I. Phương phápKhi giải dạng BT này bắt buộc chú ý:Hai điện tích bao gồm độ lớn cân nhau thì: |q$_1$| = |q$_2$|Hai điện tích có độ lớn bằng nhau nhưng trái dấu thì: q$_1$ = - q$_2$Hai năng lượng điện tích bằng nhau thì: q$_1$ = q$_2$Hai năng lượng điện tích thuộc dấu: q$_1$q$_2$ > 0 → | q$_1$q$_2$| = q$_1$q$_2$Hai điện tích trái dấu: q$_1$q$_2$ Áp dụng hệ thức của định phương tiện Coulomb nhằm tìm ra |q$_1$q$_2$| sau đó tùy đk bài toán chúng ra sẽ tìm được q$_1$ với q$_2$.Nếu đề bài xích chỉ yêu mong tìm độ béo thì chỉ việc tìm | q$_1$|; |q$_2$ |2. VÍ DỤCâu 1: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không, cách nhau khoảng r = 4cm. Lực đẩy tĩnh điện giữa bọn chúng là F = -10$^-5$Na) Tính độ khủng mỗi điện tích.b) Tìm khoảng cách r$_1$ giữa chúng để lực đẩy tĩnh năng lượng điện là F$_1$ = 2,5.10$^-6$N
a) Độ mập mỗi năng lượng điện tích: (F_1 = kfracq^2r_1^2 Rightarrow left| q ight| = sqrt fracF_1r_1^2k = 1,3.10^ - 9C)b) khoảng cách r$_1$: (F_2 = kfracq^2r_2^2 Rightarrow r_2 = sqrt kfracq^2F_2 = 8.10^ - 2m)Câu 2: Hai trái cầu bé dại tích điện tất cả độ lớn bởi nhau, đặt biện pháp nhau 5cm vào chân không thì hút nhau bằng một lực 0,9N. Xác minh điện tích của hai quả ước đó.

Bạn đang xem: Công thức tính độ lớn điện tích


Theo định lý lẽ Coulomb: $F = k.frac q_1.q_2 ightr^2 leftrightarrow left| q_1.q_2 ight| = fracF.r^2k leftrightarrow left| q_1.q_2 ight| = frac0,9.0,05^29.10^9 = 25.10^ - 14$Mà $left| q_1 ight| = left| q_2 ight|$ buộc phải → $left = 25.10^ - 14$ →$left| q_2 ight| = left| q_1 ight| = 5.10^ - 7C$Do hai năng lượng điện hút nhau nên: $q_1 = 5.10^ - 7C$ ; $q_2 = - 5.10^ - 7C$hoặc: $q_1 = - 5.10^ - 7C$ ; $q_2 = 5.10^ - 7C$Câu 3: Hai năng lượng điện điểm bí quyết nhau một khoảng r =3cm trong chân ko hút nhau bằng một lực F = 6.10$^-9$ Điện tích tổng số của hai năng lượng điện điểm là Q = 10$^-9$C. Tính điện đích của mỗi năng lượng điện điểm?
Áp dụng định nguyên lý Culong: $F = kfracvarepsilon r^2 o left| q_1q_2 ight| = fracvarepsilon Fr^2k = 6.10^ - 18left( C^2 ight),,left( 1 ight)$Theo đề: (q_1 + q_2 = 10^ - 9C)(2)Giả hệ (1) cùng (2) ( Rightarrow left{ eginarray*20cq_1 = 3.10^ - 9C\q_2 = - 2.10^ - 9Cendarray ight.)Câu 4: Hai quả ước giống nhau có điện, thuộc đặt vào chân không, và giải pháp nhau khoảng r =1m thì chúng hút nhau một lực F$_1$=7,2N. Sau đó cho nhì quả cầu đó xúc tiếp với nhau cùng đưa quay trở về vị trí cũ thì chúng đảy nhau một lực F$_2$=0,9N. Tính năng lượng điện mỗi quả ước trước và sau khi tiếp xúc.
Trước khi tiếp xúc ( Rightarrow q_1q_2 = fracvarepsilon Fr^2k = - 8.10^ - 10left( C^2 ight)) (1)Điện tích hai quả cầu sau khi tiếp xúc: (q_1^, = q_2^, = fracq_1 + q_22)(F_2 = kfracleft( fracq_1 + q_22 ight)^2varepsilon r^2 Rightarrow q_1 + q_2 = pm 2.10^ - 5C) (2)Từ hệ (1) với (2) suy ra: (left{ eginarray*20cq_1 = pm 4.10^ - 5C\q_2 = mp 2.10^ - 5Cendarray ight.)Câu 5: Hai quả cầu kim loại nhỏ tuổi hoàn toàn kiểu như nhau mang điện tích q$_1$ = 1,3.10$^-9$C với q$_2$=6.5.10$^-9$C, đặt trong không khí bí quyết nhau một kh oảng r thì đẩy nhau cùng với lực F. Bỏ ra hai quả ước tiếp xúc nhau, rồi đặt chung trong một lớp điện môi lỏng, cũng biện pháp nhau một khoảng chừng r thì lực đẩy giữa bọn chúng cũng bằn Fa) Xác đinh hằng số năng lượng điện môi (varepsilon )b) Biết lực tác va F = 4,6.10$^-6$ Tính r.
a) Khi cho hai quả ước tiếp xúc nhau thì:(q_1^, = q_2^, = fracq_1 + q_22)Ta có:(F^, = F Leftrightarrow kfracleft( fracq_1 + q_22 ight)^2varepsilon r^2 = kfracleftr^2 Rightarrow varepsilon = 1,8)b) khoảng cách r: (F = kfracr^2 Rightarrow r = sqrt kfrac q_1q_2 ightF = 0,13m)Câu 6: Hai trái cầu sắt kẽm kim loại giống nhau, với điện tích q$_1$, q$_2$ đặt phương pháp nhau 20cm thì hút nhau bợi một lực F $_1$ = 5.10$^-7$ Nối hai quả cầu bởi một dây dẫn, ngừng bỏ dây dẫn đi thì nhị quả cầu đẩy nhau với cùng một lực F$_2$ = 4.10$^-7$ N. Tính q$_1$, q$_2$.

Xem thêm: Đặt Tên Con Trai Tiếng Việt Hay Cho Con Trai, Con Gái Đẹp Và Ý Nghĩa Nhất


Khi đến hai quả mong tiếp xúc nhau thì: (q_1^, = q_2^, = fracq_1 + q_22)Áp dụng định khí cụ Culong: (F_1 = kfracleftr^2 Rightarrow q_1.q_2 = - fracF_1r^2k = - frac0,29.10^ - 16)(fracF_2F_1 = fracleft( q_1 + q_2 ight)^24left Rightarrow q_1 + q_2 = pm frac415.10^ - 8C)Vậy q$_1$, q$_2$ là nghiệm của phương trình: (q^2 pm frac415q - frac0,29.10^ - 19 = 0 Rightarrow left< eginarray*20cq = pm frac10^ - 83C\q = pm frac11510^ - 8Cendarray ight.)
Bạn đề nghị đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.
Chia sẻ:
FacebookTwitterRedditPinterestTumblrChia sẻLink
Tác giảChủ đề tương tựDiễn đànBình luậnNgày
*
*
*
*
*

Lịch thi đấu World Cup