- Chọn bài xích -Bài 1: Đo độ dàiBài 2: Đo độ nhiều năm (tiếp theo)Bài 3: Đo thể tích chất lỏngBài 4: Đo thể tích đồ dùng rắn ko thấm nướcBài 5: trọng lượng - Đo khối lượngBài 6: Lực - nhị lực cân nặng bằngBài 7: mày mò kết quả tác dụng của lựcBài 8: trọng lực - Đơn vị lựcBài 9: Lực bọn hồiBài 10: Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng với khối lượngBài 11: trọng lượng riêng - Trọng lượng riêngBài 13: vật dụng cơ đối chọi giảnBài 14: phương diện phẳng nghiêngBài 15: Đòn bẩyBài 16: ròng rọcBài 17: Tổng kết chương I: Cơ học

Mục lục


Xem cục bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

A. Lý thuyết

1. Cân nặng riêng

– cân nặng riêng của một chất được khẳng định bằng cân nặng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó.

Bạn đang xem: Công thức liên hệ giữa trọng lượng riêng và khối lượng riêng

2. Cách làm tính khối lượng riêng

Công thức:

*

Trong đó:

m là khối lượng của trang bị (kg)

V là thể tích của thứ (m3)

D là trọng lượng riêng của chất tạo sự vật (kg/m3)

Đơn vị khối lượng riêng thường dùng đơn vị là kilôgam bên trên mét khối (kg/m3). Hình như còn có thể dùng đơn vị gam bên trên mét khối (g/m3).

1 g/cm3 = 1000 kg/m3

3. Trọng lượng riêng

– Trọng lượng riêng rẽ của một chất được khẳng định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích (1m3) hóa học đó.

– Hay nói theo cách khác là: Trọng lượng của 1m3 của một hóa học được điện thoại tư vấn là trọng lượng riêng của hóa học đó.

4. Công thức tính trọng lượng riêng

Công thức:

*

Trong đó:

P là trọng lượng của đồ dùng (N)

V là thể tích của đồ gia dụng (m3)

d là trọng lượng riêng rẽ của chất tạo sự vật (N/m3)

5. Quan hệ giữa khối lượng riêng và trọng lượng riêng

Dựa vào công thức p. = 10.m ta có thể tính trọng lượng riêng d theo cân nặng riêng D:

Ta có:

*

B. Trắc nghiệm

Bài 1: phát biểu nào sau đây về khối lượng riêng là đúng?

A. cân nặng riêng của một hóa học là khối lượng của một đơn vị chức năng thể tích hóa học đó.

B. Nói trọng lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 có nghĩa là 1 cm3 sắt có trọng lượng 7800 kg.

C. công thức tính trọng lượng riêng là D = m.V.


D. khối lượng riêng bằng trọng lượng riêng.


– Nói trọng lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 tức là 1 m3 sắt có trọng lượng 7800 kilogam ⇒ B sai.

– cách làm tính trọng lượng riêng là
⇒ C sai

– khối lượng riêng D khác trọng lượng riêng rẽ d ⇒ D sai

Vậy đáp án chính xác là A: cân nặng riêng của một hóa học là trọng lượng của một đơn vị thể tích chất đó.


Bài 2: call d với D thứu tự là trọng lượng riêng rẽ và cân nặng riêng. Mối tương tác giữa d với D là:

A. D = 10dB. d = 10D

C.

*
D. D + d = 10


– trọng lượng riêng

– Trọng lượng riêng biệt

*

⇒ Đáp án B


Bài 3: hiện tượng lạ nào tiếp sau đây xảy ra đối với trọng lượng riêng của nước khi đun nước trong một bình thủy tinh?

A. khối lượng riêng của nước tăng.

B. khối lượng riêng của nước giảm.

C. cân nặng riêng của nước không rứa đổi.

D. cân nặng riêng của nước thuở đầu giảm sau đó mới tăng.


Khi đun nước sôi, thể tích nước tăng dần ⇒ trọng lượng riêng bớt ⇒ Đáp án B


Bài 4: mong đo khối lượng riêng của trái cầu bởi sắt bạn ta sử dụng những chính sách gì?

A. chỉ cần dùng một cái cân

B. chỉ việc dùng một lực kế

C. cần dùng một chiếc cân và bình phân chia độ

D. chỉ cần dùng một bình phân tách độ


Khối lượng riêng tính theo công thức:

Dùng cân nặng để đo khối lượng, cần sử dụng bình phân tách độ để đo thể tích quả cầu.

⇒ Đáp án C


Bài 5: biết rằng trọng lượng của đồ gia dụng càng sút khi gửi vật lên càng tốt so với khía cạnh đất. Khi gửi một vật lên rất cao dần, tóm lại nào sau đấy là đúng? Coi trong suốt quy trình đó vật không xẩy ra biến dạng.

A. cân nặng riêng của đồ gia dụng càng tăng

B. Trọng lượng riêng rẽ của vật bớt dần.

C. Trọng lượng riêng rẽ của đồ vật càng tăng.

D. trọng lượng riêng của đồ gia dụng càng giảm.


*
⇒ d phụ thuộc vào vào p. Còn D không dựa vào vào P

Càng lên rất cao thì phường càng giảm đề xuất trọng lương riêng d cũng sút theo ⇒ Đáp án B


Bài 6: Cho trọng lượng riêng của nhôm, sắt, chì, đá theo thứ tự là 2700 kg/m3, 7800 kg/m3, 11300 kg/m3, 2600 kg/m3. Một khối đồng chất hoàn toàn có thể tích 300 cm3, nặng 810g chính là khối

A. NhômB. SắtC. ChìD. Đá


Đổi V = 300 cm3 = 0,0003 m3

m = 810 g = 0,81 kg

Khối lượng riêng:

*
kg/m3 ⇒ Đáp án A


Bài 7: mang đến hai khối sắt kẽm kim loại chì cùng sắt. Fe có khối lượng gấp đôi chì. Biết cân nặng riêng của sắt cùng chì lần lượt là D1 = 7800 kg/m3, D2 = 11300 kg/m3. Tỉ trọng thể tích giữa sắt và chì ngay sát nhất với cái giá trị nào sau đây?

A. 0,69B. 2,9C. 1,38D. 3,2


Gọi m1, V1 lần lượt là cân nặng và thể tích khối sắt

m2, V2 theo lần lượt là cân nặng và thể tích khối chì

Ta có:

*

⇒ Đáp án B


Bài 8: nếu sữa trong một hộp sữa có khối lượng tịnh 387 g và thể tích 0,314 lít thì trọng lượng riêng rẽ của sữa gần nhất với cái giá trị làm sao sau đây?

A. 1,264 N/m3B. 0,791 N/m3

C. 12643 N/m3D. 1264 N/m3


Đổi m = 397 g = 0,397 kg


V = 0,314 lít = 0,000314 m3

Trọng lượng riêng rẽ của sữa:

*
N/m3 ⇒ Đáp án C


Bài 9: Đặt một khối sắt có thể tích V1 = 1 dm3 trên đĩa trái của cân nặng Robecvan. Hỏi nên dùng từng nào lít nước (đựng vào bình đựng có trọng lượng không xứng đáng kể) bỏ lên trên đĩa phải đặt cân ở thăng bằng? Cho cân nặng riêng của sắt là D1 = 7800 kg/m3, của nước là D2 = 1000 kg/m3.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Kẹo Đắng Là Gì, Kẹo Đắng Là Gì


– cân nặng thăng bởi khi trọng lượng sắt bằng cân nặng nước.

– gọi V2 là thể tích nước phải để vào.

Ta có m = D1.V1 = D2.V2


*


Bài 10: khối lượng riêng của dầu ăn vào tầm 800 kg/m3. Vị đó, 2 lít dầu ăn sẽ có trọng lượng khoảng chừng bao nhiêu?


Khối lượng của 2 lít dầu nạp năng lượng là: m = D.V = 800.0,002 = 1,6 kg