a) Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một năng lượng điện tích đặt trong một điện trường đều.

Bạn đang xem: Công thức công lực điện

- Đặt điện tích q dương (q > 0) trên một điểm M trong năng lượng điện trường rất nhiều (Hình 4.1), nó vẫn chịu chức năng của một lực điện (overrightarrow F = q.overrightarrow E )

- Lực (overrightarrow F ) là ko đổi, có:

+ phương tuy vậy song với các đường sức điện

+ chiều hướng từ phiên bản dương sang phiên bản âm

+ độ phệ là F = q.E.

*

b) Công của lực điện trong điện trường đều.

* Điện tích Q dịch rời theo đường thẳng MN, có tác dụng với các đường sức điện một góc α, với MN = s (Hình 4.2)

*

Ta gồm công của lực điện:

AMN = (overrightarrow F .overrightarrow s ) = F.s.cosα

Với F = qE với cosα = d thì:

A­MN = qEd (4.1)

Trong đó α là góc thân lực (overrightarrow F ) và độ dời (overrightarrow s ), d là hình chiếu của độ dời (overrightarrow s ) trên một đơn vị đường mức độ điện.

 + ví như α 0 thì cosα >0, cho nên d > 0 với AMN > 0.

 + nếu như α > 900 thif cosα MN

 Điện tích q dịch rời theo mặt đường gấp khúc MPN. Giống như như trên, ta có:

AMPN = Fs1.cosα1 + Fs2cosα2

Với s1.cosα1 + s2cosα2 = d, ta lại có AMPN = qEd

Trong đó, d = MH là khoảng cách của hình chiếu tự điểm đầu đến hình chiếu của điểm cuối của lối đi trên một con đường sức điện.

* Kết quả hoàn toàn có thể mở rộng cho những trường hợp đường đi từ M mang lại N là 1 trong đường vội vàng khúc hoặc đường cong.

Như vậy, công của lực điện trong sự dịch chuyển của điện tích trong năng lượng điện trường phần lớn từ M mang lại N là

 AMPN = qEd, không nhờ vào vào mẫu thiết kế của lối đi mà chỉ phụ thuộc vào địa điểm của điểm đầu M và điểm cuối N của đường đi.

c) Công của lực năng lượng điện trường vào sự di chuyển của điện tích trong điện trường bất kì.


Người ta cũng minh chứng được rằng công của lực năng lượng điện trong sự di chuyển của điện tích q trong năng lượng điện trường bất kỳ từ M cho N không nhờ vào vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào địa chỉ điểm đầu M cùng điểm cuối N (Hình 4.3). Đây là một trong những đặc tính chung của trường tĩnh điện.

*

2. Núm năng cả một năng lượng điện trong năng lượng điện trường

a) quan niệm về nuốm năng của một năng lượng điện trong năng lượng điện trường

Tương tự như vậy năng của một đồ gia dụng trong trọng trường, núm năng của một điện tích q trong điện trường đặc thù cho tài năng sinh công của lực điện khi để điện tích q tại điểm mà lại ta xét trong năng lượng điện trường.

Đối cùng với một năng lượng điện q (dương) để tại điểm M trong điện trường phần đông thì công này bằng:

A = qEd = WM

Trong đó d là khoảng cách từ điểm M đến bản âm; WM là cầm cố năng của điện tích q trên điểm M.

Trong ngôi trường hợp điện tích q nằm tại vị trí điểm M vào một điện trường bất kỳ do các điện tích gây nên thì rất có thể lấy gắng năng bằng công của lực năng lượng điện khi dịch chuyển q từ M ra vô rất (AM∞). Đó là vì ở vô cực, từ là ở siêu xa các điện tích gây nên điện trường, thì năng lượng điện trường bởi không và lực điện coi như hết năng lực sinh công. Do thế :

WM = AM∞

b) Sự dựa vào của nạm năng WM vào năng lượng điện q.

Vì độ lớn của lực điện luôn tỉ lệ thuận với điện tích thử q, cho nên vì vậy thế năng của năng lượng điện tại M cũng tỉ lệ thành phần thuận với q:

AM ­= WM­ = VMq (4.3)

VM­  là một hệ số tỉ lệ, không nhờ vào q cơ mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm M trong điện trường.

Xem thêm: Trường Thpt Nguyễn Khuyến An Giang, Thpt Nguyễn Khuyến, Thoại Sơn, An Giang

c) Công của lực điện cùng độ bớt thế năng.

Khi một điện tích q dịch rời từ một điểm M mang lại một điểm N vào một năng lượng điện trường thì công mà lại lực điện công dụng lên điện tích đó ra đời sẽ bởi độ bớt thế năng của điện tích q đặt trong điện trường.