Bạn đang mày mò về công thức tính thể tích của những hình trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN xin gửi đến chúng ta các công thức tính thể tích khối nón, thể tích khối chópthể tích khối lăng trụ các bạn đón xem để vận dụng giải bài bác tập xuất sắc nhất.

Bạn đang xem: Công thức thể tích lăng trụ


*

Công thức tính thể tích khối nón: V = 1/3π. R2. H trong các số đó r là bán kính mặt đáy, h là độ cao của hình nónvà π là hằng số pi, ta cóthể làm tròn và lấy quý hiếm của π là 3,14. Hình nón thường gặp mặt nhất có mặt đáy là hình tròn. Lúc đó nếu rlà cung cấp kính hình tròn trụ đáy thì thể tích hình nón bằng:


*

*

*

=> Thể tích khối chóp : V=1/3.S.h cùng với S là diện tích s đáy, h là chiều cao. Cách thức chung để tính thể tích khối chóp là tính diện tích đáy, tính chiều cao và tính thể tích theo công thức V=1/3.S.h các bạn có thể ứng dụng nó.

1. Biện pháp tính thể tích hình chóp cụt


*

Trong đó:

V : Thể tích hình chóp cụth : chiều cao của hình chóp cụt ( có nghĩa là khoảng phương pháp giữa 2 phương diện phẳng cất 2 đáy)B1B2 : là diện tích của hai đáy hình chóp cụtĐơn vị đo thể tích hình chóp là : m3

3. Công thức tính thể tích lăng trụ

=> cách tính thể tích lăng trụ là V = B. H trong đó B là thể tích đấy và h là chiều cao. Có thể nói rằng thể tích lăng trụ được tính bằng diện tích đáy nhân cùng với chiều cao.


4. Công thức tính thể tích hình hộp chứ nhật

=> Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là V = a.b.h trong số đó a là chiều dài, b là chiều rộng cùng h là chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật


5. Công thức tính thể tích hình cầu

=> cách làm tính thể tích khối cầu: V = 4/3(π.r3) tróng kia π = 3,14


Diện tích phương diện cầu: S = 4π.R2Trong kia R là bán kính khối mong (mặt cầu, hình cầu).

Chúc các bạn học thật tốt bộ môn toán này nhé.

Xem thêm: Bài: Ứng Dụng Công Nghệ Vi Sinh Trong Sản Xuất Phân Bón


Học viện công an nhân dân TPHCM

Học viện công an nhân dân cùng với Học viện an toàn nhân dân là nhị trường đào tạo hàng đầu của Công an dân chúng Việt Nam, đào tạo những sĩ quan lại cảnh ...