Câu 1. đến tứ giác ABCD. Số các vectơ không giống vectơ–không gồm điểm đầu và điểm cuối là những đỉnh của tứ giác bằng:

 A) đôi mươi B) 16 C) 12 D) 6

Câu 2. Xác định vị trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: AB = CA

 A) C trùng B B) ABC cân nặng C) A trùng B D) A là trung điểm của BC.

 
Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hình 10 chương 1

*
6 trang
*
trường đạt
*
*
23318
*
30Download
Bạn đang xem tư liệu "Đề chất vấn 1 tiết môn: Hình học lớp 10 chuẩn - Chương 1", để tải tài liệu cội về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên


Xem thêm: Đề Toán Học Kì 1 Lớp 8 Năm Học 2020, Đề Thi Học Kì 1 Toán 8 Năm Học 2020

Trường trung học phổ thông Trưng vương vãi ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học lớp 10 ChuẩnHọ tên học viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: .................................ĐiểmNội dung đề số : 001A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) lựa chọn câu vấn đáp đúng nhất.Câu 1. đến tứ giác ABCD. Số những vectơ không giống vectơ–không tất cả điểm đầu cùng điểm cuối là những đỉnh của tứ giác bằng:A) 20B) 16C) 12D) 6Câu 2. Xác xác định trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng BB) DABC cânC) A trùng B D) A là trung điểm của BC.Câu 3. Mang lại hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây là đúng:A) B) C) D) Câu 4. Mang lại DABC có trọng tâm G. M là một điểm tuỳ ý. Đẳng thức nào sau đó là đúng:A) B) C) D) Câu 5. Cho 3 điểm A(1; 1), B(–1; –1), C(6; 6). Khẳng định nào sau đấy là đúng:A) G(2; 2) là trọng tâm của DABCB) B là trung điểm của AC C) C là trung điểm của AB.D) ngược hướng.Câu 6. Mang lại hai điểm M(8; –1), N(3; 2). Toạ độ của điểm phường đối xứng cùng với điểm M qua điểm N là:A) (–2; 5)B) C) (13; –4)D) (11; –1)Câu 7. Mang lại hai điểm A(4; 0), B(0; –8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–3; 7)B) (1; –6)C) (–2; –12)D) (3; –1)Câu 8. đến hai vectơ = (2; –4), = (–5; 3). Toạ độ của vectơ là:A) (7; –7)B) (9; –5)C) (9; –11)D) (–1; 5)B. Phần tự luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) mang lại DABC cùng điểm M thoả hệ thức: .a) minh chứng rằng:b) hotline BN là trung đường của DABC, I là trung điểm của BN. Minh chứng rằng: .Câu 10. (3 điểm) mang lại DABC bao gồm A(3; 1), B(–1; 2), C(0; 4).a) tìm kiếm điểm D nhằm tứ giác ABCD là hình bình hành.b) Tìm trung tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng trả lời trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần trường đoản cú luận: (Học sinh làm phần từ luận ngay lập tức trên tờ giấy này, của cả trang sau)Trường trung học phổ thông Trưng vương vãi ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học tập lớp 10 ChuẩnHọ tên học viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: ................................ĐiểmNội dung đề số : 002A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) chọn câu vấn đáp đúng nhấtCâu 1. Mang lại ngũ giác ABCDE. Số những vectơ khác vectơ–không có điểm đầu với điểm cuối là những đỉnh của ngũ giác bằng:A) 20B) 30C) 25D) 10Câu 2: Xác xác định trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng BB) DABC cânC) A trùng BD) C là trung điểm của AB.Câu 3. Mang đến hình bình hành ABCD. Đẳng thức làm sao sau đây là đúng:A) B) C) D) Câu 4. Mang lại DABC có trung tâm G. M là 1 trong điểm tuỳ ý. Đẳng thức nào sau đó là đúng:A) B) C) D) Câu 5. Cho 3 điểm A(1; –1), B(–1; 1), C(6; 6). Xác định nào sau đó là đúng:A) G(2; 2) là trung tâm của DABCB) B là trung điểm của AC C) C là trung điểm của AB.D) ngược hướng.Câu 6. đến hai điểm M(8; –1), N(3; 2). Toạ độ của điểm phường đối xứng với điểm N qua điểm M là:A) (–2; 5)B) C) (13; –4)D) (11; –1)Câu 7. đến hai điểm A(4; 0), B(0; –8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–3; 7)B) (1; –6)C) (–2; –12)D) (3; –1)Câu 8. đến hai vectơ = (2; –4), = (–5; 3). Toạ độ của vectơ là:A) (7; –7)B) (9; –5)C) (9; –11)D) (–1; –5)B. Phần từ bỏ luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) cho DABC với điểm M thoả hệ thức: .a) minh chứng rằng:b) điện thoại tư vấn CN là trung tuyến của DABC, I là trung điểm của CN. Minh chứng rằng: .Câu 10. (3 điểm) đến DABC có A(3; 1), B(–1; 2), C(0; 4).a) tra cứu điểm D để tứ giác ABDC là hình bình hành.b) Tìm trọng tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng trả lời trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần từ bỏ luận: (Học sinh làm phần tự luận tức thì trên tờ giấy này, tất cả trang sau)Trường thpt Trưng vương ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học tập lớp 10 ChuẩnHọ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: ..............................ĐiểmNội dung đề số : 003A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) lựa chọn câu vấn đáp đúng nhấtCâu 1. Mang đến lục giác ABCDEF. Số những vectơ không giống vectơ–không tất cả điểm đầu cùng điểm cuối là các đỉnh của lục giác bằng:A) 36B) 30C) 42D) 15Câu 2: Xác định vị trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng BB) DABC cânC) A trùng BD) C là trung điểm của AB.Câu 3. Mang đến hình bình hành ABDC. Đẳng thức như thế nào sau đó là đúng:A) B) C) D) Câu 4. Mang đến DABC có trung tâm G. M là một trong những điểm tuỳ ý. Đẳng thức như thế nào sau đó là đúng:A) B) C) D) Câu 5. Cho 3 điểm A(1; 1), B(–1; –1), C(3; 3). Khẳng định nào sau đó là đúng:A) G() là trọng tâm của DABCB) A là trung điểm của BC C) C là trung điểm của AB.D) cùng hướng.Câu 6. đến hai điểm M(8; –1), N(3; 2). Toạ độ của điểm P sao cho M đối xứng với điểm N qua điểm p là:A) (–2; 5)B) C) (13; –3)D) (11; –1)Câu 7. đến hai điểm A(–4; 0), B(0; 8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–1; 6)B) (3; –1)C) (–2; –12)D) (1; –6)Câu 8. Cho hai vectơ = (–2; 4), = (5; –3). Toạ độ của vectơ là:A) (7; –7)B) (–9; 11)C) (9; –11)D) (–1; 5)B. Phần trường đoản cú luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) mang đến DABC và điểm M thoả hệ thức: .a) chứng minh rằng:b) hotline AN là trung con đường của DABC, I là trung điểm của AN. Chứng tỏ rằng: .Câu 10. (3 điểm) đến DABC có A(3; 1), B(–1; 2), C(0; 4).a) tìm điểm D nhằm tứ giác ACBD là hình bình hành.b) Tìm trung tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng vấn đáp trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần từ luận: (Học sinh có tác dụng phần tự luận ngay trên tờ giấy này, tất cả trang sau)Trường thpt Trưng vương vãi ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học tập lớp 10 ChuẩnHọ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: ..................................ĐiểmNội dung đề số : 004A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) chọn câu trả lời đúng nhấtCâu 1. Cho chén giác ABCDEFGH. Số các vectơ không giống vectơ–không gồm điểm đầu với điểm cuối là các đỉnh của chén giác bằng:A) 72B) 28C) 56D) 64Câu 2: Xác định vị trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng AB) DABC cânC) A trùng BD) A là trung điểm của BC.Câu 3. Mang đến hình bình hành ACBD. Đẳng thức làm sao sau đây là đúng:A) B) C) D) Câu 4. Mang lại DABC có giữa trung tâm G. M là 1 trong điểm tuỳ ý. Đẳng thức như thế nào sau đây là đúng:A) B) C) D) Câu 5. Mang lại 3 điểm A(1; 1), B(–1; –1), C(–3; –3). Xác định nào sau đấy là đúng:A) G(–) là giữa trung tâm của DABCB) B là trung điểm của AC C) C là trung điểm của AB.D) ngược hướng.Câu 6. Cho hai điểm M(8; 1), N(3; 2). Toạ độ của điểm p đối xứng với điểm M qua điểm N là:A) (–2; 5)B) C) (13; –3)D) (–2; 3)Câu 7. Cho hai điểm A(–4; 0), B(0; 8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–2; –12)B) (1; –6)C) (–3; 7) D) (2; 12)Câu 8. Mang lại hai vectơ = (–2; 4), = (5; –3). Toạ độ của vectơ là:A) (8; –2)B) (9; –5)C) (9; –11)D) (–1; 5)B. Phần từ bỏ luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) đến DABC với điểm M thoả hệ thức: .a) chứng minh rằng:b) call CN là trung con đường của DABC, I là trung điểm của CN. Chứng minh rằng: .Câu 10. (3 điểm) mang lại DABC gồm A(3; 1), B(1; –2), C(0; 4).a) tìm điểm D nhằm tứ giác ABCD là hình bình hành.b) Tìm giữa trung tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng vấn đáp trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần từ luận: (Học sinh làm cho phần từ bỏ luận ngay trên tờ giấy này, kể cả trang sau)ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 CHUẨNĐề số 001:A. Trắc nghiệm: từng câu 0,5 điểm1 C2 D3 A4 B5 D6 A7 B8 CB. Tự luận: từng câu 3 điểmCâu 9: a) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm.(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 10: a)(0,5 điểm)ABCD là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(4; 3)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================Đề số 002:A. Trắc nghiệm: mỗi câu 0,5 điểm1 A2 C3 D4 D5 A6 C7 C8 DB. Từ luận: từng câu 3 điểmCâu 1. A) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 2. A) (0,5 điểm)ABDC là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(–4; 5)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================Đề số 003:A. Trắc nghiệm: từng câu 0,5 điểm1 B2 D3 B4 C5 B6 B7 A8 BB. Tự luận: từng câu 3 điểmCâu 1. A) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 2. A) (0,5 điểm)ACBD là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(2; –1)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================Đề số 004:A. Trắc nghiệm: từng câu 0,5 điểm1 C2 A3 A4 A5 B6 D7 D8 AB. Từ bỏ luận: từng câu 3 điểmCâu 1. A) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 2. A) (0,5 điểm)ABDC là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(2; 7)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================