Toán tiểu học: cách làm tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ phiên bản giúp các em học viên tham khảo, hệ thống hóa kỹ năng và kiến thức về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..

Bạn đang xem: Công thức hình học

Nhờ đó, đã biết cách vận dụng vào bài bác tập giỏi hơn, để càng ngày càng học tốt môn Toán. Vậy mời các em thuộc theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới trên đây của pragamisiones.com:


Tổng hợp phương pháp tính diện tích, chu vi, thể tích những hình toán đái học

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích s Hình thang7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: p. = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta mang chiều dài cùng chiều rộng lớn nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đã biết.


Công thức tính diện tích s Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích s hình chữ nhật, ta đem chiều nhiều năm nhân với chiều rộng (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết DT kiếm tìm cạnh bằng cách lấy DT chia cạnh sẽ biết.


2. Tính chu vi, diện tích Hình vuôngCông thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

Mở rộng: ví như biết chu vi hình vuông, để tìm cạnh hình vuông vắn ta mang chu vi hình vuông chia 4.


Công thức tính diện tích s Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích hình vuông, ta mang độ lâu năm một cạnh nhân với chính nó.

Mở rộng: giả dụ biết diện tích s hình vuông, ta có thể tìm cạnh hình vuông bằng cách nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta mang tổng hai cạnh kề nhân với 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh sẽ biết.


Công thức tính diện tích s Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích s hình bình hành, ta mang độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết diện tích hình bình hành, ta rất có thể tính:

Độ dài đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta rước độ lâu năm cạnh hình thoi nhân với 4.

Mở rộng: nếu biết chu vi hình thoi, nhằm tìm cạnh hình thoi ta rước chu vi phân chia 4.


Công thức tính diện tích Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình thoi, ta lấy tích độ lâu năm hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).


5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta đem độ dài 3 cạnh tam giác cộng lại cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình tam giác cùng 2 cạnh, ta kiếm tìm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).


Công thức tính diện tích Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình tam giác, ta lấy độ lâu năm đáy nhân với chiều cao rồi phân chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: trường hợp ta biết diện tích s hình tam giác, ta rất có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích s Hình thang


Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta rước độ dài những cạnh hình thang cộng lại với nhau (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: ví như biết chu vi hình thang cùng độ nhiều năm 3 cạnh, ta hoàn toàn có thể tìm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng độ lâu năm 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích s hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình thang, ta lấy tổng độ nhiều năm hai đáy nhân với độ cao rồi đem phân tách cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: nếu như biết diện tích hình thang, ta hoàn toàn có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h


7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn


Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy đường kính nhân cùng với số 3,14 (hoặc lấy nửa đường kính nhân 2 rồi nhân cùng với 3,14).

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình tròn, ta hoàn toàn có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích s hình tròn, ta lấy chào bán kinh nhân với bán kính rồi nhân cùng với số 3,14.


8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích s xung xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích 1 phương diện của hình lập phương nhân với 4.


Tính diện tích s toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích s 1 khía cạnh của hình lập phương nhân với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân cùng với cạnh.


9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhậtTính diện tích s xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = p. X c

Muốn tính diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta mang chu vi mặt đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật cộng với 2 lần diện tích đáy (cùng một đơn vị chức năng đo).


Tính thể tích hình hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, ta rước chiều rài nhân cùng với chiều rộng lớn rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích s xung quanh hình nón

Diện tích xung quanh hình nón được xác định bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với nửa đường kính đáy hình nón (r) nhân với con đường sinh hình nón (l). Đường sinh hoàn toàn có thể là một mặt đường thẳng hoặc 1 đường cong phẳng. Cùng với hình nón thì mặt đường sinh bao gồm chiều nhiều năm từ mép của vòng tròn mang đến đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là ký kết hiệu diện tích s xung xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có mức giá trị xấp xỉ là 3,14r: chào bán kính dưới đáy hình nón và bằng đường kính chia 2 (r = d/2).l: con đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích s toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích s xung quanh hình nón cùng với diện tích mặt đáy hình nón. Bởi diện tích dưới đáy là hình tròn trụ nên vận dụng công thức tính diện tích hình tròn là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta áp dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: ký hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: chào bán kính hình tròn đáy.

Xem thêm: Âm Phản Xạ Là Gì - Phản Xạ Âm Là Gì, Tiếng Vang Là Gì

h: là đường cao hạ từ bỏ đỉnh xuống tâm đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích xung xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: độ cao nối từ lòng tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích s toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: bán kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích s xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích s của hai đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụh: chiều cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích s Hình cầu

Công thức tính diện tích s mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*

Trong đó:

S là diện tích s mặt cầuV là thể tích hình cầur là bán kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính phương diện cầu/hình cầu
Chia sẻ bởi:
*
tiểu Ngọc
pragamisiones.com
599
Lượt tải: 12.936 Lượt xem: 533.264 Dung lượng: 257,6 KB
Liên kết thiết lập về

Link pragamisiones.com chính thức:

Toán đái học: cách làm tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ phiên bản tải về Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


1 Bình luận
Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA