Ví dụ: Tính khối lượng của 0,25 mol CO2? Biết cân nặng mol của CO2 là 44 g/mol

Hướng dẫn:

Khối lượng của 0,25 mol CO2 là :

*

Ta biết: 1 mol phân tử CO2 có khối lượng 44 gam

=> 0,25 mol phân tử CO2 có trọng lượng x gam

=> x = 0,25.44 = 11 gam tốt mCO2=11gam

* Công thức: m = n.M (gam)

Trong đó: n là số mol chất (mol)

M là cân nặng mol chất (g/mol)

m là trọng lượng chất (gam)

Ta có 2 công thức tương quan sau: 

*

2. Biến hóa giữa lượng chất và thể tích chất khí

Ví dụ: 0,25 mol khí CO2 ở đk tiêu chuẩn chỉnh có thể tích là bao nhiêu lít?

Hướng dẫn:

1 mol khí ở điều kiện tiêu chuẩn chiếm 22,4 lít

=> 0,25 mol ở điều kiện tiêu chuẩn chiếm: 0,25.22,4 = 5,6 lít

* Công thức: V = n.22,4 (lít)

Trong đó: n là số mol hóa học (mol)

V : Thể tích hóa học ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh (lít)

Ta có công thức liên quan:

*
Bạn đang xem: Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Tải về
Tham khảo những bài học khác
Loạt bài xích Lớp 8 hay duy nhất
xemthêm

Trang Web chia sẻ tài liệu, giải thuật miễn phí.


*

Thông tin liên hệ

Chính sách bảo mật


Lớp 1-2-3


Lớp 4


Lớp 5


Lớp 6


Lớp 7


Lớp 8


Lớp 9


Lớp 10


Lớp 11


Lớp 12


Tài liệu


HỎI ĐÁP


Lớp 1-2-3


Lớp 4


Lớp 5


Lớp 6


Lớp 7


Lớp 8


Lớp 9


Lớp 10


Lớp 11


Lớp 12


Tài liệu


HỎI ĐÁP


Đặt thắc mắc


Xem thêm: Sku Là Gì? Hướng Dẫn Đặt Mã Sku Trên Sản Phẩm Là Gì? Có Ý Nghĩa Gì?

*
Hỏi đáp