Đề và câu trả lời đề pragamisiones.com môn Hóa mã đề 220 - pragamisiones.com tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của bộ GD được cập nhật dưới đây, những em xem thêm

Đề pragamisiones.com tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Hóa - Mã đề 220

Câu 71: Nung lạnh một lượng butan vào bình kín đáo (với xúc tác đam mê hợp), nhận được 0,47 mol hỗn hợp X bao gồm H2 và những hiđrocacbon mạch hở (CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8, C4H10). Cho toàn bộ X vào trong bình chứa hỗn hợp Br2 dư thì tất cả tối nhiều a mol Br2 phản nghịch ứng, trọng lượng bình tăng 9,52 gam với thoát ra hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y yêu cầu vừa đầy đủ 0,28 mol O2, chiếm được CO2 cùng H2O. Cực hiếm của a là

A. 0,24. B. 0,20 C. 0,21. D. 0,27.

Lưu ý: Đáp án trong đề của học tập sinh có thể không chính xác, đáp án đúng chuẩn của bộ GD được cập nhật bên dưới đề

*

*

*

*

Đáp án đề pragamisiones.com tốt nghiệp thpt 2021 môn Hóa - Mã đề 220

*

Theo TTHN
Bạn đang xem: Đáp án hóa 2021

Đề pragamisiones.com thử giỏi nghiệp thpt 2022 - tất cả các môn


Đề pragamisiones.com thử xuất sắc nghiệp thpt môn Hóa 2022


*
*
*
*
*
*
*
*

Đề pragamisiones.com thử tốt nghiệp thpt 2022 - toàn bộ các môn


Đề pragamisiones.com thử xuất sắc nghiệp thpt môn Hóa 2022


Viết bình luận: Đáp án đề pragamisiones.com tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Hóa - Mã đề 220


Các tin new nhất


Đang quan liêu tâm


Tin tức new nhất


Gửi bài bác tập - tất cả ngay lời giải!
*

*

TIN TỨC
pragamisiones.com.COM


Xem thêm: Tổng Hợp Bài Tập Viết Lại Câu Trong Tiếng Anh Có Đáp Án, Bài Tập Viết Lại Câu Trong Tiếng Anh Có Đáp Án

ĐIỂM pragamisiones.com
*