Để tìmđường tiệm cận của hàm số y = f(x) ta phụ thuộc tập xácđịnh Dđể biết số số lượng giới hạn phải tìm. Giả dụ tập xácđịnhD cóđầu mút là khoảng thì đề xuất tìmgiới hạn của hàm số lúc xtiến mang lại đầu mút đó.

Bạn đang xem: Công thức tiệm cận đứng

Ví dụ: D = *