Khi nói tới khối lăng trụ, hẳn các bạn sẽ liên tưởng tới những hình dạng không giống nhau của lăng trụ. Nhờ vào mặt đáy và sát bên mà ta bao gồm hình lăng trụ đứng, hình lăng trụ đều, …. Với hướng dẫn dưới dây các bạn sẽ hiểu rõ rộng về mẫu thiết kế học này.

Bạn đang xem: Công thức thể tích khối lăng trụ

Trước khi biết công thức tính thể tích khối lăng trụ thì bạn cần khám phá hình trụ có đặc điểm gì? Nó gồm có loại nào…


1. Hình lăng trụ là gì?

Một nhiều giác bao gồm hai mặt đáy song tuy vậy và bởi nhau, mặt mặt là hình bình hành thì nhiều giác đó điện thoại tư vấn là hình lăng trụ.


1.1 tên gọi hình lăng trụ

Tên của hình lăng trụ fan ta đặt tên theo mặt đáy. Ví dụ:

Mặt lòng hình tam giác mọi thì điện thoại tư vấn là hình lăng trụ tam giác đều

*

Mặt đáy hình tứ giác gần như thì hotline là hình lăng trụ tứ giác đều

1.2 Hình lăng trụ đứng

Nếu như hình lăng trụ mà gồm các bên cạnh vuông góc với dưới đáy thì bạn ta điện thoại tư vấn là hình lăng trụ đứng.

*


Lưu ý:

Nếu hình trụ đứng tứ giác tất cả 12 cạnh đều sở hữu độ nhiều năm là a thì tên thường gọi của nó là hình lập phương.

2. Thể tích khối lăng trụ

Công thức tính thể tích hình lăng trụ: V = B.h

Trong đó

V là thể tích khối lăng trụ ( đơn vị m3)B là diện tích s khối lăng trụ ( đơn vị chức năng m2)h là độ cao khối lăng trụ ( đơn vị chức năng m)

3. Bài bác tập 

Bài tập 1. Một bể nước hình trụ tất cả diện tích mặt dưới B = 2 m2 và đường cao h = 1 m. Thể tích của bồn tắm này bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức V = B.h = 2.1 = 2 m3.


Bài tập 2. Mang đến hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác phần nhiều cạnh bởi a = 2 cm và độ cao là h = 3 cm. Hãy tính thể tích hình lăng trụ này

Hướng dẫn giải

*

Vì lòng là tam giác những cạnh a nên diện tích s: $S_ABC = a^2.fracsqrt 3 4$ $ = 2^2.fracsqrt 3 4$ $ = sqrt 3 left( m^2 ight)$

Khi này, thể tích là $V = S_ABC.h = sqrt 3 .3 = 3sqrt 3 left( m^3 ight)$

Bài tập 3. ( Trích câu 4 đề thi tìm hiểu thêm lần 2 của BGD&ĐT 2020)

*

Bài tập 4.

*

Bài tập 5.

*

Bài tập 6.

*

Bài tập 7.

*

Trên đây là các quánh điểm cũng như công thức thể tích khối hình trụ nhưng mà Toán học tập đã ra mắt với bạn. Hy vọng bài viết này bổ ích với bạn.


Điều hướng nội dung bài viết
← Previous bài xích viết
Next bài viết →

Leave a bình luận Cancel Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường đề nghị được lưu lại *


Type here..

Xem thêm: Tả Người Bạn Thân Của Em(Con Trai) Lớp 6, Bài Văn Tả Bạn Thân Lớp 6


Name*

Email*

Website


lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình coi ngó này cho lần comment kế tiếp của tôi.


Bài viết mới

Phản hồi sát đây

Chuyên mục

Bài viết mới


ID: pragamisiones.com