pragamisiones.com: Qua bài bác <Định nghĩa> <Định Lý> của Cung và Dây Cung thuộc pragamisiones.com thuộc tổng hợp lại những kiến thức về cung và dây cung trong đường tròn và hướng dẫn lời giải chi tiết bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Dây cung


I. ĐỊNH NGHĨA CUNG

Nếu 2 điểm ngẫu nhiên nằm trê tuyến phố tròn (không trùng nhau) và phân chia đường tròn ấy thành 2 phần thì từng phần được chia ấy là một cung tròn, 2 điểm bất kỳ ấy được điện thoại tư vấn là nhị đầu mút của cung.


*

Ví dụ: Đường tròn (O, R) có: 

BC là phân tách đường tròn thành 2 phần cần ta gồm cung BC nhỏ tuổi và cung BC bự và hai điểm B, C là nhì đầu mút của dây cung.AB là đường kính chia mặt đường tròn thành 2 phần đều bằng nhau nên ta có cũng có thể có cung AB. 

II. ĐỊNH NGHĨA DÂY CUNG

Đoạn trực tiếp nối nhị đầu mút của cung thì được điện thoại tư vấn là dây cung. Ví như đoạn trực tiếp nối 2 điểm mút này trải qua tâm mặt đường tròn thì đoạn thẳng này gọi là đường kính (đường kính gồm độ nhiều năm bằng gấp đôi bán kính). 

Ví dụ: Đường tròn (O, R) trên bao gồm dây cung BC và 2 lần bán kính AB nối 2 điểm mút đi qua tâm O.

III. ĐỊNH LÝ LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY CUNG trong ĐƯỜNG TRÒN

Các định lý và tính chất contact giữa cung và dây cung trong con đường tròn là:

Định lý 1:

Đối cùng với 2 cung nhỏ trong một mặt đường tròn hay hai tuyến phố tròn đều bằng nhau thì: hai cung đều bằng nhau ⇔ nhị dây cung bởi nhau.

Định lý 2:

Đối với 2 cung bé dại trong một đường tròn hay hai đường tròn cân nhau thì: Cung làm sao lớn hơn vậy thì dây căng cung đó phệ hơn.

Các tính chất khác về cung với dây:

Trong một con đường tròn, 2 lần bán kính đi qua điểm vị trí trung tâm của một cung ngẫu nhiên thì vẫn vuông góc cùng với dây căng cung ấy với ngược lại.Đường kính đi qua trung điểm của một dây cung không trải qua tâm đường tròn thì sẽ trải qua điểm ở vị trí chính giữa của cung bị căng do dây ấy.Đường kính đi qua điểm ở chính giữa của một cung ngẫu nhiên thì sẽ đi qua trung điểm của dây căng cung ấy.Hai cung bị chắn giữa nhì dây tuy vậy song cùng nhau thì sẽ bởi nhau.
*

Ví dụ: Đường tròn (O, R) có: AB // EF

AB = EF ⇔ cung AB = cung EF.AB HK là mặt đường kính, H là điểm ở chính giữa cung AB ⇒ HK ⊥ AB và đi qua trung điểm N của cạnh AB.AB // EF ⇔ cung AE = cung BF.

Xem thêm: Táo Và 3 Công Dụng Của Quả Táo Mỗi Ngày, Lợi Ích Của Việc Ăn Táo Mỗi Ngày

IV. BÀI TẬP MINH HỌA VỀ CUNG VÀ DÂY CUNG

Ví dụ: Đường tròn (O, R) có cung AB = cung CD. Chứng tỏ rằng AB = CD.


*

Lời giải tham khảo: