Bài tập chuỗi bội phản ứng hóa học giúp học sinh cải thiện khả năng bốn duy súc tích đồng thời xung khắc sâu kiến thức và kỹ năng hóa học trọng tâm.

Bạn đang xem: Chuỗi phản ứng hóa học

Tính chất, vận dụng của Hiđro

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài 6. Một học sinh làm thử nghiệm như sau:

a. Nung nóng can xi cacbonat.

b. Cho 1 cây đinh sắt vào lọ đựng dung dịch đồng sunfat, sau một thời gian có vết red color bám vào cây đinh.

c. Dẫn khí hiđro đi qua chì (II) oxit nung nóng.

d. Đốt cháy một mẩu than

Các phân tích trên thuộc một số loại phản ứng hóa học nào sau đây?

A. Bội nghịch ứng oxi hóa – khử

B. Phản nghịch ứng hóa hợp

C. Bội phản ứng phân hủy

D. Bội phản ứng thế

E. Tất cả các bội phản ứng trên

Bài 7. Dùng cách thức hóa học nhằm phân biệt những chất khí sau:

a. H2, NH3, O2 và khí CO2

b. SO2, teo và khí N2

Bài 8. Làm ráng nào để bóc tách được khí CO2 với O2 thành từng chất khí riêng biệt.

Bài 9. những trường đúng theo nào dưới đây chứa lượng hiđro những nhất.

A. 6. 1023 phân tử H2

B. 5,6 lít CH4 (đktc)

C. 6. 1023 phân tử H2

D. 1,5 g NH4Cl

Chọn cách thực hiện đúng nhất.

Bài 10. Người ta pha trộn được 24 g đồng bằng cách dùng hiđro nhằm khử đồng (II) oxit.

a. Trọng lượng đồng (II) oxit bị khử là:

A. 15 g B. 45 g C. 60 g D. Công dụng khác.


b. Thể tích hiđro (đktc) đã sử dụng là:

A.8,4 lít B. 12,6 lít C. 4,2 lít D. Kết quả khác

Chọn phương pháp đúng nhất.

Bài 11. Cho 13 g kẽm tác dụng với 0,3 mol axit HCl thì thu được:

a. Trọng lượng ZnCl2 là:

A. 20,4g B. 47g C. 40 g D. 18,5g

b. Thể tích hiđro (đktc) thu được là:

A. 3 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. 5,6 lít

Bài 12.

a. Mang đến 6 gam magie chức năng với dung dịch H2SO4. Hãy cho thấy thể tích khí hiđro xuất hiện ở đktc ?

b. Nếu sử dụng thể tích H2 sinh sống trên để khử 32 g fe (III) oxit thì thu được bao nhiêu gam sắt?

Bài 13. Cho 7,5 gam láo lếu hợp tất cả Al với Mg chức năng với dung dịch HCl.

a. Hãy tính cân nặng hỗn đúng theo muối khan chiếm được sau bội phản ứng. Biết nhôm chiếm phần 36% trong hỗn hợp ban đầu.

b. Tính thể tích hiđro (đktc) thu được sinh hoạt trên?

Bài 14. Cho 35,4 g hỗn hợp kim loại tất cả Fe, Zn công dụng với hỗn hợp axit HCl thì thu được 13,44 lít H2 (đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại.

Bài 15. Để khử trọn vẹn 68 g hỗn hợp oxit kim loại gồm CuO cùng Fe2O3 thì phải dùng 25,76 lít H2 (đktc). Tính yếu tố % về khối lượng của từng oxit trong hỗn hợp.

LỜI GIẢI VÀ ĐÁP ÁN

Bài 1. Học sinh trường đoản cú viết PTHH

Chất oxi hóa: O2; Fe2O3; CO2; H2O

Chất khử : CO; Al; Mg

Bài 2.

Phi kim: S; P

Kim loại: Fe, Na

Oxit axit: P2O5; SO3

Oxit bazơ: CaO

Bazơ: KOH; Cu(OH)2

Muối: NaHCO3; KNO3

Bài 3.

Đáp án A

Bài 4. Học sinh từ viết phương trình

Bài 5. Học sinh trường đoản cú viết phương trình hóa học

Bài 6.

Đáp án E

Bài 7.

Xem thêm: Đề Thi Hóa Lớp 10 Học Kì 2, 10 Đề Thi Hóa Học Kì 2 Lớp 10 Năm 2021

a. Đáp án:

B1: Than hồng → O2 (than rực rỡ tỏa nắng ); CO2 (than tắt)

B2: Quì ẩm → NH3 (xanh quì tím ẩm)

Còn lại: H2

b. Đáp án:

B1: dd brom → SO2 (mất màu dung dịch bromo)

B2: CuO → co (oxit đồng từ đen chuyển sang màu đỏ)

Còn lại là khí N2

Bài 8.

Các cách thực hiện: Đưa hỗn hợp qua nước vôi trong dư → CO2 bị duy trì lại, làm phản ứng tạo ra kết tủa còn O2 đi ra → thanh lọc kết tủa nung chiếm được CO2