*
*
*
*
*
*
*
*

Các chất sau hóa học nào là este:

(1) CH3CHO

(2) CH3CH2OH

(3) CH3COOCH3

(4) CH3COOH

(5) CH3COOCH=CH2

(6) C6H5 - COOCH3

(7) CH3OOCC2H5


Cho một axit không no mạch hở cất 1 liên kết đôi C=C, đối kháng chức công dụng với 1 rượu no solo chức thu được este X tất cả công thức tổng thể là:


Este X mạch hở tất cả công thức phân tử C5H8O2, được tạo vì chưng một axit Y cùng một ancol Z. Vậy Y không thể là


Este X bao gồm chứa vòng benzen có công thức phân tử là C8H8O2. Hãy cho biết X có bao nhiêu cách làm cấu tạo?


Trong phân tử este no, đối chọi chức, mạch hở X gồm chứa 36,36 % oxi về khối lượng. Số công thức kết cấu thoả mãn công thức phân tử của este X là:


A (mạch hở) là este của một axit cơ học no đối kháng chức với 1 ancol no đối chọi chức. Tỉ khối hơi của A đối với H2 là 44. A bao gồm công thức phân tử là:


Trong yếu tố nước dứa tất cả este tạo vì chưng ancol isoamylic với axit isovaleric. Công thức cấu trúc của este là:


Cho vào 2 ống nghiệm, từng ống nghiệm 2 ml etyl axetat, sau đó thêm vào ống thứ nhất 1 ml dung dịch H2SO4 20% cùng ống sản phẩm hai 1 ml dung dịch NaOH 30% dư. Sau đó lắc đều cả hai ống nghiệm, đính ống sinh hàn đôi khi đun biện pháp thủy trong tầm 5 phút. Hiện tượng trong 2 ống thử là


Khi làm bay hơi 8,14 gam một este đối kháng chức X thu được nhân tiện tích đúng bằng 3,52 gam O2 đo nghỉ ngơi cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất. Công thức phân tử của X là


Este X có công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X thu được ancol Y. Mang lại Y công dụng với CuO nung lạnh thu được hóa học hữu cơ Z. Biết X với Z đều có phản ứng tráng bạc. Y là


Chất giặt rửa là các chất khi dùng cùng cùng với nước thì có tính năng làm sạch những chất bẩn bám trên những vật rắn mà không khiến ra phản ứng chất hóa học với những chất đó. Tất cả hai một số loại chất giặt rửa:

+ Xà phòng là tất cả hổn hợp muối natri hoặc kali của axit phệ (như C17H35COONa, C17H35COOK) và hóa học phụ gia.

Bạn đang xem: Công thức chung của este đơn chức

+ hóa học giặt rửa tổng đúng theo là muối bột natri ankyl sunfat RO-SO3Na, natri ankansunfonat R-SO3Na, natri ankylbenzensunfonat R-C6H4-SO3Na, … Ví dụ: C11H23-CH2-C6H4-SO3Na (natri đođexylbenzen sunfonat).

Xà chống và chất giặt rửa tổng hợp đều phải sở hữu tính chất chuyển động bề mặt. Bọn chúng có chức năng làm sút sức căng bề mặt giữa chất không sạch và vật nên giặt rửa, tăng kĩ năng thấm nước mặt phẳng chất bẩn. Đó là do phân tử xà phòng cũng tương tự chất giặt rửa tổng hợp các cấu thành từ nhị phần: phần né nước là gốc hiđrocacbon (như C17H35-, C17H33-, C15H31-, C12H25-, C12H25-C6H4-, …) cùng phần ưa nước (như -COO(-), SO3(-), -OSO3(-), …).

Xem thêm: Phương Pháp Giải Các Bài Toán Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số, Các Dạng Toán Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số

*

"Phần tránh nước" cạnh tranh tan trong nước, nhưng dễ rã trong dầu mỡ; ngược lại "phần ưa nước" lại dễ dàng tan trong nước. Lúc ta giặt rửa, những vết bẩn (dầu mỡ, …) bị chia bổ thành những hạt rất nhỏ tuổi (do chà xát bằng tay hoặc bởi máy) và không còn kỹ năng bám bám dính vật nên giặt rửa và bị phân tán vào nước, vị phần tránh nước xâm nhập vào những hạt dầu còn phần ưa nước thì ngơi nghỉ trên mặt phẳng hạt kia và xâm nhập vào nước. Nhờ vào vậy các hạt chất dơ bị cuốn trôi đi một bí quyết dễ dàng.