Bài 3.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán 6 chương 1 lan 2

 Tìm các chữ số x, y thế nào cho (overline 2x39y ) chia hết cho tất cả 2, 5 và 9

Bài 4. Có 133 quyển vở, 80 cây bút bi, 170 tập giấy. Sau khi chia phần đa thành các phần thì còn dư 13 quyển vở, 8 cây viết bi cùng 2 tập giấy. Tính số phần và mỗi loại tất cả trong một phần.

Bài 5. Tìm ƯCLN cùng BCNN của 24, 36 với 120


LG bài xích 1

Phương pháp giải:

Tính toán lũy vượt trước, sau đó biến đổi đưa về dạng tra cứu x hay gặp

Dùng quy tắc gửi vế nhằm tìm x.

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: (100 – 4x) + 120 : 23 = 1 + 42

⇒ 10 – 4x + 15 = 17

⇒ 25 – 4x = 17 

⇒ 4x = 25 – 17

⇒ 4x = 25 – 17

⇒ 4x = 8

⇒ x = 8 : 4 = 2

Vậy x=2.


LG bài bác 2

Phương pháp giải:

Tính toán những phép tính theo đúng thứ từ bỏ rồi chọn các số thoải mái và tự nhiên thỏa mãn.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 257 – 162 ≤ x 3 – 3)

⇒ 257 – 256 ≤ x mong muốn tìm ƯCLN của hai hay các số lớn hơn 1, ta thực hiện ba cách sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số thành phần chung.

Bước 3: Lập tích những thừa số sẽ chọn, từng thừa số rước với số mũ nhỏ dại nhất của nó. Tích chính là ƯCLN bắt buộc tìm.

Muốn tìm cầu chung của các số đã cho ta có thể tìm những ước của ƯCLN của những số đó.

Lời giải đưa ra tiết:

Gọi số phần phân tách được là x.

Ta có:

133 – 13 = 120; 80 – 8 = 72; 170 – 2 = 168

Vì sau thời điểm chia các thành những phần thì còn dư 13 quyển vở, 8 bút bi với 2 tập giấy buộc phải x là ước tầm thường của 120; 72 và 168.

Ta có:

120 = 23.3.5; 72 = 23.32; 168 = 23.3.7

⇒ ƯCLN (120, 72, 168) = 23.3 = 24.

Suy ra ƯC(120,72,168)=Ư(24)=1;2;3;6;8;12;24

Vì 133 chia cho một trong những có dư là 13 buộc phải số đó lớn hơn 13

Suy ra x=24. 

Vậy số phần yêu cầu tìm là 24.

Ta có: 120 = 24.5; 72 = 24.3; 168 = 24.7

Mỗi phần gồm 5 quyển vở, 3 bút bi với 7 tập giấy.


LG bài xích 5

Phương pháp giải:

Muốn search ƯCLN của nhì hay những số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích từng số ra vượt số nguyên tố. 

Bước 2: Chọn ra các thừa số thành phần chung.

Bước 3: Lập tích những thừa số đã chọn, mỗi thừa số rước với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích sẽ là ƯCLN phải tìm.

Muốn search BCNN của nhị hay các số ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: phân tích mỗi số ra vượt số nguyên tố.

Bước 2: chọn ra những thừa số nguyên tố bình thường và riêng.

Xem thêm: Ấn Tượng Đầu Tiên Của Bạn Về Tôi Là Gì, Ấn Tượng Đầu Tiên Của Bạn Về Tôi Là Gì

Bước 3: Lập tích những thừa số vẫn chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ tối đa của nó. Tích đó là BCNN cần tìm.

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: 24 = 23.3; 36 = 22.32; 120 = 23.3.5

⇒ ƯCLN (24, 26, 120) = 22.3=12

BCNN(24, 26, 120) = 23.32.5=360

pragamisiones.com
*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ

Bình chọn:


Bài tiếp theo
*Báo lỗi - Góp ý