ĐỀ BÀI

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: vào nguyên tử, hạt với điện tích âm là

A. Proton. B. Electron. C. Proton, electron. D. Nơtron.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương 1 nâng cao

Câu 2: những nguyên tử 

*
gồm cùng

A. Số khối B. Số proton

C. Số nơtron D. Sốđơn vị năng lượng điện hạt nhân

Câu 3: vào tự nhiên, Sb có 2 đồng vị là:

*
 chiếm 62% và
*
 chiếm 38%. Nguyên tử khối trung bình của Sb là:

A. 122 B. 121,76 C. 121,70 D. 121,80

Câu 4: Phân lớp nào tiếp sau đây được điện thoại tư vấn là bão hòa?.

A. 1s2 B. 2p5 C. 3d5 D. 4p4

Câu 5: Cho thông số kỹ thuật e của những nguyên tố sau. Xác minh nguyên tố làm sao là kim loại ?

A. 1s22s22p63s2 B. 1s22s22p63s23p6

C. 1s22s22p3 D. 1s22s22p63s23p5

Câu 6:Cho nguyên tử 

*
. Số hạt notron nguyên tử đó là

9 B. 19 C. 10 D. 18

Câu 7: Một nguyên tử có 9 electron cùng hạt nhân của nó tất cả 10 nơtron. Số hiệu nguyên tử Z là

A. 9. B. 10. C. 28. D. 19.

Câu 8: thông số kỹ thuật e của nguyên tử photpho (Z=15) là

A. 1s22s22p63s23p3 B. 1s22s22p63s23p6 

C. 1s22s22p63s23p4 D. 1s22s22p63s23p5

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Tự luận (6 điểm).

Bài 1 ( 3 điểm). Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố tất cả Z = 13, Z = 17, Z =10

Bài 2 (2 điểm) nhân tố R gồm tổng số những hạt là 46, trong các số đó hạt có điện nhiều hơn số phân tử không có điện là 14

a. Hãy khẳng định A, Z và kí hiệu nguyên tử của nhân tố R.

Xem thêm: Mối Quan Hệ Giữa Cơ Sở Hạ Tầng Và Kiến Trúc Thượng Tầng, Mối Quan Hệ

b, Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử cùng dự đoán tính chất của

Câu 3 (1,0 điểm). Đồng trong tự nhiên có 2 đồng vị là 

*
. Trọng lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,54. Xác định % mỗi đồng vị.