Công thức kết cấu cho ta biết lắp thêm tự sắp tới xếp của các nguyên tử trong phân tử. Mỗi một một số loại hợp chất hữu cơ đông đảo có phương thức viết CTCT riêng rẽ biệt. Cùng khám phá cách viết CTCT của một hợp hóa học khá đơn giản và dễ dàng đó là AnKan


HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT CÔNG THỨC CẤU TẠO HỢP CHẤT ANKAN

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ:

- An kan là hiđrocacbon tất cả công thức tổng thể là: CnH2n+2 (n>1)

VD: CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,……

- trong phân tử ankan chỉ chứa liên kết đơn

- Cacbon gồm hóa trị IV, hiđro hóa trị I

II. BÀI TẬP MẪU

VD1:Viết các đồng phân rất có thể có của ankan có công thức C7H16

Giải:

Bước 1:

Viết mạch C dưới dạng mạch thẳng n nguyên tử C. Được đồng phân vật dụng nhất.

Bạn đang xem: Công thức cấu tạo của ankan

C – C – C – C – C – C – C (1)

Bước 2: Bẻ 1 nguyên tử C sống mạch chính n nguyên tử C nghỉ ngơi trên làm cho mạch nhánh. Mạch chính hiện nay gồm m = n – 1 nguyên tử C.

Di gửi mạch nhánh từ địa điểm C2 mang lại vị trí C (n-1): 2 ví như (n - 1) là số chẵn, mang lại vị trí C(n - 2) nếu

(n - 1) là số lẻ được những đồng phân tiếp theo

*

Bước 3:

Tiếp tục bẻ 2 nguyên tử C để làm nhánh. Mạch chính bây chừ gồm a = n – 2 nguyên tử C.

- Viết những đồng phân có hai nhánh từng nhánh gồm 1 nguyên tử C bằng cách cố định nhóm này dịch rời nhóm kia từ địa chỉ C2 mang đến vị trí Ca-1

*

*

*

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1.

Viết công thức kết cấu của những hợp hóa học sau:

a. C2H6

b. C3H8

c. C4H10

d. C5H12

e. C6H14

Bài 2. Chọn lời giải đúng:

Số công thức cấu trúc của C4H10 là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 3. Số công thức cấu trúc của C5H12 là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

ĐÁP SỐ

Bài 1.

a. 1

b. 1

c. 2

d. 3

e. 5

Bài 2.

Đáp án B

Bài 3.

 

Đáp án B

 
 

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1.

Viết công thức cấu tạo của những hợp hóa học sau:

a. C2H6

b. C3H8

c. C4H10

d. C5H12

e. C6H14

Bài 2.

Xem thêm: Danh Sách Trúng Tuyển Vào Lớp 10 Nghệ An, Danh Sách Trúng Tuyển Vào Lớp 10 Năm Học 2021

Chọn đáp án đúng:

Số công thức cấu trúc của C4H10 là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 3. Số công thức cấu tạo của C5H12 là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

ĐÁP SỐ

Bài 1.

a. 1

b. 1

c. 2


d. 3

e. 5

Bài 2.

Đáp án B

Bài 3.

Đáp án B

 
 

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - xem ngay