Cách tìm số lượng giới hạn hàm số dạng 0/0, dạng cực kỳ trên vô khốn cùng hay

A. Phương thức giải và Ví dụ

Tìm

*
trong số đó f(x0) = g(x0) = 0

Dạng này ta hotline là dạng vô định 0/0

Để khử dạng vô định này ta áp dụng định lí Bơzu mang lại đa thức:

Định lí: Nếu nhiều thức f(x) gồm nghiệm x = x0 thì ta tất cả :f(x) = (x-x0)f1(x)

* nếu f(x) với g(x) là những đa thức thì ta phân tích

f(x) = (x-x0)f1(x)và : g(x) = (x-x0)g1(x).

Khi đó

*
, nếu giới hạn này có dạng 0/0 thì ta liên tục quá trình như trên.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Tìm các giới hạn sau:

*

Hướng dẫn:

Ta có:

*

*

Bài 2: Tìm số lượng giới hạn sau:

*

Hướng dẫn:

Ta có:

*

Bài 3:

*

Hướng dẫn:

Đặt t = x – 1 ta có:

*

Bài 4:

*

Hướng dẫn:

Ta có:

*

Nên ta tất cả B = 1 + 1 + 1 = 3

Bài 5:

*

Hướng dẫn:

Ta có:

*

Vậy A = -2/3

Bài 6:

*

Hướng dẫn:

Ta có:

*

*

B. Bài xích tập vận dụng

Bài 1:

*
bằng số nào sau đây?

*

Bài 2:

*
bằng

A. 5 B. 1 C. 5/3 D. -5/3

Bài 3:

*
bằng:

A. 0 B. 4/9 C. 3/5 D. +∞

Bài 4:

*
bằng:

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

Bài 5:

*
bằng:

A. -∞ B. 3/5 C. -2/5 D. 0

Bài 6:

*
bằng:

*

Bài 7:

*
bằng:

A. -3

B. -1

C. 0

D. 1

Bài 8:

*
bằng:

A. -2/3 B. -1/3 C. 0 D. 1/3

Bài 9:

*
bằng:

A. +∞

B. 4

C. 0

D. -∞

Bài 10:

*
bằng:

A. 0 B. -1 C. -1/2 D. -∞

Bài 11:

*
bằng:

A. 1/4 B. 1/6 C. 1/8 D. -1/8

Bài 12:

*
bằng:

A. +∞ B. 1/8 C. -9/8 D. -∞

Bài 13:

*
bằng:

A. 0 B. -1/6 C. -1/2 D. -∞

Bài 14:

*
bằng:

A. +∞ B. 2/5 C. -7 D. -∞

Bài 15:

*
bằng:

A. 2/3 B. Một nửa C.


Bạn đang xem: Dạng 0 0


Xem thêm: Luyện Từ Và Câu Lớp 5 Tuần 2 : Luyện Từ Và Câu, Giải Vbt Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 2: Luyện Từ Và Câu

-2/3 D. -1/2

Dạng 1: Tìm giới hạn của hàm số bởi định nghĩa Tìm giới hạn hàm số dạng vô định Dạng 3: Tìm giới hạn hàm số dạng 0 nhân vô cùng Dạng 4: Tìm giới hạn hàm số dạng hết sức trừ vô cùng, khôn cùng trên vô cùng 60 bài xích tập trắc nghiệm giới hạn của hàm số tất cả đáp án (phần 1) 60 bài tập trắc nghiệm giới hạn của hàm số gồm đáp án (phần 2)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 11 trên pragamisiones.com

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 gồm đáp án rộng 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 tất cả đáp án bỏ ra tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm đồ gia dụng lý 11 có đáp ánKho trắc nghiệm những môn khác