sin : là tỉ số thân cạnh đối cùng cạnh huyền của góccos : là tỉ số giữa cạnh kề cùng cạnh huyền của góctan : là tỉ số giữa cạnh đối cùng cạnh kề của góccot : là tỉ số thân cạnh kề với cạnh đối của góc
*

Mẹo học thuộc : Sin đi học, Cos ko hư, tan đoàn kết, ,Cot kết đoàn

2. Bảng tỉ sô lượng giác lớp 9 của một số góc sệt biệt.

Bạn đang xem: Công thức tỉ số lượng giác


a, Tỉ con số giác của 2 góc phụ nhau. ( α + β = 90° )

sin α = cos β cos α = sin β

tan α = cot β cot α = tan β

b, Bảng tỉ số của các góc quánh biệt.

*

3. Các dạng toán hay gặp về tỉ số lượng giác của góc nhọn 

Dạng 1: Tính tỉ số lượng giác của góc nhọn, tính cạnh, tính góc

Phương pháp:

Sử dụng các tỉ con số giác của góc nhọn, định lý Py-ta-go, hệ thức lượng vào tam giác vuông để giám sát các yếu đuối tố nên thiết.

Dạng 2: So sánh những tỉ số lượng giác giữa những góc

Phương pháp:

- cách 1 : Đưa những tỉ con số giác về cùng loại (sử dụng đặc thù "Nếu nhị góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bởi côtang góc kia")

- bước 2: cùng với góc nhọn α,β ta có: 

*

Dạng 3: Rút gọn, tính giá trị biểu thức lượng giác

Phương pháp:

Ta hay sử dụng những kiến thức

+ Nếu α là một góc nhọn bất kỳ thì

*

+ nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bởi côtang góc kia.

4. Bài xích tập vận dụng những công thức lượng giác sin cos

Bài 1: mang đến tam giác ABC vuông tại C, trong đó AC = 0,9m, BC = 1,2m. Tính các tỉ con số giác của góc B, từ kia suy ra các tỉ số lượng giác của góc A.

Lời giải: 

*

– Áp dụng định lý Py – ta – go mang lại tam giác vuông ABC ta có:

*

– các tỉ số lượng giác của góc B là :

*

Bài 2: Cho tam giác ABC vuông trên A, BC = a, con đường cao AH.

Xem thêm: New Download Các Công Thức Toán Học Cần Nhớ, Download Các Công Thức Toán Học Cần Ghi Nhớ

a, minh chứng rằng: AH=a sinBcosB; bảo hành = a cos2B ; CH = a sin2 B

b, Suy ra AB2 = BC.BH ; AH2 = BH.HC

Lời giải

a, bệnh minh:

Xét tam giác vuông ABH, ta có:

AH = sinB.AB (1)

Xét tam giác vuông ABC, ta có:

AB = BC.cos B = acos B (2)

Từ (1) và (2) ta có:

AH = a sin B cos B

Tương từ ta có:

+ Xét tam giác vuông ABH: bảo hành = AB.cos B

Xét tam giác vuông ABC: AB = BC.cos B = acos B => bảo hành = a cos2B

+ Xét tam giác vuông ACH: CH = AC.cos C = AC.sin B

Tam giác vuông ABC: AC=BC.sin B=a.sin B => CH = a sin2 B

b, AB2 = a2 cos2B

BC.BH = a.a.cos2B = a2cos2B

=> AB2 = BC.BH

AH2 = a2sin2cos2B

=> AH2 = BH.HC

Bài 3: Giải tam giác ABC, biết ∠B= 65o; ∠C = 40o và BC = 4,2 cm.

Lời giải

*

Ta có: 

∠a= 180o - (65o + 45o) = 75o

Vẽ BH ⊥ AC

+ Xét tam giác vuông HBC vuông trên H, theo hệ thức về cạnh cùng góc trong tam giác vuông, ta có:

BH = BC.sin C = 2,7 (cm)

Và CH = BH.cotg C (1)

+ Xét tam giác vuông ABH tại H, theo hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông ta có: