... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII giờ đồng hồ Anh lớp 7 Lý thuyếtI. TENSES: (Thì)Stt Tenses Forms Key words+ - ? vết hiệu1 Present tense ... Import, cartoon, folk music, contest, contestant, viewer, satellite, cable TV, teenager, … Bài tập ĐỀ 1I. Choose the best answer. (3 ms)1. Swimming can be fun but accidents can ………………….2A. ... Column B A B ANSWER36. Mai has a bad toothache.A. –30 kilos.36- 37.

Bạn đang xem: Đề cương anh 7 hk2

Would you lượt thích to go to the movies?B. –By bike. 37- 38. How bởi you go lớn school every day?C. Yes, I’d love to.38-39....
*

... MULTIPLE CHOICE 1-A 2-B 3-C 4-A 5-D 6-D 7- A 8-B9-B 10-B 11-D 12-A 13-C 14-B 15-DB. WORD FORM1- carefully2- helpful3- healthy4- height5- medical6- unpleasant 7- appointment8- moderate9- stomachache10- ... MULTIPLE CHOICE 1c 2 chiều 3c 4a 5c 6a 7d 8c9b 10b 11a 12d 13a 14b 15aB. WORD FORM1- (AMUSEMENT)2- (ADDICTIVE)3(INVENTORS)4- (ACTING)5-(SOCIAL)6- (ROBBERY) 7- (NEIGHBORHOOD)8- (AWAKE)9- (EDUCATION)10-(CAREFULLY) ... Tooth.5. Her parents hope (visit) ………her again.6. Where would you like ( go )……… this weekend? 7. Lan (be) ……… very tired when she (catch) …… a bad cold two days ago.8.Yesterday, Hoa and her...
*

... Do?Hướng dẫn chấm bài bác kiểm soát học kỳ IIMôn giờ đồng hồ Anh lớp 7 ĐỀ 1I.1,0 điểm - mỗi từ đúng: 0,25 điểm 1.A 2.C 3.D 4.B II. 2,0 điểm - mỗi từ đúng: 0,25 điểm 1.D 2.C 3.C 4.D 5.A 6.B 7. C 8.B III. ... He study? 4. How can we explore the oceans now? ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: tiếng Anh 7. –––––––––––––––––––I. (1 điểm) Mỗi phương pháp đúng, chấm 0,25 điểm.Câu 1 ... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II THAM KHẢOTIẾNG ANH 7 Thời gian: 45 phút ĐỀ 1:I.Choose the word which has the underlined part pronounced differently...
*

... TRƯỜNG thcs ……………… Lớp: …… Họ với tên:…………………………………………………Thứ ……. Ngày ……. Tháng 03 năm 2012BÀI KIỂM TRA 45 PHÚTMôn: giờ Anh 7 Điểm Lời nhấn xétĐỀ BÀI(Học sinh làm cho bài trực tiếp vào đề ... Soup.19PHÒNG GD-ĐT TRƯỜNG thcs ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: TIẾNG ANH 7 THỜI GIAN: 45 PHÚTNĂM HỌC A/- MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU) :Nội dungNhận biết thông đạt Vận dụngTổng sốTN TL TN TL TN TLI/- Phonetics ... Game. A B C D 27. The public library in the city has thousand of good books A B C D28. What does the new student like ? - Oh, she is tall and beautiful A B C D29. Ba is in class 7A & he enjoys...
*

... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II KHỐI 10I. Make questions for the underlined parts.1. I practice speaking English to ... Classical music.5. We prefer pop music lớn classical music.6. She has learned English for 5 years . 7. My favorite musician is Trinh Cong Son.8. The concert is usually held at the university.9. ... A very ______ ending. (Surprise)6. I was really ______ by the ending of the story. (Surprise) 7. The characters in the story are _______ . (Fascinate)8. The child is really ______ by the characters...
*

... Does……………………………………………………………………………………………………….…NAME:CLASS: ĐỀ THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012-2013MÔN TIẾNG ANH 7( thời hạn làm bài bác 45 phút) I)Chọn từ, nhiều từ phù hợp để hoàn hảo các câu sau(3m) 1………… is ... Văn và làm bài bác tập bên dưới :3mI’m Hoa. I'm a student at quang quẻ Trung school. I am in grade 7. I go lớn school six days a week, from Monday lớn Saturday. Classes always begin at 7 o’clock ... NGUYỄN QUỐC VIỆTĐơn vị : Trường thcs Mỹ Hòa Name : …………………… thời gian làm bài bác : 45 phútClass : 7/ ………………… I, tìm từ không cùng nghĩa với từ sót lại (1 điểm ) 1, volleyball soccer badminton concert.2,...
... TIẾNG ANH 6Unit 9,10,11Choose the best answers:1. A hand has fingers. A foot has ___________________.A. ... KEYI. Multiple choice:1. D 6. C 11. A2. C 7. A 12. B3. B 8. D 13. A4. C 9. A 14. A5. A 10. B 15. BII. Word form:1. Bodies 6. Sweets2. Foot 7. toes3. Beautiful 8. Cooking oil4. Teeth ... A. 1.D 2. B 3. B 4.C B. 5. A6. C 7. D 8. B 9. D 10. A 11. B 12. A 13. A 14. D 15. CII.1. Six 2. Usually 3. Weekend 4. Classmate 5. Housework 6. Jogging 7. his 8. Favorite 9. My 10. GoingIII.1....
... Weekend D Nga goes sometimes to lớn her house friend’s at the weekendTHE END!…14ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN ANH VĂN KHỐI 6 – 2012 - 2013A.Cấu trúc:1. Thì lúc này đơn2. Thì sau này gần3. ... We go camping ?- What about ……………………………… ? - Let’s ………………………………………. 7. some, any, little, cùng với danh từ không đếm được cùng với danh trường đoản cú đếm được:a little/ little (một ít), a few/ few (một vài), some ... House for three days.1/ in – in 2/ on 3/ in 4/ to 5/ at 6/ for 7/ or 8/ of 9/ at – lớn 10/ atVI. Dạng bài bác tập viết lại câu làm thế nào cho không biến đổi nghĩa:1. Don’t waste water. You should………………………………………………………………………2....
... MÔN TIẾNG ANH 9Language FocusUnit 6: THE ENVIRONMENTI. Adjectives & Adverbs (Tính từ và Trạng Từ)a. Adjective:VỊ TRÍ CỦA TÍNH TỪ:- Tính trường đoản cú đứng trước một danh từ bỏ để té nghĩa mang lại danh ... Nghĩa danh từ đứng trước nó. Mệnh đề này không tồn tại dấu phảy trước cùng sau nó. Ex: I don’t know the girl who/that you met yesterday. 2. Mệnh đề không xác định (non-defining) là mệnh đề không bắt buộc ... Quan trọng phải có để gia công chức nănggiới hạn danh từ bỏ đứng trước nó, nghĩa là phiên bản thân danh từ trước nó sẽ rõ. Chính vì như vậy mệnh đề này thường xuyên dùngsau danh trường đoản cú riêng, sở hữu tính từ bỏ hoặc những tính từ...
... ………………. Chúng ta tên: Lớp: Số báo danh: ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 9 GIỮA KÌ IIMôn: TIẾNG ANH. (Thời gian:60 phút )Giám thị1: Giám thị 2: Số pháchĐiểm của toàn bài thi Giám khảo ... …………………. Họ tên: Lớp: Số báo danh: ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012- 2013Môn: TIẾNG ANH. (Thời gian:60 phút )Giám thị1: Giám thị 2: Số pháchĐiểm của toàn bài xích thi Giám khảo ... GIỮA KÌ IIMÔN: TIẾNG ANH NĂM HỌC 2012 - 2013ĐỀ I:Câu I (1đ). Từng ý chọn đúng ghi 0,25 đ1. B 2. B 3.B 4. CCâu II: ( 2đ ). Mỗi ý lựa chọn đúng ghi 0,25 đ1. D 2. C 3. B 4. D 5. A 6. B 7.

Xem thêm: Top 9 Bài Ca Ngắn Đi Trên Bãi Cát Siêu Hay, Soạn Bài Bài Ca Ngắn Đi Trên Bãi Cát Ngắn Nhất

A 8. C...
trường đoản cú khóa: ôn tập thi học kì 2 tiếng anh lớp 7 lý thuyếtbài tập ôn thi hkii giờ anh lớp 6ôn ngữ pháp tiếng anh lop 7đề cưng cửng ôn thi môn giờ anh lớp 7đề thi hkii giờ đồng hồ anh lớp 7de cuong on thi mon tieng anh lop 7 hoc ki 1giáo án tiếng anh lớp 7 unit 13 bai tapgiai bai tap tieng anh lop 7 vào sach bai tap lop 7 mai lan huongtài liệu phụ đạo giờ đồng hồ anh lớp 9 lý thuyếtđề cương ôn tập giờ anh lớp 7 hkiiôn tập ngữ pháp giờ đồng hồ anh lớp 7ôn tập tiếng anh lớp 7đề cương ôn tập giờ đồng hồ anh lớp 7 hkiđề cương cứng ôn tập môn tiếng anh lớp 7đề cương cứng ôn tập môn tiếng anh lớp 7 hk2Báo cáo thực tập tận nơi thuốc tại tp.hồ chí minh năm 2018Nghiên cứu giúp sự biến hóa một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng suy bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP công nghệ NPVNghiên cứu vãn sự xuất hiện lớp đảm bảo và tài năng chống bào mòn của thép bền khí hậu trong đk khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) dung nạp sóng điện tử làm việc vùng tần số THzGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo phía phát triển kỹ năng học tập bắt tay hợp tác tại những trường phổ thông dân tộc bán trú huyện bố chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung cập nhật đối với các tội xâm phạm thiết lập có đặc điểm chiếm đoạt theo quy định Tố tụng hình sự vn từ thực tiễn tp.hcm (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa vào thuật toán k meansNghiên cứu vớt về quy mô thống kê học sâu và vận dụng trong nhấn dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu kỹ năng đo năng lượng điện bởi hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm phát âm công cụ reviews hệ thống đảm bảo bình an hệ thống thông tinThơ nôm tứ tốt trào phúng hồ nước xuân hươngThiết kế và sản xuất mô hình biến chuyển tần (inverter) đến máy ổn định không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank trụ sở huyện Phù Yên, tỉnh đánh La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan tiền quan tri rui roNguyên tắc phân hóa nhiệm vụ hình sự so với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự vn (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp nghỉ ngơi thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện nay hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại bank Agribank chi nhánh tp sài thành từ 2013-2015
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề bài liệu new đăng nắm tắt văn bản trong lòng người mẹ hành động với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ hội tết điểm lưu ý chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài bác văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài xích tập trang bị lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài xích ca ngắn đi trên bãi cát sự trở nên tân tiến của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dở người van lop 8