Đề cương cứng ôn tập môn Toán lớp 12 học tập kì I năm học tập 2021 - 2022 của trường thpt Yên Hòa bao gồm 49 trang. Cầm tắt định hướng (kiến thức, kĩ năng) ...
Bạn đang xem: Đề cương ôn thi học kì 1 toán 12

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 12 học tập kì I năm học 2021 - 2022 của trường trung học phổ thông Yên Hòa gồm 49 trang.

Tóm tắt triết lý (kiến thức, kĩ năng)

CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐI. Lý thuyết1. Loài kiến thức- trình bày được mối quan hệ giữa tính 1-1 điệu cùng dấu của đạo hàm.- trình diễn được có mang cực trị và những qui tắc tìm cực trị của hàm số.- trình diễn được quan niệm GTLN, GTNN của hàm số và phương pháp tìm những giá trị đó.- trình bày được khái niệm và biện pháp tìm các đường tiệm cận của ĐTHS.- Nêu được các dạng đồ vật thị hàm số bậc ba, hàm trùng phương, hàm số 1 trên bậc nhất. 2. Kỹ năng- Xét được chiều phát triển thành thiên của hàm số.- tìm được cực trị của hàm số, GTLN, GTNN của hàm số trên một tập hợp.- kiếm được các đường tiệm cận của ĐTHS- nhấn dạng và đọc được đồ thị hàm số bậc ba, trùng phương, hàng đầu trên bậc nhất. Biết vận dụng đồ thịhàm số giải những bài toán tương giao.
*Xem thêm: Đợt Tuyệt Chủng Thứ 6 Trên Trái Đất Sẽ Diễn Ra Như Thế Nào? Đợt Tuyệt Chủng Thứ 6

CHƯƠNG II: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARITI. Lý thuyết1. Loài kiến thức-Giải ham mê được sự mở rộng định nghĩa lũy quá của một số trong những từ số nón nguyên dương đến số nón nguyên và số nón hữu tỷ. Nêu được các đặc điểm của lũy vượt với số nón nguyên, số mũ hữu tỷ, tính chất của căn thức.-Giải mê say được định nghĩa lũy quá với số nón vô tỷ thông qua giới hạn. Nêu được các đặc thù của lũy quá với số nón thực.- phân tích và lý giải được khái niệm logarit theo cơ số dương không giống 1 phụ thuộc khái niệm lũy quá của chủ yếu cơ số đó. Trình bày được đặc thù và công thức đổi cơ số của logarit. Liên hệ, ứng dụng của logarit thập phân vào tính toán. Chứng minh được phép toán nâng lũy thừa và lấy logarit theo thuộc cơ số là ngược nhau.- trình diễn được các đặc điểm và vật thị của hàm số mũ và logarit; phương pháp tính đạo hàm của chúng.- trình bày được tư tưởng hàm số lũy thừa và cách làm tính đạo hàm của nó trong mỗi trường hợp. Nhớ dáng vẻ đồ thị của hàm số lũy thừa.- trình bày được biện pháp giải những phương trình mũ cơ bản. Chọn lựa được các phương pháp phù hợp nhằm giải phương trình mũ. 2. Kỹ năng- Biết vận dụng ĐN với các đặc điểm của lũy thừa với số mũ hữu tỷ để tiến hành các phép tính.- Biết vận dụng các đặc thù của lũy thừa để tính toán. Vận dụng được công thức lãi kép giải bài bác tập thực tế.- Biết áp dụng ĐN, các đặc thù và công thức đổi cơ số của logarit nhằm giải bài tập. áp dụng được ĐN, đặc thù của logarit trường đoản cú nhiên, phương thức “logarit hóa” để giám sát và xử lý một số vấn đề thực tế.- Biết vận dụng những công thức nhằm tính đạo hàm của hàm số mũ, hàm số logarit. Biết lập bảng biên thiên với vẽ được thứ thị hàm số mũ và hàm số logarit. Hiểu rằng cơ số của một hàm số mũ, hàm số logarit lúc biết sự đổi thay thiên, đồ vật thị của nó.- Biết vận dụng những công thức để tính đạo hàm của hàm số lũy thừa với hàm số căn. Vẽ phác được ĐTHS của một hàm số lũy thừa cùng nêu được những tính chất.- áp dụng thành thành thạo các phương thức giải phương trình mũ, sử dụng các phép chuyển đổi lũy quá vào giải phương trình.

Xem, sở hữu file đề cương cứng ôn tập hk1 toán 12