1. Dãy chuyển động hóa học của sắt kẽm kim loại là gì?

- Dãy hoạt động hóa học của sắt kẽm kim loại được biết đến là dãy những kim loại được sắp xếp theo chiều bớt dần mức độ chuyển động hóa học tập của chúng.

Bạn đang xem: Dãy hoạt động hóa học của kim loại đầy đủ nhất

- Dãy hoạt động vui chơi của một số kim loại:

*

2. Cách học thuộc lòng hàng hoạt động chất hóa học kim loại


Một số mẹo dùng để học tập thuộc hàng hoạt động chất hóa học của sắt kẽm kim loại lớp 9

K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au

- lúc cần thanh nữ may áo cạnh bên sắt lưu giữ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu

- Khi cả nhà may áo cạnh bên sắt nhớ sang phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu

Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au

- Lúc cạnh tranh bà cần người vợ may áo màu sắc giáp có sắt ghi nhớ sang phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu

3. Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học của kim loại

Dãy hoạt động hóa học tập của kim loại cho họ biết:

a) nấc độ chuyển động hóa học của sắt kẽm kim loại giảm dần từ trái qua phải.

Độ hoạt động hay nói một cách khác là khả năng phản ứng của những kim loại sút dần tự K tới Au.

Đặc trưng độc nhất vô nhị là phản ứng cùng với nước. Lúc 5 kim loại đầu tiên đều chức năng dễ dàng cùng với nước ở điều kiện hay thì những kim nhiều loại từ Mg trở đi nặng nề phản ứng (như Fe cần tác dụng ở nhiệt độ cao) hoặc ko phản ứng như Au, Sn, Pb…v..v

b) kim loại đứng trước Mg (Li, K, Ba, Ca, Na) phản bội ứng cùng với nước ở đk thường chế tạo ra thành kiềm với khí H2.

2K + 2H2O → 2KOH + H2 ↑

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 ↑

c) kim loại đứng trước H làm phản ứng với một số dd axit (HCl, H2SO4 loãng …) giải hòa khí H2.

Tác dụng cùng với axit thông thường giải phóng ra hiđro: K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H)

Không tác dụng: Cu, Ag, Hg, Pt, Au

Các sắt kẽm kim loại trong hàng phản ứng cùng với axit tạo ra muối với khí hidro phải thỏa mãn hai điều kiện:

- Kim loại đứng trước yếu tắc hidro trong dãy hoạt động hóa học

- dung dịch axit phản ứng yêu cầu là axit loãng

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 ↑

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2 ↑

Cu + HCl → ko phản ứng

d) Kim ko tan trong nước (từ Mg trở về sau) đẩy sắt kẽm kim loại đứng sau thoát ra khỏi dung dịch muối.

- Kim loại của đơn hóa học phải đứng trước sắt kẽm kim loại của hợp hóa học (xét trong địa điểm của hàng hoạt động hóa học)

- Kim các loại của đơn chất bắt buộc bắt đầu từ Mg trở sau đây (tức là: Mg, Al, Zn…)

Mg + FeCl2 → MgCl2 + sắt ↓

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

4. Giải bài bác tập về dãy hoạt động hóa học của kim loại

Câu 1. Dãy các kim loại nào dưới đây được thu xếp đúng theo hướng HĐHH tăng đột biến ?

a) K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe

b) Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn

c) Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K

d) Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe

e) Mg, K, Cu, Al, Fe

Bài làm:

Đáp án đúng: C

Câu 2. Viết những PTHH:

a) Điều chế CuSO4 từ Cu.

b) Điều chế MgCl2 từ mỗi chất sau: Mg, MgSO4, MgO, MgCO3.

(Các hoá chất cần thiết coi như có đủ).

Bài làm:

a) Điều chế CuSO4 từ Cu:

2Cu + O2 (t°) → 2CuO

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O

b) Điều chế MgCl2

Từ Mg:

Mg + 2НСl → MgCl2 + H2 ↑

Mg + FeCl2 → MgCl2 + Fe

Từ MgSO4:

MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4 ↓

Từ MgO:

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

Từ MgCO3:

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 ↑ + H2O

Câu 3. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi cho

a) Kẽm vào dd đồng clorua

b) Đồng vào dd tệ bạc nitrat

c) Kẽm vào dd magie clorua

d) Nhôm vào dd đồng clorua

Viết các PTHH xảy ra, nếu như có

Bài làm:

a) Kẽm vào dd đồng clorua: có chất rắn red color bám vào bề mặt Zn, đồng thời blue color của dd CuSO4 nhạt dần.

Zn+ CuCl2 → ZnCl2 + Cu

b) Đồng vào dd bạc nitrat: tất cả chất răn màu xám bám vào mặt phẳng Cu, dung dịch từ ko màu đưa sang blue color và đậm dần.

Cu + 2AgNO3 → Cu( NO3)2 + 2Ag ↓

c) Kẽm vào dd magie clorua: không tồn tại hiện tượng vày kẽm che khuất Mg trong hàng HDDHH của kim loại nên không đẩy được Mg ra khỏi dd muối.

d) Nhôm vào dd đồng clorua: có chất rắn red color bám ngoài mặt phẳng Al, màu xanh lá cây của dd nhạt dần.

2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu

Câu 4.

Xem thêm: Sự Ăn Mòn Kim Loại Và Bảo Vệ Kim Loại Không Bị Ăn Mòn, Please Wait

 Cho 10,5 gam tất cả hổn hợp 2 kim loại Cu, Zn vào dd H2SO4 loãng dư, bạn ta nhận được 2,24 lít khí (ở đktc).