Để tính số lượng các ước của số m (m >1) ta xét dạng so sánh của số m ra quá số nguyên tố 

Nếu m = $a^x$ thì m gồm x + 1 ước 

Nếu m = $a^x$. $b^y$ thì m gồm ( x+1)(y +1) ước

Nếu m = $a^x$. $b^y$.$c^z$ thì m tất cả ( x+1)(y +1)(z +1) ước

Ví dụ : số 32 = $2^5$ bắt buộc số 32 có 5 + 1 = 6 ước

Số 63 = $3^2$. 7 phải số 63 tất cả ( 2+1)(1 +1) = 6 ước

Số 60 = $2^2$. 3 .5 buộc phải số 60 bao gồm (2 +1)(1 +1)(1 +1) = 12 ước

Em thử dùng công thức trên nhằm tính số lượng các ước của 81; 250; 125
Bạn đang xem: Có thể em chưa biết

Bài làm:

81 = $3^4$ đề nghị số 81 tất cả (4 +1) = 5 ước

250 = 2. $5^3$ bắt buộc số 250 có (1+1)(3 +1) = 8 ước

126 = 2. $3^2$. 7 đề xuất số 126 tất cả ( 1 + 1)(2 + 1)(1 + 1)= 12 ước


xem toàn bộ: Giải VNEN toán 6 bài xích 18 : Phân tích một vài ra vượt số nhân tố

Lời giải các câu không giống trong bài


Phân tích các số 24: 35 ra quá số nguyên tố theo cách dùng sơ trang bị phân tích như bên trên
Phân tích những số sau ra vượt số yếu tố
Giải câu 1 trang 59 toán VNEN 6 tập 1
Giải câu 2 trang 59 toán VNEN 6 tập 1
Giải câu 3 trang 59 toán VNEN 6 tập 1
Giải câu 4 trang 59 toán VNEN 6 tập 1
Giải câu 1 trang 60 toán VNEN 6 tập 1
hoàn toàn có thể em không biết

Giải những môn học khác


Giải sách giáo khoa

Giải sgk 6 kết nối tri thức


Giải Toán 6 tập 1 - liên kết tri thức
Giải Toán 6 tập 2 - kết nối tri thức
Soạn Văn 6 tập 1 - kết nối tri thức
Soạn Văn 6 tập 2 - kết nối tri thức
Giải Giải Toán 6 - kết nối tri thức
Soạn Văn 6 - kết nối tri thức
Giải Giải công dân 6 - liên kết tri thức
Giải Giải lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 - kết nối tri thức
Giải Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - liên kết tri thức
Giải Giải âm nhạc 6 - liên kết tri thức
Giải Giải tin học tập 6 - liên kết tri thức
Giải Giải technology 6 - kết nối tri thức
Giải Giải tiếng Anh 6 - liên kết tri thức
Giải Giải giáo dục đào tạo thể chất 6 - liên kết tri thức
Giải Giải hoạt động trải nghiệm, phía nghiệp 6 - kết nối tri thức
Giải Giải mĩ thuật 6 - liên kết tri thức
Giải tiếng Anh 6 tập 1 - liên kết tri thức
Giải giờ Anh 6 tập 2 - liên kết tri thức

Giải sgk 6 chân trời sáng sủa tạo


Giải Toán 6 tập 1 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Toán 6 tập 2 - chân trời sáng sủa tạo
Soạn Văn 6 tập 1 - chân trời sáng sủa tạo
Soạn Văn 6 tập 2 - chân trời sáng sủa tạo 
Giải toán 6 - chân trời sáng sủa tạo
Soạn Văn 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 chân trời sáng tạo 
Giải Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải music chân trời sáng tạo 6
Giải những hiểu biết hướng nghiệp 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải mĩ thuật chân trời sáng chế 6
Giải Giải giáo dục thể chất 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải công dân 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải technology 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải tiếng Anh 6 - chân trời sáng sủa tạo

Giải sgk 6 cánh diều 


Giải Toán 6 tập 1 - cánh diều
GiảiToán 6 tập 2 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 1 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 2 - cánh diều
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 1 - cánh diều
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 2 - cánh diều
Giải Công dân 6 - cánh diều
Giải Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - cánh diều
Giải lịch sử hào hùng và Địa lý 6 - cánh diều
Giải công nghệ 6 - cánh diều
Giải Âm nhạc 6 - cánh diều
Giải Tin học tập 6 - cánh diều
Giải giáo dục thể chất 6 - cánh diều
Giải toán 6 - cánh diều
Soạn văn 6 - cánh diều
Giải Mĩ thuật 6 - cánh diều
Giải hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - cánh diều

Giải sách bài xích tập

Giải SBT 6 cánh diều


Giải SBT ngữ văn 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 cánh diều
Giải SBT lịch sử dân tộc và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT technology 6 cánh diều
Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 cánh diều
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 cánh diều

Giải SBT 6 kết nối tri thức


Giải SBT ngữ văn 6 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 1 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 2 liên kết tri thức
Giải SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 liên kết tri thức
Giải SBT lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức
Giải SBT tin học tập 6 kết nối tri thức
Giải SBT công dân 6 kết nối tri thức
Giải SBT công nghệ 6 liên kết tri thức
Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 kết nối tri thức
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 liên kết tri thức
Giải SBT music 6 liên kết tri thức
Giải SBT mĩ thuật 6 liên kết tri thức

Giải SBT 6 chân trời sáng sủa tạo


Giải SBT ngữ văn 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập một bàn chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 tập một chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT lịch sử hào hùng và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT tin học tập 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT vận động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT âm nhạc 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo

TRẮC NGHIỆM LỚP 6


Trắc nghiệm ngữ văn 6
Trắc nghiệm toán 6
Trắc nghiệm trang bị lí 6
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 6
Trắc nghiệm sinh học 6
Trắc nghiệm giờ Anh 6
Trắc nghiệm GDCD 6
Trắc nghiệm Địa lí 6

Trắc nghiệm 6 kết nối tri thức


Trắc nghiệm KHTN 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm địa lí 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công dân 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công nghệ 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm tin học tập 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm toán 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm music 6 liên kết tri thức

Trắc nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo


Trắc nghiệm KHTN 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm địa lí 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công dân 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm tin học 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm ngữ văn 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm âm nhạc 6 chân trời sáng sủa tạo

Trắc nghiệm 6 cánh diều


Trắc nghiệm KHTN 6 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử 6 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 6 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 6 cánh diều
Trắc nghiệm công nghệ 6 cánh diều
Trắc nghiệm tin học 6 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 6 cánh diều
Trắc nghiệm toán 6 cánh diều
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 cánh diều
Trắc nghiệm âm nhạc 6 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 cánh diều

Bình luận


VNEN toán 6 tập 1

Phần số học

Chương I. Ôn tập và vấp ngã túc về số từ nhiên


Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Bài 2: Tập hợp các số trường đoản cú nhiên
Bài 3: Ghi số từ bỏ nhiên
Bài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập hợp con
Bài 5: Luyện tập
Bài 6: Phép cùng và phép nhân
Bài 7: Phép trừ với phép chia
Bài 8: luyện tập chung về phép tính với số từ bỏ nhiên
Bài 9: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số
Bài 10: chia hai lũy thừa cùng cơ số
Bài 11: sản phẩm tự triển khai các phép tính
Bài 12: luyện tập chung
Bài 13 : đặc điểm chia không còn của một tổng
Bài 14 : tín hiệu chia hết cho 2, đến 5
Bài 15 : tín hiệu chia hết đến 3, mang lại 9
Bài 16 : Ước với bội
Bài 17 : Số nguyên tố, đúng theo số, bảng số nguyên tố
Bài 18 : Phân tích một vài ra quá số nguyên tố
Bài 19: Ước thông thường và bội chung
Bài 20: Ước chung khủng nhất
Bài 21: rèn luyện về ước chung lớn nhất
Bài 22: Bội chung nhỏ dại nhất
Bài 23: rèn luyện về bội chung nhỏ tuổi nhất
Bài 24: Ôn tập chương I

Chương II. Số nguyên


Bài 1: làm quen cùng với số nguyên âm
Bài 2: Tập hợp những số nguyên
Bài 3: sản phẩm công nghệ tự vào tập hợp những số nguyên
Bài 4: giá bán trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một vài nguyên
Bài 5: cùng hai số nguyên thuộc dấu
Bài 6: cộng hai số nguyên không giống dấu
Bài 7: tính chất phép cộng các số nguyên
Bài 8: Phép trừ nhì số nguyên
Bài 9: Quy tắc dấu ngoặc
Bài 10: Quy tắc chuyển vế
Bài 11: Ôn tập học tập kì I
Bài 12: Nhân nhị số nguyên khác dấu
Bài 13: Nhân nhì số nguyên thuộc dấu
Bài 14: luyện tập về nhân nhì số nguyên
Bài 15: tính chất của phép nhân
Bài 16: Bội và cầu của một số nguyên
Bài 17: Ôn tập chương II

Phần hình học

Chương I. Điểm. Đường thẳng. Đoạn thẳng. Tia


Bài 1: Điểm. Đường thẳng. Đoạn thẳng. Tia
Bài 2: bố điểm thẳng hàng. Đoạn thẳng
Bài 3: Độ lâu năm đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng
Bài 4: Tia. Vẽ đoạn thẳng biết độ dài
Bài 5: thực hành trồng cây trực tiếp hàng. Đo độ dài
Bài 6: Ôn tập chương I

VNEN toán 6 tập 2

Phần số học tập - Chương 3: Phân số


Bài 1: không ngừng mở rộng khái niệm phân số
Bài 2: Phân số cân nhau - tính chất cơ phiên bản của phân số
Bài 3: Rút gọn phân số - Luyện tập
Bài 4: Quy đồng mẫu nhiều phân số - Luyện tập
Bài 5: đối chiếu phân số
Bài 6: Phép cùng phân số
Bài 7: đặc điểm cơ bạn dạng của phép cộng phân số - Luyện tập
Bài 8: Phép trừ phân số - Luyện tập
Bài 9: Phép nhân phân số
Bài 10: đặc điểm cơ bạn dạng của phép nhân phân số - Luyện tập
Bài 11: Phép phân tách phân số - Luyện tập
Bài 12: hỗn số - Số thập phân - Phần trăm
Bài 13: rèn luyện chung
Bài 14: Tìm quý hiếm phân số của một trong những cho trước
Bài 15: Tìm một vài biết cực hiếm phân số của số đó - Luyện tập
Bài 16: search tỉ số của nhị số
Bài 17: rèn luyện chung
Bài 18: Biểu đồ xác suất - Luyện tập
Bài 19: Ôn tập chương III
Bài 20: Ôn tập cuối năm

Phần hìnhhọc - Chương 2: Nửa phương diện phẳng. Góc.Đường tròn. Tam giác


Bài 1: Nửa khía cạnh phẳng - Góc
Bài 2: Số đo góc - khi nào thì góc xOy + góc yOz = góc xOz
Bài 3: Vẽ góc cho thấy thêm số đo - Tia phân giác của một góc
Bài 4: hai góc đối đỉnh - Góc tạo bởi một mặt đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng
Bài 5: thực hành đo góc trên mặt đất
Bài 6: Đường tròn - tam giác
Bài 7: Ôn tập chương II
*Xem thêm: Thoát Vị Bẹn ( Hernia Là Gì, Làm Thế Nào Để Điều Trị Dứt Điểm

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com