Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Công thức, Định nghĩa Toán, Lí, HóaĐường thẳngHình tam giácCác trường đúng theo tam giác bởi nhauHình thangHình bình hànhHình thoiHình chữ nhật

Công thức, phương pháp tính thể tích Hình vỏ hộp chữ nhật hay, đưa ra tiết

Tải xuống

A. Diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

1. Diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

*

a) Định nghĩa

- Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt mặt của hình hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Công thức thể tích hình hộp chữ nhật

- Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích s xung quanh và ăn diện tích nhì đáy.

b) Quy tắc

Giả sử hình hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm là a, chiều rộng lớn là b và độ cao là h.

- Muốn tính diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi dưới đáy nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

Sxq = (a + b) × 2 × h

- muốn tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Stp = Sxq + Sđáy × 2 = (a + b) x 2 x h + 2 x a x b

Lưu ý:

- Chu vi mặt dưới bằng tổng của chiều dài và chiều rộng nhân với 2.

- Diện tích dưới đáy bằng tích của chiều dài và chiều rộng.

2. Một số dạng bài xích tập

Dạng 1: Tính diện tích s xung xung quanh hoặc diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật

Phương pháp: Áp dụng quy tắc tính diện tích s xung xung quanh hoặc diện tích toàn phần.

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật gồm chiều dài 8cm, chiều rộng 6cm và độ cao 4cm.

Bài giải

Chu vi lòng của hình hộp chữ nhật là:

(8 + 6) × 2 = 28 (cm)

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật kia là:

28 × 4 = 112 (cm2)

Diện tích một lòng là:

8 × 6 = 48 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật kia là:

112 + 48 × 2 = 208(cm2)

Đáp số: diện tích s xung quanh: 112cm2

Diện tích toàn phần: 208cm2

Dạng 2: Biết diện tích xung xung quanh hoặc diện tích toàn phần, search chu vi lòng hoặc chiều cao của hình hộp chữ nhật

Phương pháp:

*) tự công thức Sxq = (a + b) x 2 x h:

- Tìm độ cao theo công thức: h = Sxq : <(a + b) x 2> = Sxq: (a + b) : 2;

- tra cứu tổng chu vi đáy theo công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*) Nếu biết diện tích s toàn phần ta cũng cụ vào bí quyết để tìm các đại lượng không biết.

Ví dụ. mang đến hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 217,5m2 với nửa chu vi dưới mặt đáy bằng 14,5m. Tính độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật đó.

Bài giải

Chu vi dưới mặt đáy của hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m

Dạng 3: Toán tất cả lời văn (thường là tìm diện tích hộp, căn phòng, sơn tường …)

Phương pháp: Cần xác minh xem diện tích cần tìm là diện tích xung xung quanh hay diện tích toàn phần rồi vận dụng quy tắc tính diện tích xung xung quanh hoặc diện tích s toàn phần.

Ví dụ. 1 căn phòng hình dạng hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 6m, chiều rộng lớn 48dm, độ cao 4m. Bạn ta ý muốn quét vôi những bức tường bao bọc và trằn của căn hộ đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích những cửa bằng 12m2 (biết rằng chỉ quét vôi phía bên trong phòng)?

Bài giải

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích bao phủ của ngôi nhà đó là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích è cổ của ngôi nhà đó là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

86,4 + 28,8 – 12 = 103,2 (m2)

Đáp số: 103,2m2

B. Thể tích của hình hộp chữ nhật

1. Thể tích hình hộp chữ nhật 

Quy tắc: muốn tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng đơn vị đo).

V = a × b × c

Trong đó: a, b, c theo lần lượt là chiều dài, chiều rộng, độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật.

2. Một vài dạng bài xích tập

Dạng 1: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật khi biết ba kích thước

Phương pháp: mong muốn tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ta đem chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng lớn rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

Ví dụ. Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều dài 12cm, chiều rộng lớn 5cm và độ cao 8cm.

Bài giải

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

12 x 5 x 8 = 480 cm3

Đáp số: 480 cm3.

Dạng 2: Tính độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp: độ cao của hình hộp chữ nhật phân tách cho diện tích đáy.

c = V : (a x b)

Ví dụ. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật có thể tích là 1350 lít, biết chiều dài và chiều rộng lớn của hình vỏ hộp chữ nhật thứu tự là 1,5m và 1,2m.

Bài giải

Đổi: 1350 lít = 1350dm3 = 1,35m3

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là:

1,5 × 1,2 = 1,8 (m2)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

1,35 : 1,8 = 0,75 (m)

Đáp số: 0,75m

Dạng 3: Tính diện tích đáy khi biết thể tích

Phương pháp: diện tích đáy của hình vỏ hộp chữ nhật bằng thể tích mang lại cho chiều cao.

a x b = V : c

Ví dụ. Một bể nước làm nên hộp chữ nhật hoàn toàn có thể tích là 30dm3, chiều cao là 0,4m. Biết đáy bể có chiều rộng lớn là 1,5dm. Tính chiều lâu năm của đáy bể.

Bài giải

Đổi: 0,4m = 4dm

Diện tích đáy của bồn tắm hình vỏ hộp chữ nhật là:

30 : 4 = 7,5 (dm2)

Chiều lâu năm của lòng bể là:

7,5 : 1,5 = 5 (dm)

Đáp số: 5dm.

Dạng 4: Toán tất cả lời văn (thường tính thể tích nước, chiều cao mực nước…)

Phương pháp: Đọc kĩ đề bài, khẳng định dạng toán với yêu mong của đề bài bác rồi giải việc đó.

Xem thêm: Top 10 Mb Bank Lỗi Gw356 Mb Bank Là Gì, Lỗi Gw38, Gw18, Gw21 Mb Bank Là Gì

Ví dụ. Một bể cá bản thiết kế hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 90cm, chiều rộng lớn 50cm và độ cao 75cm. Mực nước lúc đầu trong bể cao 45cm. Fan ta cho vô bể một hòn đá hoàn toàn có thể tích 18dm3. Hỏi mực nước trong bể từ bây giờ cao từng nào xăng-ti-mét?

Bài giải

Đổi: 18dm3 = 18000cm3

Diện tích đáy của bể cá là:

90 × 50 = 4500 (cm2)

Chiều cao mực nước tăng lên là:

18000 : 4500 = 4 (cm)

Chiều cao mực nước lúc sau khi thả hòn đá là:

45 + 4 = 49 (cm)

Đáp số: 49cm

Tải xuống