Đề thi đh Môn Lý khối A, A1 năm 2014. ĐỀ THI cùng ĐÁP ÁN được trình diễn đầy đủ, cụ thể và bỏ ra tiết. Bạn có thể xem gợi nhắc đáp án đề thi Môn Lý 2014 cũng giống như tra đáp án đề thi đại học môn Môn Lý Khối A năm năm trước chính thức từ bộ GD&ĐT.

Đề thi đh môn thứ Lý Khối A, A1 năm 2014 – Mã đề 825

*

*

*

*

*

Đáp án đề thi đại học môn vật Lý khối A, A1 năm 2014 :

Đáp án Đại Học 2014 môn Lý khối A, A1 mã đề 825: 1d ,2a ,3b ,4a ,5b ,6d ,7a ,8d ,9b ,10a ,11c ,12d ,13b ,14b ,15a ,16a ,17b ,18c ,19c ,20c ,21c ,22d ,23d ,24c ,25a ,26c ,27b ,28c ,29d ,30a ,31d, 32b ,33a ,34c ,35a ,36d ,37b ,38a ,39c ,40b ,41d ,42d ,43b ,44d ,45d ,46b ,47a ,48b ,49c ,50cĐáp án Đại Học 2014 môn Lý khối A, A1 mã đề 493: 1d ,2b ,3b ,4a ,5a ,6d ,7d ,8b ,9c ,10c ,11a ,12b ,13c ,14d ,15c ,16a ,17b ,18d ,19a ,20c ,21b ,22d ,23b ,24a ,25b ,26d ,27b ,28c ,29c ,30c ,31d, 32b ,33c ,34a ,35a ,36a ,37d ,38b ,39a ,40d ,41c ,42a ,43a ,44c ,45a ,46c ,47d ,48c ,49d ,50d


Đáp án Đại Học 2014 môn Lý khối A, A1 mã đề 746: 1d ,2b ,3d ,4b ,5d ,6a ,7c ,8c ,9a ,10c ,11c ,12b ,13a ,14c ,15a ,16b ,17b ,18a ,19c ,20d ,21d ,22b ,23c ,24c ,25a ,26b ,27d ,28a ,29d ,30b ,31a, 32c ,33b ,34c ,35A ,36d ,37a ,38b ,39c ,40d ,41b ,42d ,43c ,44b ,45b ,46d ,47a ,48d ,49d ,50d

Đáp án Đại Học 2014 môn Lý khối A, A1 mã đề 319: 1c ,2b ,3b ,4d ,5c ,6d ,7d ,8a ,9a ,10a ,11a ,12b ,13d ,14b ,15b ,16d ,17c ,18b ,19d ,20c ,21d ,22a ,23b ,24a ,25a ,26a ,27c ,28c ,29b ,30b ,31c, 32c ,33c ,34d ,35b ,36a ,37b ,38b ,39d ,40d ,41b ,42d ,43d ,44a ,45c ,46b ,47a ,48a ,49c ,50d

Đáp án Đại Học 2014 môn Lý khối A, A1 mã đề 692: 1a ,2b ,3a ,4a ,5c ,6a ,7d ,8d ,9d ,10d ,11b ,12d ,13b ,14a ,15a ,16d ,17b ,18a ,19b ,20c ,21a ,22c ,23c ,24c ,25b ,26d ,27a ,28c ,29a ,30a ,31a, 32b ,33d ,34c ,35d ,36b ,37a ,38d ,39c ,40b ,41c ,42d ,43b ,44c ,45c ,46a ,47b ,48b ,49b ,50d

Đáp án Đại Học 2014 môn Lý khối A, A1 mã đề 259: 1c ,2a ,3d ,4b ,5c ,6d ,7c ,8b ,9b ,10b ,11a ,12d ,13d ,14d ,15b ,16a ,17d ,18b ,19c ,20a ,21a ,22a ,23b ,24b ,25c ,26c ,27b ,28b ,29d ,30c ,31c, 32d ,33d ,34a ,35b ,36c ,37a ,38d ,38b ,40d ,41c ,42d ,43a ,44d ,45a ,46c ,47c ,48b ,49b ,50c


*
Page 2

YOMEDIA


tư liệu Giải cụ thể đề thi đh môn đồ gia dụng lý năm 2014 ra mắt tới chúng ta về câu trả lời và phương pháp giải đối với các bài xích tập được đưa ra trong đề thi môn đồ dùng lý năm 2015. Trải qua tài liệu này sẽ giúp các bạn củng cố kỹ năng và kiến thức môn vật dụng lý cũng như củng cố kỹ năng giải bài xích tập trắc nghiệm trong môn học tập này.

*

Lịch thi đấu World Cup