Công thức đồ gia dụng lý 10 ở học tập kỳ 2 có chương 4, chương 5, chương 6 và chương 7 về nội dung: những định luật bảo toàn; hóa học khí; các đại lý của nhiệt đụng lực học; hóa học rắn và hóa học lỏng. Sự chuyển thể.

Bạn đang xem: Công thức lý 10 học kì 2


Bài viết này chúng ta cùng tổng hợp lại các công thức vật lý 10 nghỉ ngơi HK2 để những em dễ ợt trong bài toán tra cứu để giải các bài tập đồ vật lý tương quan và ôn lại khi đề xuất thiết.

I. Cách làm vật lý 10 HK2, Chương 4: những định điều khoản bảo toàn

1. Định pháp luật bảo toàn cồn lượng

° Động lượng:

 

*

° Xung của lực: bằng độ trở nên thiên cồn lượng trong vòng thời gian Δt.

 

*

° Định cơ chế bảo toàn đụng lượng: Trong hệ cô lập, tổng vectơ rượu cồn lượng được bảo toàn

 

*

* Va chạm mềm: sau khi va đụng 2 vật bám dính nhau và vận động cùng với gia tốc v.

 

*

* Va chạm bầy hồi: sau khi va va 2 đồ gia dụng không bám dính nhau và vận động với vận tốc mới là v"1, v"2:

 

*

* hoạt động bằng bội phản lực:

 

*

Trong đó:

 

*
 là khối lượng khí phụt ra với vận tốc v

 

*
 khối lượng M của thương hiệu lửa chuyển động với vận tốc V sau khi đã phụt khí.

2. Công cùng Công suất

° Công: A = F.s.cosα

Trong đó:

 F: là lực chức năng vào vật

 

*
: là góc tạo vị lực F và phương chuyển dời s.

 s: là quãng lối đi được của vật

 Đơn vị của công: jun (J).

° Công suất: 

*

> giữ ý: 1HP = 746W

° Hiệu suất: Là tỉ số thân công hữu ích A" của dòng sản phẩm và công A bởi lực phát động thực hiện.

 

*

3. Động năng

° Động năng là năng lượng của vật đã đạt được do chuyển động:

 

*

4. Cầm cố năng

° Thế năng trọng trường: 

*

Trong đó:

 m: là trọng lượng của vật (kg)

 z: là khoảng cách đại số của vật so với gốc gắng năng

° nắm năng đàn hồi: 

*

5. Cơ năng

 

*

 

*
 
*

* những định lý, định lao lý về năng lượng

° Lực thế:

- Lực vậy là lực cơ mà công của nó không phụ thuộc vào hình dạng lối đi mà chỉ phụ thuộc vào địa điểm điểm đầu với điểm cuối mặt đường đi

- Ví dụ: trọng tải P, lực lũ hồi Fdh là lực thế. Lực ma sát chưa phải lực thế

° Định lao lý bảo toàn cơ năng:

- vào một hệ xa lánh (không tất cả ngoại lực hoặc ngoại lực cân bằng) thì cơ năng tại số đông điểm bằng nhau và được bảo toàn.

- vận động của vật dụng chỉ chịu tác dụng của lực cụ (hoặc nếu tất cả lực không phải lực thế tác dụng thì tổng của những lực này bằng 0) thì cơ năng được bảo toàn.

° Định lý trở thành thiên động năng:

- Độ vươn lên là thiên đụng năng (động năng sau - rượu cồn năng đầu) thì bởi tổng công của lực nắm và lực ko thế chức năng lên thứ (hay call tắt là tổng công của ngoại lực).

 Wd2 - Wd1 = AF = AF (thế) + AF (không thế)

° Định lý hiệu thế năng:

- Hiệu vậy năng (thế năng đầu - rứa năng sau) bởi tổng công của lực thế tính năng lên vật.

 Wt1 - Wt2 = AF (thế).

° Định lý biến thiên cơ năng:

- Khi trường hợp tất cả lực ko thế tác dụng có đúng theo lực không giống 0 thì cơ năng không bảo toàn. Lúc đó độ phát triển thành thiên cơ năng (cơ năng sau - cơ năng đầu) bằng tổng công của lực không thế công dụng lên vật.

 W2 - W1 = AF (không thế)

* Với nhỏ lắc đơn

- rứa năng trên A: 

*

- gia tốc tại A: 

*

- lực căng dây trên A: 

*

II. Phương pháp vật lý 10 HK2, Chương 5: Chất khí

1. Phương trình tinh thần khí lí tưởng

*

Trong đó:

 P: là áp suất khí

 V: là thể tích khí

 T = t + 273: sức nóng độ tuyệt vời (0K)

2. Định pháp luật Bôilơ - Mariốt (Quá trình đẳng nhiệt)

 

*

3. Định biện pháp Sác - lơ (Quá trình đẳng tích)

 

*

4. Phương trình Boltzman: Ở một trạng thái

 

*

- nếu áp suất (atm) thể tích V (lít) thì R = 0,082.

- nếu như áp suất (Pa = n/m3) thể tích V (m3) thì R = 8,31(J/K.mol)

III. Bí quyết vật lý 10 HK2, Chương 6: Cở sở của nhiệt động lực học

1. Sự đổi thay thiên nội năng

° nhiệt độ lượng:

- sức nóng lượng là số đo độ đổi thay thiên của nội năng trong quy trình truyền nhiệt:

 ΔU = Q

° cách làm tính nhiệt lượng lan ra giỏi thu vào: 

 Q = m.c.Δt

Trong đó:

 m: là trọng lượng (kg)

 c: là nhiệt độ dung riêng rẽ của chất (J/kg.K)

 Δt: là độ biến thiên ánh nắng mặt trời (0C hoặc 0K)

° Quá trình triển khai công

 ΔU = A = p.ΔV

Trong đó:

 p: là áp suất của khí (N/m2)

 ΔV: là độ trở thành thiên thể tích (m3)

> lưu lại ý: giải pháp đổi đơn vị áp suất

 1(N/m2) = 1Pa

 1atm = 1,013.105Pa = 760mmHg

 1at = 0,981.105Pa

 1mmHg = 133Pa = 1(Tor)

2. Nguyên lý của nhiệt hễ lực học

° nguyên lý 1 nhiệt cồn lưc học

 ΔU = A + Q

Các quy cầu về dấu:

 Q>0: hệ nhận (thu) nhiệt độ lượng

 Q0: hệ dìm công

 AIV. Cách làm vật lý 10 HK2, Chương 7: Chất rắn, chất lỏng. Sự đưa thể

1. Biến dạng của chất rắn

° Độ biến dạng tỉ đối:

 

*

Trong đó:

 l0: là chiều nhiều năm ban đầu

 l: là chiều dài sau thời điểm biến dạng

 Δl: độ trở nên thiên chiều dài

° Ứng suất: 

*

° Định chế độ Húc về biến dạng của đồ gia dụng rắn

 

*

Trong đó:

 α: là thông số tỉ lệ phụ thuộc chất liệu của thứ rắn.

° Lực đàn hồi:

 

*

- Công thức: 

*

Trong đó:

 

*
 (E gọi là suất bọn hồi xuất xắc suất Y-âng);

 

*
 với S là huyết diện của vật.

2. Sự nở vày nhiệt của đồ dùng rắn

° điện thoại tư vấn l0, V0, S0, D0 thứu tự là độ dài, thể tích, diện tích s và khối lượng riêng thuở đầu của vật.

 l, V, S, D lần lượt là độ dài, thể tích, diện tích và cân nặng riêng của thứ ở t0C.

Xem thêm: Biện Pháp Thi Công Là Gì - Trình Tự Thực Hiện Biện Pháp Thi Công

 Δl, ΔV, ΔS, Δt theo thứ tự là độ đổi mới thiên (phần nở thêm) độ dài, thể tích, diện tích s và khối lượng riêng của vật sau lúc nở.