English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.pragamisiones.comENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation


Bạn đang xem: Common là gì

Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
common
*
common<"kɔmən>tính từ ở trong về, được chia sẻ bởi, được thiết kế hoặc có tác động đến hai hoặc các người, hoặc đa số của một nhóm, một cùng đồng; phổ biến common property/ownership tài sản/quyền sở hữu chung we cốt truyện a common purpose bọn họ có thuộc một mục tiêu I am Vietnamese, she is Belgian, but we have French as a common language tôi fan Việt, cô ấy tín đồ Bỉ, nhưng công ty chúng tôi có ngữ điệu chung là giờ Pháp he & I have a common interest: We both collect stamps anh ta với tôi có cùng sở thích: Cà hai chúng tôi đều tham khảo tem measures taken for the common good các biện pháp vì ích lợi chung common ground điểm thông thường (hai mặt cùng tất cả để đi đến chỗ thoả thuận) common noun danh từ phổ biến a fruity chất lượng is common to lớn all wine made from this grape đặc điểm ngọt mùi hoa quả là phổ biến cho tất cả các các loại rượu làm bởi thứ nho này common multiple (toán học) bội số tầm thường common divisor (toán học) cầu số bình thường thông thường, thông dụng a common flower/sight/event một các loại hoa/cảnh trí/sự kiện thông thường it is common knowledge that... điều thịnh hành là..., mọi tín đồ đều biết rằng... Is this word in common use? từ này có hay được dùng không? robbery is not common in this area vùng này thường không có trộm cướp pine trees are common throughout the world cây thông bao gồm ở khắp vị trí trên thế giới common sense lẽ phải thông thường thực tế đã có được từ kinh nghiệm sống (chứ chẳng yêu cầu do nghiên cứu và phân tích gì cả); lẽ thường không có hạng bậc hoặc tư bí quyết đặc biệt; thông thường he"s not an officer, but a common soldier anh ta chưa phải là sĩ quan, nhưng mà chỉ là lính thường the common people dân hay common salt muối thường tầm thường, dung tục a common appearance diện mạo bình bình he is very common hắn thông tục lắm common manners/accents/clothes cung cách/lời nói/quần áo bình bình she"s so common, shouting like that so all the neighbours can hear bà ấy dung tục quá, cứ hô hào lên như thể mang lại hàng làng mạc ai cũngnghe thấy as common as dirt/muck (về người) cực kỳ tầm thường; dung tục common or garden thông thường, chẳng có gì quá lạ it isn"t a rare bird, just a common or garden sparrow đây chưa phải một con chim hiếm, mà chỉ cần chim sẻ thường trông thấy the common touch kĩ năng (nhất là của tín đồ có địa vị cao) xử sự với tiếp xúc với mọi người thông thường một phương pháp thân mật; xúc tiếp chan hoà a politician needs the comon touch chủ yếu khách buộc phải phải có khả năng tiếp xúc chan hoà lớn make common cause with somebody liên kết lại nhằm theo đuổi một mục tiêu chung the rebel factions made common cause (with one another) to overthrow the regime những phe phiến loạn liên kết lại (với nhau) nhằm lật đổ chế độ danh từ bãi cỏ không rào, ai sử dụng cũng được (ở trong làng hoặc gần làng); khu đất công quyền thừa kế trên đất đai của tín đồ khác in common đến hoặc bởi toàn bộ mọi tín đồ trong một nhóm; bình thường to have something in common (with somebody/something) có chung lợi ích, đặc điểm... Jane & I have nothing in common Jane với tôi chẳng có điểm gì phổ biến cả I have nothing in common with Jane Tôi chẳng có điểm nào thông thường với Jane cả in common with somebody/something với ai/cái gì; hệt như ai/cái gì in common with many others, she applied for a training place thuộc với/giống như nhiều người dân khác, cô ta cũng xin một chân huấn luyện và giảng dạy (Tech) chung; tập thể; thuờng chung, thường
*
/"kɔmən/ tính tự chung, công, chỗ đông người a common language ngôn từ chung common ground điểm phổ biến (hai mặt cùng có để đi cho chỗ thoả thuận) common noun danh từ phổ biến common multiple (toán học) bội số phổ biến common divisor (toán học) cầu số tầm thường common property gia sản công cùng thường, thông thường, bình thường, phổ biến, thêm common flowers nhiều loại hoa phổ cập it is common knowledge that...

Xem thêm: Biểu Đồ Histogram Là Gì - Cách Nhận Xét Biểu Đồ Histogram

điều phổ biến là..., mọi tín đồ đều biết rằng... the common man người thông thường common sense lẽ thường; lương tri tầm thường; tục tằn a common appearance diện mạo đều đều he is very common hắn thô lỗ lắm danh từ bỏ khu đất công quyền thừa kế trên khu đất đai của tín đồ khác common of pasturage quyền được chăn thả trên đất đai của fan khác sự chung, của tầm thường in common chung, thông thường chạ to have everything in common chung toàn bộ mọi máy lớn have nothing in common không có gì bình thường (từ cổ,nghĩa cổ) những người bình dân, dân chúng !in commom with cùng với, cũng như, giống hệt như !out of the commom đặc trưng khác thường xuyên

*