Dãy chuyển động hoá học của kim loại có chân thành và ý nghĩa quan trọng vày giúp họ hiểu rõ nút độ hoạt động hoá học tập của kim loại, nấc độ vận động này tác động tới một số phản ứng hoá học của kim loại.

Bạn đang xem: Dãy hoạt dộng hóa học của kim loại lớp 9


Vậy dãy hoạt động của kim loại có ý nghĩa sâu sắc như núm nào? gồm cách học nào để nhớ nhanh dãy năng lượng điện hoá của kim loại? chúng ta cùng search câu trả lời qua bài viết dưới đây.

I. Dãy chuyển động hoá học của kim loại

- Dãy hoạt động hóa học của sắt kẽm kim loại là dãy những kim loại được bố trí theo chiều sút dần nút độ hoạt động hóa học tập của chúng.

- Dãy hoạt động hoá học tập của một vài kim loại:

 K > mãng cầu > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > H > Cu > Hg > Ag > Pt > Au

- sắt kẽm kim loại mạnh rã trong nước: K, Na, Ca

- kim loại trung bình, KHÔNG tan trong nước: Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb

- kim loại yếu, ko tan vào nước: Cu, Hg, Ag, Pt, Au

Gợi ý giải pháp học thuộc và dễ lưu giữ dãy vận động hoá học của kim loại

- Đối với hàng điện hoá trên những em có thể đọc như sau:

 Khi (K) Nào (Na) Cần (Ca) Mua (Mg) Áo (Al) Záp (Zn) Sắt (Fe) Nhìn (Ni) Sang (Sn) Phải (Pb) Hỏi (H) Của (Cu) Hàng (Hg) Á (Ag) Phi (Pt) Âu (Au)

II. Ý nghĩa của dãy chuyển động hóa học tập của kim loại

1. Mức độ hóa học của các kim loại sút dần từ bỏ trái sang phải

⇒ K là kim loại hoạt động mạnh nhất và Au là kim loại hoạt động kém nhất.

2. Sắt kẽm kim loại đứng trước Mg (K, Ba, Na, Ca) phản nghịch ứng được với nước ở ánh sáng thường.

 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

 Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2↑

3. Kim loại đứng trước H công dụng với dung dịch axit (HCl; H2SO4 loãng,….) tạo ra H2

 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

 Cu + 2HCl → ko phản ứng (vì Cu đứng sau H)

4. Sắt kẽm kim loại không tung trong nước (từ Mg quay trở lại sau) đẩy được kim loại đứng sau nó ra khỏi dung dịch muối

 Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

 Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

* Chú ý: Khi đến Na vào dung dịch CuCl2 thì:

♦ Na phản bội ứng với nước trước:

 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

♦ Sau đó xẩy ra phản ứng:

 CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaCl

III. Bài bác tập vận dụng dãy năng lượng điện hoá của kim loại

Bài 1 trang 54 sgk hoá 9: Dãy sắt kẽm kim loại nào sau đây được thu xếp đúng theo chiều vận động hóa học tăng dần?

 A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe.

 B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn.

 C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K.

 D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe.

 E. Mg, K, Cu, Al, Fe.

* giải thuật bài 1 trang 54 sgk hoá 9:

- Đáp án: C

- hàng C gồm các kim loại: Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K được sắp xếp theo chiều chuyển động hóa học tăng dần

Bài 2 trang 54 sgk hoá 9: Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây để gia công sạch hỗn hợp ZnSO4? giải thích và viết phương trình bội phản ứng.

a) Fe. B) Zn. C) Cu. D) Mg.

* giải mã bài 2 trang 54 sgk hoá 9:

- Đáp án: B

- kim loại mạnh đẩy kim loại yếu hơn trong dãy điện hoá thoát ra khỏi muối, ta gồm PTPƯ:

 Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓

- Nếu sử dụng dư Zn, Cu chế tác thành ko tan được bóc ra khỏi dung dịch cùng thu được dung dịch ZnSO4 tinh khiết.

Bài 3 trang 54 sgk hoá 9: Viết những phương trình hóa học:

a) Điều chế CuSO4 từ Cu.

b) Điều chế MgCl2 từ mỗi chất sau: Mg, MgSO4, MgO, MgCO3 (các hóa chất quan trọng coi như tất cả đủ).

* lời giải bài 3 trang 54 sgk hoá 9:

a) Sơ đồ chuyển hóa: Cu → CuO → CuSO4

- những PTPƯ hoá học:

 2Cu + O2  2CuO

 CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Hoặc: Cu + 2H2SO4 đặc  CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

b) Cho mỗi hóa học Mg, MgO, MgCO3 tác dụng với hỗn hợp HCl, mang đến MgSO4 tác dụng cùng với BaCl2 ta chiếm được MgCl2.

 Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑

 MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

 MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2↑ + H2O

 MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4↓(trắng)

Bài 4 trang 54 sgk hoá 9: Hãy cho biết hiện tượng nào xảy ra khi cho:

a) Kẽm vào dung dịch đồng clorua.

b) Đồng vào dung dịch bạc đãi nitrat.

c) Kẽm vào dung dịch magie clorua.

d) Nhôm vào hỗn hợp đồng clorua.

Viết những phương trình bội nghịch ứng hóa học giả dụ có.

* giải thuật bài 4 trang 54 sgk hoá 9:

- hiện tượng xảy ra:

a) Zn chảy dần, dung dịch CuCl2 nhạt color xanh, chất rắn red color bám vào viên kẽm.

 Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu↓(đỏ gạch) 

b) Cu rã dần, chất rắn màu trắng bám vào mặt phẳng đồng (Cu đẩy được Ag thoát ra khỏi dung dịch muối), greed color lam dần mở ra trong dung dịch.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓(trắng bạc)

c) Không có hiện tượng lạ gì xảy ra và không có phản ứng.

d) Al tung dần, màu xanh da trời lam của dung dịch nhạt dần, có chất rắn red color bám vào mặt phẳng nhôm.

 2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu↓

Bài 5 trang 54 sgk hoá 9:: Cho 10,5g tất cả hổn hợp hai kim loại Cu, Zn vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư, tín đồ ta nhận được 2,24 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính trọng lượng chất rắn sót lại trong hỗn hợp sau bội nghịch ứng.


* lời giải bài 5 trang 54 sgk hoá 9:

- Theo bài bác ra, ta có: 

*

a) Phương trình hóa học của bội phản ứng:

- lưu giữ ý: Theo dãy hoạt động hoá học tập của sắt kẽm kim loại thì Cu thua cuộc H yêu cầu không tham gia phản ứng với hỗn hợp H2SO4 loãng, ta chỉ có PTPƯ sau.

 Zn + H2SO4 loãng → ZnSO4 + H2↑

b) Theo trên, thì hóa học rắn sót lại là Cu.

- Theo PTPƯ: nZn = nH2 = 0,1 (mol). ⇒ mZn = 65.0,1 = 6,5(g).

- khối lượng chất rắn còn lại: mCu = 10,5 - 6,5 = 4(g).

Xem thêm: Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2 Tuần 22 Bài 3 4 Tiết 2, Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2 Hay Nhất

Hy vọng với nội dung bài viết về ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học của sắt kẽm kim loại và nhắc nhở cách học tập thuộc dễ nhớ hàng điện hoá này giúp ích cho những em. Mọi thắc mắc và góp ý những em vui tươi để lại comment dưới bài viết để pragamisiones.com ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc các em học hành tốt.