... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 9 HKI 2013-2014I. Complete these sentences (1m):1. If you want lớn pass your exam, ... – ĐT ……………………Trường THCS:…………………………Họ với tên:………………………………. Lớp: 9 . THI HỌC KỲ INĂM HỌC : 2013 – 2014Môn thi : ANH VĂN - LỚP 9 thời hạn làm bài : 45 phútĐIỂMI/ Choose the word that has ... ……subject. (primary/ compulsory/ national/ secondary) 6 9.

Bạn đang xem: Đề cương anh 9 hk1

This report is divided broadly ……………two parts. (in / on / by / into)10. In the 199 0s, the sales of jeans stop……… (grow / lớn grow / growing...
*

... ÔN THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2013Thời gian làm bài bác 45 phút- ĐỀ SỐ 1 I. Tìm kiếm 4 từ bao gồm phần gạch ốp chân được vạc là /d/ vào ... Field by farmers- Rice has been grown in the field by farmers. Đề thi học kì 1 lớp 9 môn giờ đồng hồ Anh thời gian làm bài 45 phút- ĐỀ SỐ 2Question1: Listen then fill in the missing information ... Such a way that it means the same as the sentence printed before it. (0,5m) 9/ She wrote this book last year. This book ……………………………………………………………………. 10/ He is the man. The man planted that...
*

... You.7 PHÒNG GIÁO DỤC ………………. Đề đánh giá học kỳ I Trường thcs …………………. Năm học: 2012 - 2013 Lớp: Môn: Anh Khối : 9 Họ cùng Tên:(Thời gian 25 phút, không đề cập phát đề) Điểm Lời phê Giám thị 1 ... Of wearing Jeans. 14. Nam giới was interested in making model things when he was young.MA TRẬN ĐỀ - ANH VĂN 9 chủ đề con kiến thức nhận thấy Thông hiểu vận dụng TỔNGSố câu ĐKQ TL KQ TL KQ TLI. Language ... ?6. He has learned English for three years .TrườngTHCS: Họ với tên: Lớp: THI KIỂM TRA HỌC KỲ I (2012-2013)MÔN : TIẾNG ANH 9 thời hạn làm bài xích 45 phútChữ cam kết giám thị ĐiểmI Choose the best answer:...
*

... Very hardly but we have fun working together. A B C D24. I think we have few vacations than American students. A B C D25. Many peole think that students have a easy life. A B C DRead the passage ... 39. Watching television is __________________________ reading books. (interesting). 40. My father ________________ khổng lồ the radio every day. (listen)37/ the most beautiful38/ cheaper than 39/ ... Tuan has ________ days off than Mr. Jones. A. Many B. Less C. Fewer D. Much 9. Could you tell me how________ khổng lồ Ben Thanh market?A. Getting B. To get C. Getting D. Lớn getting10. We________ Christmas...
*

... Bakery.ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012- 2013Môn: tiếng Anh -Lớp 6Thời gian: 60 phút (Không kề thời hạn phát đề) thí sinh làm bài xích trực tiếp vào đề đánh giá này4- Họ với tên: ……………………………- Lớp: ... 2013Môn: giờ anh 6NỘI DUNG THANG ĐIỂMI.Phonetics: ( 1P)1D; 2B; 3C; 4A1 đ.Mỗi câu đúng đạt 0,25 đ6II.Choose the best answer in a,b,c, or d lớn complete the blanks(2PS)5A; 6B; 7C; 8D; 9D; ... When D. Which8. This is my brother. …….……name’s NamA. My B. Her C. Your D. His 9. Our school has three floors. My classroom is on the …………floor.A. One B. Two C. Three D. Third10. Which …………...
*

... The year is January and the last month is ( 29) .February has twenty-eight days. April, June, September & November have thirty days. All the rest have thirty-one (30) .26. A. From B. Between ... 24. I think you have few vacations than American students. A B C D25. Many peole think that students have a easy life. A B C DFill in the ... EarphonesChoose the best answer khổng lồ complete the sentences.6. Her full name is Vo Thi Sau so her ________name is Thi. A. Family B. Middle C. Last D. Full7. How ________is it from the hospital...
... Second largest country. The area is 9, 970,610 sq.km. The capital is Ottawa, & the largest city is Toronto. The population of Canada is 31, 592 ,805. About one-third of the people are of British ... Made8. When I was a child I_________ violin.a. Was playing b. Am playing c. Play d. Played 9. In the 199 0s, the sale of jeans stopped_____________.a. Lớn grow b. Growing c. Grow d. Khổng lồ be grown10. ... Prefer wearing modern clothing _____ traditional clothing.a. To lớn b. With c. From d. On2. I was very impressed ________ the efficiency of the staff.a. Khổng lồ b. By c. On d. In3. This report is divided...
... VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 thcs THỊ XÃ PHÚ THỌ Môn: giờ Anh Đề xác định Năm học: 2012-2013 (Đề bao gồm 7 trang) thời gian làm bài: 150 phút (không nhắc thời giangiao đề) Giám ... HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9- thcs TỈNH QUẢNG NGÃI **** HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH (Đề thi này bao gồm 05 trang, không nhắc tờ phách)I/ LISTENING: (3 pts) Section 1: Listen and fill in the ... Love,_____The end_____22PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃPHÚ THỌHƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC: 2012-2013Môn: giờ Anh (Hướng dẫn chấm gồm: 02 trang)SECTION 1. LISTENING:I. Soccer...
... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - TIẾNG ANH 7 - ( 2010-2011) ĐỀ 1: Câu 1 :In …… we learn about how things work A history B geography C biology D physicCâu ... School 2. This room/ beautiful / than/ that one 3. Nga/ invite / Lan / her party / tomorrow 4. How/ from / Danang/ Hoian / ? 5. Mai/ having/ birthday/ her house/next/ Sunday ĐỀ 9: II.Read ... World. In(8)____,we study different countries & their people. In physics, we learn about (9) _________things work. In the(10)_____ class , we study Engish. III. Language focus. Circle the best...
... Thcs LÊ QUÝ ÔN ANH 9 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I - NĂM HỌC :2010-2011I : TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan liêu . Reading Read the text ... Stamp. It was made in 1840. An English teacher, whose name was ROWLAND HILL, thought much about this. One day, he said that the people who wrote letters should pay for them , & not the people ... If we go there, we can live in a dormitory on ……………… .A. House B. Hotel C. Apartment D. Campus 9.

Xem thêm: Giải Bài Tập Công Dân 10 Bài 1, Please Wait

You don’t like foreign films . ………………… ?A. Vì chưng you B. Don’t you C. Are you D. Will you10. Thank...
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu new Chủ chủ đề liệu bắt đầu đăng bắt tắt văn bạn dạng trong lòng mẹ hành động với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài bác văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài xích tập đồ lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài xích ca ngắn đi trên bãi cát sự cải tiến và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dại van lop 8