + AC^2 overbraceBAC = 90^0)


*

Giải bài xích Tập SGK bài 7 Định Lí Py-ta-go

Hướng dẫn giải bài xích tập sgk bài 7 định lí Py-ta-go chương 2 hình học lớp 7 tập 1. Những bài tập có phương thức giải, kèm theo nhiều lời giải khác nhau.

Bài Tập 53 Trang 131 SGK Hình học Lớp 7 Tập 1

Tìm độ dài x trên hình 127.


Hình 127

Xem: giải bài xích tập 53 trang 131 sgk hình học tập lớp 7 tập 1

Bài Tập 54 Trang 131 SGK Hình học Lớp 7 Tập 1

Đoạn lên dốc trường đoản cú C mang đến A lâu năm 8,5m, độ nhiều năm CB bằng 7,5m. Tính độ cao AB.


Hình 128

Xem: giải bài tập 54 trang 131 sgk hình học lớp 7 tập 1

Bài Tập 55 Trang 131 SGK Hình học Lớp 7 Tập 1

Tính chiều cao của bức tường chắn (hình 129) biết rằng chiều cao của thang là 4m với chân thang phương pháp tường 1m.

Xem: giải bài xích tập 55 trang 131 sgk hình học lớp 7 tập 1

Bài Tập 56 Trang 131 SGK Hình học tập Lớp 7 Tập 1

Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác bao gồm độ dài bố cạnh như sau.

a. 9cm, 15cm, 12cm.

b. 5dm, 13dm, 12dm.

c. 7m, 7m, 10m.

Xem: giải bài xích tập 56 trang 131 sgk hình học tập lớp 7 tập 1

Bài Tập 57 Trang 131 SGK Hình học tập Lớp 7 Tập 1

Cho vấn đề ΔABC tất cả AB = 8, AC = 17, BC = 15 có phải là tam giác vuông tốt không? các bạn Tâm đã phân tích và lý giải bài toán đó như sau:

()(AB^2 + AC^2 = 8^2 + 17^2 = 64 + 289 = 353)

(BC^2 = 15^2 = 225)

Vì 353 225 bắt buộc (AB^2 + AC^2 BC^2)

Vậy ΔABC chưa hẳn là tam giác vuông.


Lời giải bên trên đúng xuất xắc sai? giả dụ sai hãy sửa lại cho đúng

Xem: giải bài tập 57 trang 131 sgk hình học lớp 7 tập 1

Bài Tập 58 Trang 132 SGK Hình học tập Lớp 7 Tập 1

Đố. Trong những khi anh nam dựng tủ đến đứng thẳng, tủ bao gồm bị vướng vào trần nhà không?


Xem: giải bài tập 58 trang 132 sgk hình học lớp 7 tập 1

Có Thể các bạn Biết Rồi

Khoảng một nghìn năm kia Công nguyên, fan Ai Cập đã biết căng dây gồm những đoạn tất cả độ nhiều năm 3, 4, 5 để tạo ra một góc vuông (hình 131). Vì thế, tam giác tất cả độ dài tía cạnh bởi 3, 4, 5 đơn vị được gọi là tam giác Ai Cập.

Khi làm cho nhà tre, bên gỗ, tín đồ thợ mộc đục các lỗ A, B, C của trụ phòng AB, phần thừa giang AC, vày kèo BC sao cho AB, AC, BC tỉ trọng với 3, 4, 5 (hình 132) thì lúc dựng lên, khi nào trụ chống cũng vuông góc với quá giang.


Khi xây móng nhà, để khám nghiệm xem hai phần móng AB và AC gồm vuông góc với nhau hay không (Hình 133), người thợ cả thường rước AB = 3dm, AC = 4dm, rồi đo BC, giả dụ BC = 5dm thì hai móng nền AB với AC vuông góc với nhau.


Bài Tập 59 Trang 133 SGK Hình học tập Lớp 7 Tập 1

Bạn Tâm mong đóng cho một nẹp chéo cánh AC để cơ thể chữ nhật ABCD được vững hơn (hình 134). Tính độ lâu năm AC, hiểu được AD = 48cm, CD = 36cm.


Hình 134

Xem: giải bài bác tập 59 trang 133 sgk hình học tập lớp 7 tập 1

Bài Tập 60 Trang 133 SGK Hình học tập Lớp 7 Tập 1

Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH vuông góc với BC. Cho biết AB = 13cm, AH = 12cm, HC = 16cm. Tính độ dài AC, BC.

Xem: giải bài bác tập 60 trang 133 sgk hình học tập lớp 7 tập 1

Bài Tập 61 Trang 133 SGK Hình học Lớp 7 Tập 1

Trên giấy kẻ ô vuông (độ nhiều năm cạnh của ô vuông bằng 1) mang đến tam giác ABC như hình 135. Tính độ nhiều năm mỗi cạnh của tam giác.


Xem: giải bài bác tập 61 trang 133 sgk hình học lớp 7 tập 1

Bài Tập 62 Trang 133 SGK Hình học Lớp 7 Tập 1

Đố. Fan ta buộc con cún bởi sợi dây bao gồm một đầu dây buộc trên điểm O tạo cho con Cún biện pháp điểm O nhiều nhất 9m. Con Cún hoàn toàn có thể tới các vị trí A, B, C, D để canh giữ mảnh sân vườn hình chữ nhật ABCD giỏi không?


Xem: giải bài xích tập 62 trang 133 sgk hình học lớp 7 tập 1

Có Thể chúng ta Biết Rồi

Cho hai hình vuông vắn ABCD cạnh a và DEFG cạnh b (a b) để cạnh nhau như làm việc hình 137. Ta hoàn toàn có thể cắt hai hình vuông vắn đó thành một số mảnh rồi ghép lại thành một hình vuông vắn mới.


Vì diện tích của hai hình vuông vắn mới bằng (a^2 + b^2) bắt buộc cạnh c của hình vuông mới phải thỏa mãn nhu cầu điều kiện (c^2 = a^2 + b^2). Cho nên vì thế nếu ta lấy điệm H bên trên cạnh AD sao để cho AH = b (Hình 138) thì theo định lí Py-ta-go cạnh hình vuông vắn mới bằng BH.

Ta cắt hình theo bh và HF rồi quay các tam giác BAH và FGH như hình 139, ta được hình vuông mới BHFK.


Lý thuyết và giải bài xích tập sgk bài xích 7 định lí Py-ta-go chương 2 hình học lớp 7 tập 1. Bài bác học khiến cho bạn nắm được định lí Pytago về quan hệ giữa bố cạnh của một tam giác vuông. Kế bên ra, biết cách vận dụng định lí Pytago để tính độ nhiều năm một cạnh của tam giác vuông khi biết độ nhiều năm hai cạnh kia.


Các nhiều người đang xem bài xích 7: Định Lí Py-ta-go nằm trong Chương II: Tam Giác trên Hình học tập Lớp 7 Tập 1 môn Toán học tập Lớp 7 của HocTapHay.Com. Hãy dấn Đăng cam kết Nhận Tin Của trang web Để cập nhật Những thông tin Về học tập Tập tiên tiến nhất Nhé.
3.7/5 (6 bình chọn)

Bài Tập Liên Quan:

Ôn Tập Chương II: Tam GiácBài 9: thực hành Ngoài TrờiBài 8: những Trường Hợp cân nhau Của Tam Giác VuôngBài 6: Tam Giác CânBài 5: ngôi trường Hợp cân nhau Thứ ba Của Tam Giác: khía cạnh Góc (g.c.g)Bài 4: trường Hợp đều nhau Thứ nhì Của Tam Giác Cạnh kỹ càng (c.g.c)Bài 3: trường Hợp thứ nhất Của Tam Giác Cạnh Cạnh Cạnh (c.c.c)Bài 2: nhì Tam Giác bằng NhauBài 1: Tổng bố Góc Của Một Tam Giác

Chia Sẻ bài bác Giải Ngay:


Click to giới thiệu on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Related


*
Reply
*
4
*
0
*
chia sẻ

Cách share 3G trên Oppo

Chia sẻ liên kết di động bởi tính năng share Internet hoặc điểm phát sóng bên trên AndroidBạn hoàn toàn có thể dùng tài liệu di cồn trên năng lượng điện thoại của bản thân mình để ...


Mẹo HayCáchChia sẻ
Cách chơi chung Minecraft PC với PE

Không hề cường điệu về sự thông dụng của Minecraft. Với tầm 45 triệu bạn dạng được cung cấp trên tất cả các nền tảng gốc rễ (máy tính PC/Mac, Xbox 360, Playstation 3 và ...


Mẹo HayCách
Cách photo tài liệu từ Gmail

Hướng dẫn giải pháp đem tệp tin đi in mà không đề nghị đăng nhập gmailBạn thường hay đi in file ra làm sao ? có thể là copy vào usb, rất có thể là gửi vào mail của người nào đó, ...


Mẹo HayCách
Cách đạt 9 điểm Toán

Trang chủKỳ thi thpt Quốc Gia2 chiến thuật làm bài để đạt 9 điểm môn Toán trong kỳ thi tốt...2 chiến thuật làm bài xích để đạt 9 điểm môn Toán trong kỳ thi ...


Mẹo HayCách
Cách làm cho tăng vòng 1 tự nhiên

Đối với tất cả chị em phụ nữ, số đo vòng 1 luôn là nỗi ám ảnh khó giải quyết. Liệu họ có bí quyết tăng vòng ngực nào tuyệt không? Đây là câu hỏi mà nhiều ...


Mẹo HayCách
Cách con quay Tik Tok không lag

Cách đăng video clip trên tiktok không trở nên mờ: đăng clip trên tiktok bị mờ, vỡ vạc điểm hình ảnh chủ yếu chưa hẳn do độ sắc nét pixel và cũng không do vận tốc mạng ...


Mẹo HayCách
Cách nhận biết xinh đẹp

Thế nào là một cô bé dễ khiến cho người khác phải... Hãi ? Lương thấp, khía cạnh mụn, chân ngắn, ế sưng ế xỉa? cũng đều có thể, nhưng mà đó chưa phải là toàn bộ ...


Mẹo HayCáchKhỏe ĐẹpĐẹp
Cách không trở nên phát hiện trả lập Tencent 2020

Cách tắt né phát hiện giả lập khi thi đấu Pubg di động trên pc Tencent 2021 bởi ldplayer, gameloop, bluestackChơi PUBG mobile trên PC đem lại rất nhiều lợi thế cho các ...


Mẹo HayCách
Cách gắn thêm SIM Vsmart Live

Vsmart live nhì sim, nếu sử dụng 1 sim và ước ao lắp thẻ nhớ chũm khay sim 2 thì đã có được không clip liên quan


Mẹo HayCách
Phong phương pháp chụp hình ảnh cưới hiện nay đại

Trang chủ danh mục Tổng Hợp đứng đầu 5 phong thái chụp hình ảnh cưới đẹp mắt năm 2020Danh Mục Tổng HợpGiải Trí & Nghệ ThuậtPhim với ẢnhNhà Cửa và Đời SốngThời ...


Mẹo HayCách
Cách thu âm bài bác hát bằng điện thoại

MẸO THU ÂM BẰNG ĐIỆN THOẠI TẠO RA file GHI ÂM CHẤT LƯỢNGNgày nay, vấn đề sở hữu một smart phone không hề khó cùng mỗi cái smart phone đều có tính năng ghi âm. ...


Mẹo HayCách
Cách vẽ răng sâu

Chăm Sóc Răng MiệngSử dụng nước muối súc miệng cùng những sai lầm cần tránh?Sử dụng nước muối bột súc miệng là một cách thức dân gian giữ truyền hết sức ...


Mẹo HayCách
Cách viết chữ kiểu bởi bút mực

Viết chậm, viết chữ xấu là nỗi khổ chung của không ít người. Nếu khách hàng cũng sẽ gặm nhấm nỗi khổ này thì đừng ai oán nữa nhé! Vì chỉ cần áp dụng ...


Mẹo HayCách
Cách tắt chế độ sử dụng pin của laptop Dell

Th6 14, 2017 Đại Hào No Comments trả lời cách sử dụng Dell battery meter để setup các cơ chế sạc pin máy tính Dell giúp giảm bớt tối ...


Mẹo HayCáchTop ListTopCông NghệLaptop
Cách tạo đoạn phim từ tệp tin ghi âm

Thay bởi vì upload sản phẩm loạt ảnh lên mạng thôn hội, vì sao bạn không chế tạo và chia sẻ video từ những bức hình ảnh đó và trang trí cho chúng với những hiệu ứng đẹp mắt mắt, ...


Mẹo HayCáchCông NghệFile
Cách chỉnh hình ảnh chụp sản phẩm

HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA ẢNH SẢN PHẨM ĐẸP VÀ CHUYÊN NGHIỆPChụp ảnh sản phẩm đẹp nhất đã nặng nề nhưng sửa đổi hình ảnh ở khâu hậu kỳ cũng chẳng dễ dàng. ...


Mẹo HayCách
Cách gắn thêm sim Điện thoại Masstel IZI 230
Mẹo HayCách
Cách ráp quần âu nam

Công thức dạy cắt may quần tây nam cực đơn giảnQuần âu là thời trang được không ít quý ông ái mộ bởi không chỉ là tôn dáng vẻ àm còn tôn vinh vẻ rất đẹp lịch ...


Mẹo HayCách
Cách dùng kính ngữ trong tiếng Việt

Giống như các quốc gia châu Á khác, fan Nhật rất là coi trọng văn hóa, lễ nghi. Không chỉ trong cuộc sống đời thường hàng ngày nhưng ngay trong ngôn ngữ giao tiếp thường ...


Mẹo HayCách
Cách đk Siêu Thánh SIM Vietnamobile

Các gói cước đăng ký 4G Vietnamobile không những giúp bạn thoải mái lướt website theo nhu cầu của bản thân mà còn khiến cho tiết kiệm buổi tối đa đưa ra phí, tránh gây ra cước ...

Xem thêm: Hãy Yêu Sách Nó Là Nguồn Kiến Thức Chỉ Có Kiến Thức Mới Là Con Đường Sống


Mẹo HayCách
Quảng Cáo

Tương Tự


Cách thu âm bài hát bằng điện thoại5 tháng trước. Bởinguyennampt
Cách vẽ răng sâu5 mon trước. Bởidang_bao5
Cách viết chữ kiểu bằng bút mực5 tháng trước. BởiKichinh5
Cách tắt cơ chế sử dụng sạc của máy tính Dell5 mon trước. BởiLamtankute
Cách tạo đoạn phim từ tệp tin ghi âm5 mon trước. Bởiphamtan_moi

Toplist được quan tâm


#1
Top 9 de thi học tập kì 2 tiếng anh 6 chương trình mới 20221 tuần trước
#2
Top 9 bài thuyết trình về ngôi nhà mơ ước 20221 tuần trước
#3
Top 10 đun 12 gam axit axetic với cùng một lượng dư ancol 20221 tuần trước
#4
Top 9 tả con vật mà em thương mến lớp 4 20221 tuần trước
#5
Top 10 de thi cuối kì 2 môn giờ anh lớp 4 20223 ngày trước
#6
Top 9 avatar đôi đáng yêu lém 20225 ngày trước
#7
Top 9 mẫu viết chú ý bằng tiếng anh a2 20226 ngày trước
#8
Top 10 sách đề kiểm soát tiếng anh 7 20221 tuần trước
#9
Top 7 đề giờ anh cô mai phương 20224 ngày trước

Xem Nhiều


Biện pháp đặc biệt nhất để bảo đảm đất đồi núi làm việc nước ta5 ngày trước. Bởimrtan_2021
So sánh nhỏ mèo4 ngày trước. Bởidangtan_lover
touch of the lavender là gì - Nghĩa của từ cảm biến of the lavender1 tuần trước. Bởimitduckitty
Trong tập thanh ghi của cpu8086 – thanh ghi nào sau đây không bắt buộc nhóm thanh ghi nhiều dụng?6 ngày trước. BởiKinhbao2022
Giftcode Liên Quân 2022 tiên tiến nhất không giới hạn4 ngày trước. Bởilequyen2022
Giải bài tập tìm số trung bình cộng lớp 4 trang 243 ngày trước. BởiKicakitty
Tại sao trang bị lạnh bị hôi3 ngày trước. Bởidangnampt
Top 20 siêu thị đức anh thị trấn Đông Anh Hà Nội 20224 ngày trước. Bởidangdung2021
Top 1 các siêu thị bape thị trấn Trạm Tấu yên ổn Bái 20223 ngày trước. Bởidangduong_2022
Top 15 yếm nạp năng lượng dặm silicon cho bé bỏng tốt tốt nhất 20226 ngày trước. Bởinguyenmybmt

Chủ đề


Hỏi ĐápMẹo HayLà gìNghĩa của từCông NghệHọc TốtTop ListToplistBài TậpKhỏe ĐẹpBao nhiêuMón NgonSản phẩm tốtNgôn ngữTiếng anhXây ĐựngTại saoỞ đâuĐịa Điểm HaySo SánhThế nàoMáy tínhBao lâuHướng dẫnDịch vì saoSo sánhCó nênThuốcBài tậpKhoa HọcNghĩa là gìPhương trình

Token Data


Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng thôn hội


Bản quyền © 2021 Hỏi Đáp Inc.