*

Cọ xát một thước vật liệu bằng nhựa vào vải vóc len, ta thấy thước nhựa rất có thể hút được những vật dịu như giấy

- lan truyền điện vị tiếp xúc


 
*

Cho thanh kim loại không nhiễm điện va vào quả ước đã nhiễm điện thì thanh kim loại nhiễm điện thuộc dấu với điện tích của quả cầu - Đưa thanh kim loại ra xa quả ước thì thanh kim loại vẫn lây truyền điện.

Bạn đang xem: Cu lông

- truyền nhiễm điện do hưởng ứng


 
*

Đưa thanh kim loại không truyền nhiễm điện đến gần quả cầu đã lây nhiễm điện nhưng mà không va vào quả cầu, thì nhì đầu thanh kim loại được lan truyền điện. Đầu gần quả cầu hơn nhiễm năng lượng điện trái vệt với điện tích quả cầu, đầu xa hơn nhiễm điện cùng dấu.

Đưa thanh sắt kẽm kim loại ra xa quả mong thì thanh kim loại trở về trạng thái không nhiễm năng lượng điện như lúc đầu

2. Điện tích. Điện tích điểm

- thiết bị bị lây lan điện còn gọi là vật có điện, đồ dùng tích điện hay vật đựng điện tích.

- Điện tích điểm là một trong vật tích năng lượng điện có size rất nhỏ tuổi so với khoảng cách tới điểm cơ mà ta xét. Điện tích điểm là năng lượng điện tích được đánh giá như triệu tập tại một điểm.

3. Thúc đẩy điện. Hai nhiều loại điện tích

- các điện tích hoặc đẩy nhau, hoặc hút nhau (Hình 1.1). Sự đẩy nhau hay hút nhau giữa các điện tích đó là can dự điện.

*

- gồm hai loại điện tích là năng lượng điện dương (+) và điện tích âm (-).

+ các điện tích cùng loại (cùng dấu) thì đẩy nhau.

+ những điện tích khác các loại (khác dấu) thì hút nhau.

- nhị lực chức năng vào hai điện tích là hai lực trực đối, cùng phương, ngược chiều, độ lớn đều bằng nhau và để vào hai điện tích.

II. Định quy định Cu-lông. Hằng số năng lượng điện môi.

1. Định pháp luật Cu-lông.


Năm 1785, Cu-lông, nhà chưng học tín đồ Pháp, lần trước tiên lập được định giải pháp về sự dựa vào của lực shop giữa các điện tích lũy (gọi tắt là lực điện hay lực Cu-lông) vào khoảng cách giữa chúng.

- Nội dung: Lực hút tốt đẩy giữa hai năng lượng điện điểm có phương trùng với mặt đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ phệ tỉ lệ thuận cùng với độ phệ của hai năng lượng điện tích cùng tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.


Biểu thức:


(F = kfrac q_1q_2 ightr^2)

Lực địa chỉ có:

+ Phương: là con đường thẳng nối giữa 2 điện tích điểm

+ Chiều:

 

*


+ Độ lớn:

 Tỉ lệ thuận với tích độ bự q1, q2

 Tỉ lệ nghịch cùng với bình phương khoảng tầm cách

 (F_12 = F_21 = F = kfracleftr^2)

trong đó:

(q_1, m q_2) được gọi là năng lượng điện điểm (đơn vị : C (Culông)r là khoảng cách của 2 năng lượng điện điểmk là hằng số Cu-lông: (k = 9.10^9left( N.m^2/c^2 ight))

2. Hằng số điện môi.

- Điện môi là một môi trường cách điện.

- lúc đặt những điện tích trữ trong một điện môi (chẳng hạn trong một hóa học dầu bí quyết điện) đồng tính chiếm đầy không khí xung quanh các điện tích, thì lực liên hệ sẽ yếu ớt đi ε lần đối với khi đặt chúng trong chân không. ε được gọi là hằng số điện môi của môi trường thiên nhiên (ε ≥ 1). Đối với chân không thì ε = 1 còn so với các môi trường thiên nhiên khác ε >1.

Xem thêm: Dấu Hiệu Hình Chữ Nhật - Tính Chất Hình Chữ Nhật

- Hằng số năng lượng điện môi là 1 đặc trưng quan trọng đặc biệt cho tính chất điện của một chất cách điện. Nó cho thấy thêm khi đặt điện tích trong chất đó thì lực liên can giữa những điện tích sẽ nhỏ dại đi bao nhiêu lần đối với khi đặt chúng trong chân không.

 (F = kfracleftvarepsilon r^2)

3. Nguyên lý ck chất lực điện 

Giả sử bao gồm n năng lượng điện điểm q1, q2,…, qn tác dụng lên điện tích điểm q hầu như lực cửa hàng tĩnh điện (overrightarrow F_1 ,overrightarrow F_2 ,...,overrightarrow F_n ) thì lực điện tổng thích hợp do những điện tích lũy trên tác dụng lên điện tích q tuân theo nguyên lý ông xã chất lực điện. 

(overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + ... + overrightarrow F_n )