“Có gì rất đẹp trên đời hơn thế/ tình nhân người sống để yêu nhau” - đơn vị thơ Tố Hữu, cánh chim đầu bầy của nền thơ ca giải pháp mạng, xung khắc họa một phong thái sống đẹp, tràn trề tình cảm, ý nghĩa sâu sắc của con người mới trong làng mạc hội mới. Sống đoàn kết, yêu thương nhau là một trong những đức tính cao đẹp của con người việt Nam. Và này cũng là mục tiêu, nhiệm vụ mà trong thời gian qua, đằng sau sự lãnh đạo của Đảng, cả khối hệ thống chính trị cùng toàn bộ nhân dân dày công thực hiện: xây cất và trở nên tân tiến văn hóa (VH), con người việt nam Nam thỏa mãn nhu cầu yêu ước phát triển bền vững đất nước theo niềm tin Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XI.

Bạn đang xem: Có gì đẹp trên đời hơn thế người với người sống để yêu nhau

Xuất vạc từ quan tiền điểm: “Phát triển VH vì sự hoàn thành xong nhân cách con fan và phát hành con tín đồ để cải cách và phát triển VH”, những năm qua, một mặt kế thừa và đẩy mạnh những truyền thống lâu đời VH giỏi đẹp, rất nhiều phẩm chất cao cả của con người việt Nam; khía cạnh khác, cả hệ thống chính trị tập trung xây dựng môi trường xung quanh VH an lành thông qua trào lưu Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH cùng cuộc vận động tạo nông xóm mới, thành phố văn minh. Long An chú trọng phát động, nâng chất các phong trào thi đua yêu thương nước cùng vinh danh nổi bật tiên tiến trên những lĩnh vực. Đó là phần nhiều gương người giỏi - việc giỏi trong các phong trào: Nông dân cấp dưỡng - marketing giỏi, fan con hiếu thảo, Vượt cực nhọc học giỏi, Tuổi trẻ sống đẹp, Quần chúng bảo vệ bình an Tổ quốc, Tương thân tương ái, Bảo tồn, phạt huy di tích VH dân tộc, Uống nước lưu giữ nguồn, giảm nghèo, khuyến học tập - khuyến tài, từ thiện - làng hội, tạo xã VH, nông buôn bản mới,... đính với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua các phong trào thi đua yêu thương nước, lòng tin tương thân tương ái, tình làng, nghĩa xóm ngày càng khắng khít, cung ứng nhau cải tiến và phát triển kinh tế, xử lý việc làm, bớt nghèo, nâng cấp chất lượng cuộc sống; sản xuất nếp sinh sống văn minh, môi trường thiên nhiên VH, chuyên chở nhân dân chấp hành xuất sắc chủ trương, bao gồm sách, pháp luật của Đảng, bên nước; thực hành thực tế tiết kiệm;... Càng ngày càng lan tỏa, các giá trị VH truyền thống của gia đình, dân tộc liên tiếp được gìn giữ, phát huy. Từ đó, các cái xấu, mẫu ác, tiêu cực, tệ nạn thôn hội, hủ tục lạc hậu từng cách bị đẩy lùi và góp thêm phần ngăn chặn tình trạng đạo đức nghề nghiệp xuống cấp.

Những đóng góp của các cấp, các ngành trong xuất bản và cải tiến và phát triển VH, con người việt nam hướng làng mạc hội càng ngày văn minh, kỷ cương; nhỏ người phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần lòng tin dân tộc, nhân văn, dân công ty và khoa học, bác ái cách, lối sống xuất sắc đẹp, với những đặc tính cơ bản: yêu thương nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, đề nghị cù, sáng tạo.

Xem thêm: Có Chân Mà Chẳng Biết Đi Có Mặt Phẳng Lì Cho Kẻ Ngồi Trên Là Cái Gì )

Tuy vậy, trong thôn hội vẫn còn đó những mặt trái; một số trong những người bị đổi thay chất, thoái hóa, xuống cấp đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật,... Ngay cả trong một trong những gia đình, tình thân bớt sút, lối sống thực dụng, vô cảm, triệu chứng bạo hành đáng báo động, dẫn đến các hệ lụy,... Do vậy, trọng trách xây dựng và cải cách và phát triển VH, nhỏ người nước ta cần được lãnh đạo các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm, thực hiện, nhân dân ưng ý hưởng ứng. Gây ra và phát huy lối sống "Mỗi người vì đầy đủ người, mọi tín đồ vì từng người" là điều cần làm; đặc biệt là biết sống yêu thương, thân thiện nhau trong mỗi gia đình, cùng đồng.

Sống văn minh, kỷ cương, biết chia sẻ chính là thiết thực đóng góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!