12 tháng Sáu, 2021pragamisiones.com✅ bí quyết ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️, ✅ Lớp 7 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐, ✅ Toán học tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️0
Bạn đang xem: Công thức toán lớp 7 học kì 1

*

TỔNG HỢP CÔNG THỨC MÔN TOÁN LỚP 7

ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC
*
6. Tỉ lệ thức
*Xem thêm: Tổng Hợp Hệ Phương Trình Có Nghiệm Duy Nhất Cực Hay, Hệ Phương Trình Có Nghiệm Duy Nhất Khi Nào

CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

*

CHƯƠNG III. THỐNG KÊ

*

HÌNH HỌC

*
2. Hai đường thẳng vuông góc
*
5. Hai tuyến đường thẳng song song
*

CHƯƠNG II. TAM GIÁC

*
3. Nhị tam giác bằng nhau
*
5. Tam giác cân:
*
*
*
*
*

CHƯƠNG III. Quan tiền HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ trong TAM GIÁC. CÁCĐƯỜNG ĐỒNG QUY trong TAM GIÁC

*
3. Quan hệ giới tính giữa cha cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
*
*
5. Tính chất tia phân giác của một góc
*
6. đặc điểm ba mặt đường phân giác của tam giác
*
7. đặc thù đường trung trực của một quãng thẳng
*
9. Tính chất ba mặt đường cao của tam giác
*
*

CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ – QUY TẮC “CHUYỂN VẾ”

*

GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈLŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

*

LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

*

TỈ LỆ THỨC, TÍNH CHẤT DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

*

ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

*

TAM GIÁC BẰNG NHAU

*

THỐNG KÊ

*

QUAN HỆ GIỮA GÓC, CẠNH, ĐƯỜNG XIÊN, HÌNH CHIẾUTRONG TAM GIÁC, BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC

*

ĐA THỨC, ĐA THỨC MỘT BIẾN, CỘNG TRỪ ĐA THỨC.NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN

*

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

*

TAM GIÁC CÂN, TAM GIÁC ĐỀU VÀ ĐỊNH LÍ PITAGO

*

CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG

*

TÍNH CHẤT CÁC ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN, ĐƯỜNG PHÂN GIÁC,ĐƯỜNG TRUNG TRỰC, ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC

*
*

*
Trước đó

✅ bí quyết Toán lớp 6 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐