Bạn đang xem: Chứng minh hình bình hành bằng vecto

*
5 trang
*
trường đạt
*
*
3975
*
3Download
Bạn đang xem tư liệu "Chuyên đề Vectơ - Hình học tập 10", để cài đặt tài liệu nơi bắt đầu về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD làm việc trên


Xem thêm: Vì Sao Cha Con Trai Lý Tiểu Long : Ám Ảnh Cuộc Đời Và Cái Chết Đầy Ấm Ức

CHƯƠNG I: VECTƠCÁC ĐỊNH NGHĨAA. TÓM TẮT LÍ THUYẾT:1. Để khẳng định một vectơ nên biết 1 vào 2 điều kiện sau:- Điểm đầu với điểm cuối của vectơ- Độ dài với hướng2. Nhì vectơ và cùng phương khi giá chỉ của bọn chúng // hoặc nhau nhì vectơ và cùng phương thì chúng có thể cùng phía hoặc ngược hướng3. Độ lâu năm của vectơ là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó4. = khi cùng , thuộc hướng5. Với từng diểm A ta hotline là vectơ không. Vectơ ko được kí hiệu là với quy mong , vectơ không cùng phương và thuộc hướng với mọi vectơ.B. CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN:Dạng 1: khẳng định một vectơ, sự cùng phương và hướng của hai vectơFPhương pháp giải:Để xác định vectơ ta cần phải biết độ lớn và hướng của vectơ, hoặc biết điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó. Ví dụ 2 điểm biệt lập A, B ta gồm 2 vectơ khác biệt là với Vectơ là vectơ-không khi và chỉ còn khi hoặc cùng với A là vấn đề bất kì.FBài tập:Câu 1: cho . Gồm bao nhiêu vectơ được lập ra từ những cạnh của tam giác đó.Câu 2: mang đến 4 điểm tách biệt A, B, C, D. Có bao nhiêu vectơ được lập ra trường đoản cú 4 điểm vẫn cho.Câu 3: mang lại ngũ giác ABCDE.a. Có bao nhiêu vectơ được lập ra từ các cạnh cùng đường chéo cánh của ngũ giác.b. Gồm bao nhiêu vectơ được lập ra từ những dỉnh của ngũ giác.Dạng 2: khảo sát điều tra sự đều bằng nhau của 2 vectơ.Fphương pháp giải: Để minh chứng 2 vectơ đều bằng nhau có 3 cách:ABCD là hbh cùng Nếu = , = thì = FBài tập: Câu 1: mang lại tam giác ABC bao gồm D, E, F theo thứ tự là trung điểm của BC, CA, AB. Tìm các vectơ bằng nhau và triệu chứng minh.Câu 2: cho điểm M với . Dựng điểm N sao cho:a. B. Thuộc phương cùng với và tất cả độ dài bằng .Câu 3: Cho hình vuông ABCD tâm O. Liệt kê toàn bộ các vectơ đều bằng nhau (khác ) thừa nhận đỉnh và vai trung phong của hình vuông làm điểm đầu cùng điểm cuối.Câu 4: mang đến tứ giác ABCD. điện thoại tư vấn M, N theo lần lượt là trung điểm những cạnh AD, BC. Minh chứng rằng nếu và , thì ABCD là hình bình hành.Câu 5: mang lại tứ giác ABCD, chứng minh rằng giả dụ thìTỔNG HIỆU CỦA hai VECTƠA. TÓM TẮT LÍ THUYẾT:1. Định nghĩa tổng của 2 vectơ và quy tắc tra cứu tổng:Cho 2 vecto tùy ý và . Rước điểm A tùy ý, dựng , . Khi ấy + = cùng với 3 điểm A, B, C tùy ý ta luôn luôn có: (Quy tắc 3 điểm)Tứ giác ABCD là hbh, ta tất cả (Quy tắc hbh)2. Vectơ đối:Vectơ là vectơ đối của nếu cùng , ngược hướng nhau. Kí hiệu = - trường hợp là vectơ đối của do đó vectơ đối của giỏi –(–)=Mỗi vectơ đều phải sở hữu vectơ đối. Vectơ đối của là . Vectơ đối của là 3. Định nghĩa hiệu và quy tác tìm hiệu: - = +(-)Với 3 điểm A, B, O bất cứ ta có: (Quy tắc trừ)4. đặc điểm phép cộng các vectơ: cùng với ,, là 3 vect ơ bất kể ta có: + = + (tính hóa học giao hoán)( + ) + = + (+) (tính chất kết hợp) + = + = (tính hóa học vectơ-không) + (-) = - + = B. CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN:Dạng 1: tìm kiếm tổng của hai vectơ với tổng của đa số vectơFphương pháp giải:Dùng có mang tổng của 2 vectơ, luật lệ 3 điểm, quy tắc hbh và các đặc điểm của tổng các vectơFBài tập:Câu 1: mang đến hbh ABCD. Nhì điểm M và N thứu tự là trung điểm của BC cùng AD.Tìm tổng của 2 vectơ với ; với ; và chứng tỏ Câu 2: đến lục giác đều ABCDEFF trọng tâm O. Chứng minh Câu 3: cho năm điểm A, B, C, D, E. Hãy tính tổng Dạng 2: tra cứu vectơ đối cùng hiệu của 2 vectơFphương pháp giải:Theo định nghĩa, search hiệu - , ta làm cho hai bước sau:- tìm vectơ đối của - Tính tổng vận dụng quy tắc với ba điểm O, A, B bất kì.FBài tập:Câu 1: cho tam giac ABC. Những điểm M, N và p lần lượt là trung điểm của AB, AC cùng BCTìm hiệu so với theo 2 vectơ và Câu 2: mang đến 4 điểmA, B, C, D. Chứng minh Câu 3: mang lại 2 điểm phân minh A với B. Kiếm tìm điểm M vừa lòng 1 trong số điều khiếu nại sau:a. B. C. Câu 4: chứng tỏ rằng điểm I là trung điểm của đoaạn trực tiếp AB khi và chỉ khi Dạng 3: chứng tỏ đẳng thức vectơFphương pháp giải:Dùng định nghĩaDùng qui tắc 3 điểm, qui tắc hình bình hành.Tính chất trung điểm: ; tính chất trọng trung ương :Vectơ thuộc phươngFBài tập:Bài 1: cho hình bình hành ABCD. Cmr bài 2: đến tứ giác ABCD. điện thoại tư vấn M, N theo lần lượt là trung điểm của 2 đường chéo AC cùng BD. Cmr bài bác 3: mang lại hình chữ nhật ABCD. Gọi O là giao điểm của nhì đường chéo AC và BD.a. Với M tùy ý, Hãy minh chứng b. Chứng minh rằng: bài xích 4: ABC bao gồm G là trọng tâm, những điểm M, N, p. Lần lượt là trung điểm của những cạnh AB, BC, CA. Minh chứng Bài 5: gọi I, J theo thứ tự là trung điểm của đoạn thẳng AB và CD. Chứng tỏ rằng: 2Bài 6: CMR giả dụ G với G" lần lượt là trọng tâm của ABC và A"B"C" thì bài xích 7: cho ABC. I là vấn đề trên cạnh AC làm thế nào để cho , J là vấn đề mà a. Chứng minh rằng b. Minh chứng B, I, J trực tiếp hàng.HỆ TRỤC TỌA ĐỘA. TÓM TẮT LÍ THUYẾT:1. Định nghĩa tọa độ của một vectơ, độ nhiều năm đại số của một vectơ trên một trụcM tất cả tọa độ là (x; y) cùng với O là gốc tọa độ;x = , y = , trong đó và lần lượt là chân con đường vuông góc hạ từ bỏ M xuống Ox và Oy với 2. Tọa độ của đến Ta bao gồm Hai vectơ với () cùng phương khi và chỉ còn khi có số k thỏa mãn 3. I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi: G là trung tâm của tam giác ABC thì: B. CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN:Dạng1: xác định tọa độ của véctơ và của một điểm bên trên mp tọa độ OxyFphương pháp giải:Căn cứ vào quan niệm tọa độ của vectơ và tọa độ của một điểm trêm mp tọa độ Oxy.* Để tra cứu tọa độ của véctơ ta làm như sau:Vẽ hotline M1, m2 lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên trục Ox, Oy. Lúc ấy . Trong số đó * Để search tọa độ của điểm A ta tra cứu tọa độ của vectơ . Bởi vậy A(x;y). Trong những số ấy x=A1, A2 là chân đường vuông góc hạ từ A xuống Ox cùng Oy.* trường hợp biết tọa độ nhị điểm A (xA,yA), B(xB, yB) thị ta tính được tọa độ của .* trường hợp M với N có tọa độ theo lần lượt là a, b thì FBài tập:Bài 1: cho các điểm A, B, C trên trục Ox như hình mẫu vẽ a)Tìm tọa độ các điểm A, B, C.b)Tính bài 2: trên trục (O, ) cho hai điểm M và N bao gồm tọa độ theo lần lượt là -5; 3. Tìm tọa độ điểm phường trên trục sao cho Bài 3: Cho hình vuông vắn ABCD trong đó và thuộc hướng; và cùng hướng. Tìm kiếm tọa độ những đỉnh của hình vuông, giao điểm I của hai tuyến đường chéo, trung điểm N của BC với trung điểm N của BC cùng trung điểm N của CD. Bài 4: đến hình bình hành ABCD tất cả AD=4 và chiều cao ứng cùng với cạnh AD=3. Góc BAD=600, chọn hệ trục (A; ) sao cho và cùng hướng. Tìm kiếm tọa độ các vectơ .Bài 5: cho hình bình hành ABCD bao gồm A(-1;3); B(2;4), C(0;1). Search tọa độ đỉnh D.Bài 6: cho ABC, các điểm M(1;0); N(2;2) với P(-1;3) thứu tự là trung điểm của các cạnh BC; CA; AB. Kiếm tìm tọa độ các đỉnh của tam giác.Bài 7: cho ABC, các điểm M(1;1); N(2;3) và P(0;4) lần lượt là trung điểm của những cạnh BC; CA; AB. Search tọa độ các đỉnh của tam giác.Bài 8: cho ABC, những điểm A(-5;6); B(-4;-1) với C(4;3). Kiếm tìm tọa độ trung điểm I của AC. Search tọa độ điểm D thế nào cho tứ giác ABCD là hình bình hành.Bài 9: mang lại 3 điểm A(2;5); B(1;1); C(3;3).a. Tìm tọa độ điểm D làm sao để cho .b. Tìm kiếm tọa độ điểm E làm thế nào để cho tứ giác ABCE là hình bình hành. Tìm tọa độ vai trung phong hình bình hành đó.Bài 10: đến tam giác ABC bao gồm A(-1;1), B(5;-3), C nằm trên Oy và trọng tâm G vị trí Ox. Tìm kiếm tọa độ C.Dạng 2: search tọa độ của các vectơ Fphương pháp giải: Tính theo phương pháp tọa độ FBài tập:Bài 1: mang lại . A)Tìm tọa độ của vectơ b)Tìm tọa độ vectơ c)Tìm nhì số j; k làm thế nào để cho Bài 2: mang lại a)Tìm tọa độ các vectơ ; ; và xem vectơ nào trong số vectơ thuộc phương với véctơ và thuộc phương với b)Tìm các số m, n thế nào cho Bài 3: tìm kiếm x để những cặp vectơ ở đầu cuối phương a) b) c) Dạng 3: chứng tỏ 3 điểm trực tiếp hàngFphương pháp giải: Sử dụng điều kiện cần với đủ sau:*Hai vectơ cùng phương khi và chỉ khi bao gồm số k để *Ba điểm biệt lập A, B, C thẳng sản phẩm khi và chỉ còn khi gồm số k nhằm FBài tập:Bài 1: đến 3 điểm A(-1;1); B(1;3) và C(-2;0). Chứng minh rằng 3 điểm A; B; C thẳng hàng.Bài 2: mang đến 3 điểm M(); N(2;1) và P(1;3). Minh chứng rằng 3 điểm M; N; phường thẳng hàng.Bài 3: mang đến 3 điểm A(0; 1); B(-1; -2) cùng C(1; 5). Hỏi 3 điểm A, B, C gồm thẳng mặt hàng không.Bài 4: mang lại 3 điểm A(-4; 1); B(2; 4) và C(2; -2). Hỏi 3 điểm A, B, C tất cả thẳng sản phẩm không.Bài 5: mang đến 3 điểm A(3; 4); B(2; 5) với C(1; 5). Kiếm tìm x nhằm (-7; x) thuộc mặt đường thẳng AB.Bài 6: mang lại 3 điểm A(-3; 4); B(1; 1) với C(9; -5). A. Chứng tỏ rằng 3 điểm A; B; C trực tiếp hàng.b. Tra cứu tọa độ điểm D sao để cho A là trung điểm của BD.c. Tìm tọa độ điểm E trên trục Ox thế nào cho A; B; E thẳng hàng.