Bộ 15 đề thi học tập kì 1 môn thiết bị lý lớp 12 là tài liệu vô cùng hữu ích mà pragamisiones.com muốn reviews đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra hk1 vật lý 12

Đề thi học kì 1 Lý 12 tất cả 15 đề kiểm tra unique cuối học tập kì 1 lớp 12 môn đồ gia dụng lý tất cả đáp án cụ thể kèm theo. Tài liệu này đã giúp chúng ta ôn tập lại kiến thức và kỹ năng đã học, có thời cơ đánh giá lại năng lực của bản thân mình trước kỳ chất vấn học kì 1 sắp đến tới. Ngoài ra các bạn lớp 12 xem thêm đề thi học tập kì 1 môn Toán, môn Hóa học. Chúc chúng ta đạt được tác dụng cao trong bài kiểm tra chuẩn bị tới.


Đề ôn thi học kì 1 môn thứ lí lớp 12 hay nhất

Đề soát sổ học kì 1 lớp 12 môn thứ lý Đáp án đề ôn thi học kì 1 môn vật lý lớp 12 

Đề chất vấn học kì 1 lớp 12 môn đồ dùng lý

Đề thi học tập kì 1 đồ dùng lí 12 - Đề 1

SỞ GD&ĐT ............TRƯỜNG ............ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 20... - 20...MÔN: VẬT LÝ - LỚP 12Thời gian làm bài: 60 phút

Câu 1: Ta kí hiệu: (I) là chu kì; (II) là cường độ; (III) là hiệu suất tỏa nhiệt; (IV) là năng lượng điện áp; (V) là suất điện động, đại lượng nào gồm dùng giá trị hiệu dụng.

A. (II); (IV); (V).

B. (II); (III); (IV).

C. (II); (III); (IV); (V).

D. (I); (II); (III).

Câu 2: cho một vật xê dịch điều hòa gồm phương trình: x = 4sin(2πt + π/3) (cm). Thời gian vật có gia tốc bằng ko lần thứ 2 kể từ lúc t = 0 là:

A. T = -5/12s.

B. T = 7/12s.

C. T = 1/12s.

D. T = 1/3s.

Câu 3: Trong hộp động cơ không đồng hóa 3 pha. Gọi f1 là tần số cái điện 3 pha, f2 là tần số quay của từ trường sóng ngắn tại tâm O, f3 là tần số cù của rôto. Chọn tóm lại đúng:

A. F1 > f2 = f3.

B. F1 > f2 > f3.

C. F1 = f2 > f3.


D. F1 2 3.

Câu 4: Đoạn mạch RLC thông liền được mắc vào năng lượng điện áp luân chuyển chiều u = 200cos100πt V. Cho biết thêm trong mạch có hiện tượng lạ cộng hưởng và cường độ hiệu dụng qua mạch là 2A. Cực hiếm của R là:

A. 100Ω.

B. 50Ω.

C. 141.4Ω.

D. 70.7Ω.

Câu 5: cho 1 sóng ngang có phương trình truyền sóng là: 4cosπ(t/0.2 - 2x)mm. Trong các số ấy x tính bởi m với t tính bằng giây. Gia tốc truyền sóng là:

A. 2m/s

B. 2,5m/s.

C. 1.5m/s

D. 1m/s.

Câu 6: đến phương trình xấp xỉ của mối cung cấp sóng O: u = 5cos20πtcm. Sóng truyền bên trên dây với bước sóng là 2m gia tốc truyền sóng trên dây là:

A. V = 20m/s.

B. V = 40m/s.

C. V = 30m/s.

D. V =10m/s.

Câu 7: Một mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, i là độ mạnh tức thời qua mạch và u là năng lượng điện áp tức thời. Lựa chọn câu đúng:

A. I trễ pha rộng i là π/4.

B. I nhanh chóng pha rộng u là π/2.

C. U sớm pha hơn i là π/2.

D. U trễ pha hơn i là π/4.

Câu 8: Xét sóng cơ gồm chu kì là T, tần số f, tần số góc ω, tốc độ truyền v. Hệ thức nào dưới đây đúng:

A. λ = vf.

B. λ = 2πv/ω.

C. λ = vω/π.

D. λ= v/T.

Câu 9: Một xoắn ốc có cân nặng không xứng đáng kể bao gồm chiều dài tự nhiên và thoải mái 20cm được treo trực tiếp đứng. Khi treo một quả mong vào bên dưới lò xo với kích thích mang lại nó giao động điều hòa thì nhỏ lắc thực hiện được 100 xấp xỉ trong 31.4s. Tính chiều lâu năm của lò xo lúc quả cầu tại phần cân bằng, mang lại g = 10m/s2.


A. 25cm.

B. 22.5cm.

C. 27.5cm.

D. 17.5cm.

Câu 10: Một bé lắc lò xo xê dịch điều hòa cùng với chu kì 1s. Thời hạn ngắn tốt nhất để động năng tăng trường đoản cú 0 cho đến lúc bằng với cái giá trị của thay năng là:

A. 0.25s.

B. 0.5s.

C. 0.125s.

D. 1s.

Câu 11: Tổng thích hợp hai xấp xỉ điều hòa bao gồm cùng tần số 5Hz với biên độ theo thứ tự là 3cm với 5cm là dao động điều hòa có

A. F = 5Hz; 2cm ≤ A ≤ 8cm.

B. F =10Hz; 2cm ≤ A ≤ 8cm.

C. F =10Hz; A = 8cm.

D. F = 5Hz; A = 2cm.

Câu 12: Nguyên tắc buổi giao lưu của máy phát điện xoay chiều một trộn dựa vào:

A. Hiện nay tượng chạm màn hình điện từ.

B. Hiện tượng tự cảm.

C. Hiện tượng cộng hưởng.

D. Hiện tượng lạ giao thoa.

Câu 13: Đoạn mạch RLC thông suốt được mắc vào điện áp luân chuyển chiều u = U0cosωtV. Cho biết khi ω1 = 10π rad/s cùng ω2 = 160π rad/s thì độ mạnh hiệu dụng vào mạch như nhau. Tính quý giá của để độ mạnh hiệu dụng qua mạch cực đại.

A. 170π rad/s.

B. 150π rad/s.

C. 80π rad/s.

D. 40π rad/s.

Câu 14: Một đồng hồ thời trang quả lắc chạy đúng trên một địa điểm trên khía cạnh đất, ví như ta đưa đồng hồ đeo tay lên chiều cao h (nhiệt độ ko đổi) thì:

A. Đồng hồ nước chạy nhanh.

B. Không thể xác minh được.

C. Đồng hồ nước vẫn chạy đúng.

D. Đồng hồ chạy chậm.

Câu 15: Một mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm, i là độ mạnh tức thời qua mạch với u là điện áp tức thời. Chọn câu đúng:

A. U trễ pha hơn i là π/4

B. U mau chóng pha rộng i là π/2

C. I mau chóng pha hơn u là π/2

D. I trễ pha rộng u là π/4

Câu 16: Mạch điện như mẫu vẽ R = 50Ω; L = 0.5/πH; C = 10-4/πF. Mắc A cùng B vào mạng điện 220V - 50Hz. Góc lệch pha giữa UAN và UAB là:

A. 3π/4.

B. π/2.

C. π/3.

D. π/4.

Câu 17: Một người xem một dòng phao bên trên mặt hải dương thấy nó nhô lên rất cao 5 lần trong 8s, cùng thấy khoảng cách 2 ngọn sóng kế nhau là 2m. Vận tốc truyền sóng biển cả là:


A. 2m/s.

B. 8m/s.

C. 1m/s.

D. 4m/ s.

Câu 18: tuyên bố nào sau đây sai khi nói đến cơ năng của một xấp xỉ đều hòa:

A. Lúc vật tại phần cân bởi thì đụng năng đạt quý hiếm cực đại.

B. Lúc vật vận động về vị trí thăng bằng thì động năng tăng và ráng năng giảm.

C. Khi vận tốc của vật bằng không thì vậy năng bằng cơ năng của dao động.

D. Động năng bởi thế năng khi li độ .

Câu 19: Một bé lắc lò xo xê dịch điều hòa với phương trình x = 4sin(10πt + π/3) cm. Rứa năng và rượu cồn năng của dao động bằng nhau lúc li độ bằng:

A. 6 cm

B. 2cm.

C. 4cm.

D. Đáp án khác

Câu 20: Sóng ngừng trên dây có chiều lâu năm L và hai đầu là một trong điểm nút cùng một điểm bụng. Hỏi cách sóng lâu năm nhất là bao nhiêu?

A. 2L.

B. L.

C. L/2.

D. 4L.

Câu 21: Một dây bầy dài 60cm, căng giữa 2 điểm nuốm định, khi dây bọn dao rượu cồn với tần số 500Hz thì trên dây có sóng ngừng với 4 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là:

A. 75m/s.

B. 50m/s.

C. 100m/s.

D. 150m/s.

Câu 22: Một dao động tuần hoàn thực hiện được 120 giao động trong 1 phút. Chu kì với tần số của xê dịch là

A. T = 0.5s; f = 2Hz.

B. T = 60s; f = 120Hz.

C. T = 2s; f = 0.5Hz.

D. T = 0.5s; f = 4Hz.

Câu 23: Một lắp thêm tăng áp bao gồm số vòng của nhì cuộn dây là 1000 vòng cùng 500 vòng. Mắc cuộn sơ cấp vào mạng năng lượng điện 110V – 50Hz. Điện áp giữa hai đầu cuộn thiết bị cấp có giá trị hiệu dụng và tần số là:

A. 55V – 25Hz.

B. 220V – 100Hz.

C. 55V – 50Hz.

D. 220V – 50Hz.

Câu 24: F là hợp lực chức năng vào vật làm cho vật dao động điều hòa. Chọn phát biểu đúng:

A. F luôn luôn luôn ngược phía với li độ.

B. F là 1 trong lực ko đổi.

C. F luôn luôn luôn thuộc chiều với vận tốc.

D. F là lực gồm độ lớn đổi khác và chiều ko đổi.

Câu 26: Xét tích điện của một vật giao động điều hòa chọn phát biểu đúng:

A. Cơ năng của xấp xỉ tỉ lệ thuận với biên độ.

B. Lúc vật hoạt động về vị trí cân bằng thì vậy năng tăng dần.

C. Cố kỉnh năng của giao động bằng cơ năng khi gia tốc của xấp xỉ bằng không.

D. Động năng của xấp xỉ lớn nhất lúc vật gồm li độ rất đại.

Câu 27: Đoạn mạch nối tiếp có R = 40Ω; L = 0.4/πH; C = 10-3/πF. Mang đến tần số của loại điện là 50Hz với điện áp hiệu dụng ở nhì đầu R là 80V. Điện áp ở nhì đầu đoạn mạch là:


A. 150V.

B. 100V.

C. 200V.

D. 50V.

Câu 28: nhỏ lắc lò xo bao gồm vật m = 0.5kg và lò x0 k = 50N/m dao động điều hòa, tại thời gian vật bao gồm li độ 3cm thì vận tốc là 0.4m/s. Biên độ của xấp xỉ là:

A. 4cm.

B. 3cm.

C. 8cm.

D. 5cm.

Câu 29: chất điểm M chuyển động tròn đều trên phố tròn có đường kính 0.2m và vận tốc góc là 5 vòng/s. Hình chiếu của M lên một 2 lần bán kính của con đường tròn có hoạt động là:

A. Xấp xỉ điều hòa với biên độ 20cm cùng tần số là 10πHz.

B. Dao động điều hòa với biên độ 20cm cùng tần số là 5Hz

C. Xê dịch điều hòa cùng với biên độ 10cm cùng tần số là 5Hz.

D. Dao động điều hòa cùng với biên độ 10cm với tần số là 10πHz.

Câu 30: Đoạn mạch R, L, C tiếp liền có cộng hưởng điện. Hệ thức nào sau đây là Không đúng:

A. R = Z.

B. UL = UC. C. ω

C = 1/ωL.

D. ω22LC + 1 = 0.

Câu 31: cho 1 vật giao động điều hòa cùng với chu kì 1.5s cùng biên độ 4cm. Tính thời hạn để vật đi được 2cm từ địa chỉ x = -4cm

A. T = 0,25s.

B. T = 0.5s.

C. T = 1/6s.

D. T = 1s.

Câu 32: vào mạch điện xoay chiều R, L, C thông suốt đang tất cả tính dung kháng, khi ta tăng tần số mẫu điện thì cường độ mẫu điện qua đoạn mạch sẽ:

A. Tăng lên rồi giảm.

B. Sút dần rồi tăng dần.

C. Sút dần.

D. Tăng dần.

Câu 33: Một mạch năng lượng điện xoay chiều chứa hai trong 3 bộ phận R, L, C. Cho thấy thêm cường độ dòng điện qua mạch sớm trộn hơn điện áp ở hai đầu mạch điện là 900. Trong mạch năng lượng điện có:

A. R và L.

B. C.L với C với ZL > ZC.

C. L cùng C với ZL C.

D. R

Câu 34: Trong xê dịch điều hòa của bé lắc lò x0 ở ngang. Lựa chọn phát biểu Sai:

A. Lực đàn hồi nhờ vào vào độ cứng của lò x0.

B. Lực lũ hồi phụ thuộc vào li độ.

C. Lực bầy hồi nhờ vào vào trọng lượng của đồ nặng.

D. Lực bọn hồi của lò x0 luôn luôn luôn nhắm tới vị trí cân bằng.

Câu 35: mang lại cường độ âm chuẩn I0 = 10-12W/m2. Một âm có mức cường độ âm 80dB thì cường độ âm là:

A. 10-4W/m2

B. 10-5W/m2

C. 10-8W/m2

D. 10-10W/m2

Câu 36: Để điều tra khảo sát giao sứt sóng cơ, người ta sắp xếp trên mặt nước ở ngang hai nguồn kết hợp. Nhị nguồn này xấp xỉ điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Coi biên độ sóng không biến hóa trong quy trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và năm trê tuyến phố trung trực của đoạn S1S2 sẽ

A. Dao động với biên độ cực tiểu.

B. Không dao động.

C. Xê dịch với biên độ rất đại.

D. Dao động với biên độ bằng nửa biên độ rất đại.

Câu 37: Một bé lắc đơn xê dịch ổn định dưới công dụng của ngoại lực tất cả tần số f. Khi người ta tăng đột biến giá trị của f tự 0 thì:

A Biên độ dao động không đổi.

B. Biên độ dao động giảm dần.

C. Biên độ xê dịch tăng dần.

D. Biên độ xấp xỉ tăng dần dần rồi giảm dần.

Câu 38: Mạch điện như mẫu vẽ R = 40Ω; L = 0.8/πH. Mắc A và B vào mạng năng lượng điện 220V - 50Hz. Cho thấy góc lệch pha giữa UAN với UMB là 900. Quý hiếm của năng lượng điện dung C là:


A. 10-3/πF.

B. 10-3/(2π)F.

C. 10-4/(2π)F.

D. 10-4/(π)F.

Câu 39: Trong con lắc lò xo trường hợp ta tăng trọng lượng vật nặng lên 4 lần với độ cứng tăng 2 lần thì tần số dao động của vật:

A. Bớt 2 lần.

B. Tăng 2 lần.

C. Sút lần.

D. Tăng lần.

Câu 40: Một mạch năng lượng điện xoay chiều có cảm phòng là ZL với dung chống ZC. Ta tăng chu kì của dòng điện lên gấp đôi thì:

A. ZL giảm gấp đôi và ZC tăng 2 lần.

B. ZL với ZC thuộc tằng 2 lần.

C. ZL cùng ZC không đổi.

D. ZL tăng gấp đôi và ZC bớt 2 lần.

-----------Hết----------Học sinh không được áp dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Đề thi học tập kì 1 đồ lí 12 - Đề 2

Trường thpt Đa Phúc

Năm học: 20...-20...

---------š&›----------Đề thi gồm: 03 trang.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Vật lý - Lớp 12

Thời gian làm bài: 50 phút

(Thí sinh ko được áp dụng tài liệu)

Câu 1: Một chất điểm xê dịch điều hòa theo phương trình x = 4cosωt (x tính bằng cm). Hóa học điểm giao động với biên độ

A. 8 cm.

B. 2 cm.

C. 4 cm.

D. 1 cm.

Câu 2: Khi gồm sóng giới hạn trên một sợi dây bọn hồi thì khoảng cách giữa nhì bụng sóng liên tiếp bằng

A. Một trong những phần tư bước sóng.

B. Một cách sóng.

C. Một nửa bước sóng.

D. Hai bước sóng.

Câu 3: Khi bao gồm sóng ngừng trên dây, khoảng cách giữa nhì nút thường xuyên bằng

A. Một trong những nguyên lần cách sóng.

B. Một phần tư cách sóng.

C. Một nửa cách sóng.

D. Một cách sóng.

Câu 4: nói tới một chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ mập vận tốc cực to và vận tốc bằng không.

B. Ở vị trí cân bằng, hóa học điểm có vận tốc bằng không và gia tốc cực đại.

C. Ở địa điểm biên, hóa học điểm có gia tốc bằng không và vận tốc bằng không.

D. Ở địa chỉ biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc cực đại.

Câu 5: Hai xê dịch điều hòa thuộc phương, có phương trình x1 = Acos(ωt) và x2 = Acos(ωt - π) là hai dao động:

A. Lệch sóng π/2

B. Cùng pha.

C. Ngược pha.

D. Lệch sóng π/3

Câu 6: Tại khu vực có tốc độ trọng ngôi trường g, một nhỏ lắc đơn giao động điều hòa với biên độ góc 0. Biết khối lượng vật nhỏ tuổi của nhỏ lắc là m, chiều dài dây treo là ℓ, mốc vậy năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là

A

*

*

*

*

Câu 7: Một nhỏ lắc lò xo tất cả vật nhỏ tuổi khối lượng 400g, lò xo cân nặng không đáng chú ý và bao gồm độ cứng 100N/m. Nhỏ lắc giao động điều hòa theo phương ngang. Rước 2 = 10. Xấp xỉ của nhỏ lắc bao gồm chu kì là:

A. 0,8s.

B. 0,4s.

C. 0,2s.

D. 0,6s.

Câu 8: Một máy trở thành áp tất cả hiệu suất dao động bằng 100%, tất cả số vòng dây cuộn sơ cấp lớn hơn 10 lần số vòng dây cuộn thiết bị cấp. Máy phát triển thành áp này

A. Có tác dụng tăng tần số chiếc điện làm việc cuộn sơ cung cấp 10 lần.

B. Là đồ vật tăng áp.

C. Làm sút tần số cái điện sống cuộn sơ cấp cho 10 lần.

D. Là trang bị hạ áp.

Câu 9: Đặt vào nhì đầu đoạn mạch RLC nối liền một hiệu điện ráng xoay chiều u = U0sinωt thì độ lệch pha của hiệu điện nắm u với cường độ chiếc điện i trong mạch được xem theo công thức

A. Tanφ = (ωL – ωC)/R

B. Tanφ = (ωL + ωC)/R

C. Tanφ = (ωL – 1/(ωC))/R

D. Tanφ = (ωC – 1/(ωL))/R

Câu 10: Khi có sóng giới hạn trên một sợi dây bọn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó tuyệt nhất bằng

A. 1 phần tư cách sóng.

B. Một nửa bước sóng.

C. Một số nguyên lần bước sóng.

D. Một bước sóng.

Câu 11: Một vật bé dại dao động điều hòa theo một trục cầm định. Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Quỹ đạo hoạt động của vật là một đoạn thẳng.

B. Li độ của đồ gia dụng tỉ lệ với thời hạn dao động.

C. Quỹ đạo hoạt động của vật là một trong đường hình sin.

D. Sức lực kéo về tác dụng vào đồ gia dụng không đổi.

Câu 12: Đặt hiệu điện cầm cố u = U0sinωtvào hai đầu đoạn mạch chỉ gồm tụ năng lượng điện C thì cường độ chiếc điện ngay thức thì chạy vào mạch là i. Phát biểu như thế nào sau đấy là đúng?

A. Ở thuộc thời điểm, hiệu điện nắm u lờ lững pha π/2 so với mẫu điện i.

B. Dòng điện i luôn luôn ngược trộn với hiệu điện gắng u.

C. Ở thuộc thời điểm, chiếc điện i chậm chạp pha π/2 so với hiệu điện chũm u.

D. Cái điện i luôn cùng pha với hiệu điện cố u.

Câu 13: Đặt một điện áp luân phiên chiều vào nhì đầu đoạn mạch chỉ tất cả tụ điện thì

A. Cường độ dòng điện trong khúc mạch sớm trộn π/2 so với năng lượng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. Cường độ mẫu điện trong khúc mạch cùng pha với năng lượng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C. Cường độ dòng điện trong khúc mạch trễ pha π/2 so với điện áp thân hai đầu đoạn mạch.

D. Tần số của loại điện trong khúc mạch không giống tần số của năng lượng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 14: khoảng cách giữa nhị điểm trên phương truyền sóng sát nhau độc nhất và xê dịch cùng pha với nhau điện thoại tư vấn là

A. Vận tốc truyền sóng.

B. độ lệch pha.

C. Chu kỳ.

D. Bước sóng.

Câu 15: Điện áp thân hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u = 220cos100πt (V). Quý giá hiệu dụng của điện áp này là

A. 220V.

B. 220√2V.

C. 110V.

D. 110√2V.

Câu 16: trên một sợi dây bầy hồi lâu năm 1m, nhì đầu cố gắng định, có sóng dừng với 2 bụng sóng. Bước sóng của sóng truyền trên phía trên là

A. 1m.

B. 0,5m.

C. 2m.

D. 0,25m.

Câu 17: Một con lắc lò xo tất cả một lò xo cân nặng không đáng kể, độ cứng k, một đầu cố định và một đầu gắn với một viên bi nhỏ khối lượng m. Nhỏ lắc này đang giao động điều hòa có cơ năng

A. Tỉ lệ thành phần nghịch cùng với độ cứng k của lò xo.

B. Tỉ lệ với bình phương biên độ dao động.

C. Tỉ trọng nghịch với khối lượng m của viên bi.

D. Tỉ lệ thành phần với bình phương chu kì dao động.

Câu 18: Một nhỏ lắc lò xo xê dịch điều hòa với phương trình x = 5cos(100πt + π/3) (x tính bằng cm) gồm pha thuở đầu là:

A. π (rad).

B. π/3 (rad)

C. π/4 (rad).

D. π/6 (rad).

Câu 19: Cường độ mẫu điện xoay chiều trong một quãng mạch là i = 2√2cos(100πt + π/3) (A) (t tính bằng s). Tần số của chiếc điện là:

A. 50 Hz

B. 100 Hz.

C. 25 Hz

D. 12,5 Hz

Câu 20: hai âm cùng độ cao là nhị âm có cùng

A. Biên độ.

B. độ mạnh âm.

C. Tần số.

D. Mức cường độ âm.

Câu 21: Một con lắc lò xo tất cả lò xo nhẹ bao gồm độcứng k với vật nhỏ dại khối lượng m. Cho con lắc giao động điều hòa theo phương ngang. Chu kì xấp xỉ của con lắc là

*

*

*

*
Câu 22: xê dịch của con lắc đồng hồ thời trang là

A. Xấp xỉ điện từ.

B. Xê dịch cưỡng bức.

C. Xấp xỉ tắt dần.

D. Xê dịch duy trì.

Câu 23: phạt biểu nào sau đấy là đúng khi nói về sóng cơ học?

A. Sóng ngang là sóng tất cả phương dao động trùng với phương truyền sóng.

B. Sóng âmtruyền được trong chân không.

C. Sóng dọc là sóng tất cả phương xê dịch vuông góc cùng với phương truyền sóng.

D. Sóng dọc là sóng tất cả phương dao động trùng cùng với phương truyền sóng.

Câu 24: Tại cùng một khu vực trên phương diện đất, trường hợp tần số xê dịch điều hoà của nhỏ lắc đơn chiều lâu năm ℓ = 1m, g = π2m/s2 thì chu kì xấp xỉ điều hoà của bé lắc đối chọi là:

A. 4s.

B. 2s.

C. 8s.

D. 1s.

Câu 25: Một máy biến chuyển áp tất cả cuộn sơ cấp bao gồm 1000 vòng dây, mắc vào mạng năng lượng điện xoay chiều tất cả hiệu điện nạm U1 = 200V, lúc ấy hiệu điện cầm cố ở nhị đầu cuộn thứ cấp cho để hở là U2 = 10V. Bỏ qua hao phí của máy biến áp thì số vòng dây cuộn thứ cấp là

A. 500 vòng

B. 100 vòng

C. 25 vòng

D. 50 vòng

Câu 26: Đặt điện áp luân chuyển chiều u = 200√2cos100t (V) vào nhị đầu một quãng mạch tất cả cuộn cảm bao gồm độ từ bỏ cảm L = 1/π H cùng tụ điện có điện dung C = 10-4/2π F mắc nối tiếp. Cường độ chiếc điện trong khúc mạch là

A. 0,75 A.

B. 1,5 A.

C. 2 A.

D. 22 A.

Câu 27: Cường độ cái điện luân phiên chiều trong một quãng mạch là i = 4√2cos(100πt + π/3)(A) (t tính bởi s) cường độ dòng điện hiệu dụng của đoạn mạch là:

A. 2A.

B. 4A

C. 4√2A

D. 8 A

Câu 28: Ta có thể tổng vừa lòng hai xê dịch điều hòa khi hai dao động

A. Cùng phương, cùng tần số.

B. Cùng phương, cùng tần số, bao gồm hiệu số trộn không thay đổi theo thời gian.

C. Thuộc biên độ, thuộc tần số.

D. Thuộc tần số, tất cả hiệu số pha không đổi.


Câu 29: Đặt điện áp u = U√2cosωt (với U cùng ω không đổi) vào nhì đầu một đoạn mạch bao gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết điện trở thuần R cùng độ từ bỏ cảm L của cuộn cảm thuần đều xác định còn tụ điện tất cả điện dung C biến hóa được. đổi khác điện dung của tụ điện cho khi hiệu suất của đoạn mạch đạt cực lớn thì thấy điện áp hiệu dụng thân hai bản tụ điện là 2U. Điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn cảm thuần lúc đó là

A. U√2.

B. U.

C. 3U.

D. 2U.

Câu 30: Đặt điện áp u = 310cos(100πt) V (t tính bằng s) vào nhị đầu một đoạn mạch. Kể từ thời điểm t = 0, điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch này đạt giá trị 155 V lần thứ nhất tại thời điểm

A. T = 1/60 s.

B. T = 1/600 s.

C. T = 1/120 s.

D. T = 1/300 s.

Câu 31: Một gai dây lũ hồi gồm độ nhiều năm AB = 80cm, đầu B giữ nắm định, đầu A đính thêm với nên rung xê dịch điều hòa với tần số 50Hz theo phương vuông góc cùng với AB. Bên trên dây bao gồm một sóng ngừng với 4 bụng sóng, coi A cùng B là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 40m/s.

B. 20m/s.

C. 10m/s.

D. 5m/s.

Câu 32: khi mức cường độ âm trên một điểm trong môi trường thiên nhiên truyền âm tăng lên 70 dB thì cường độ âm tại đặc điểm này tăng

A. 107 lần.

B. 105 lần.

C. 103 lần.

D. 106 lần.

Câu 33: Một sóng truyền vào một môi trường với gia tốc 110m/s và bao gồm bước sóng 0,25m. Tần số của sóng đó là

A. 440 Hz

B. 27,5 Hz

C. 50 Hz

D. 220 Hz

Câu 34: Đặt điện áp u = U0cos(100πt - π /6) V vào hai đầu đoạn mạch bao gồm R, L, C mắc thông suốt thì cường độ chiếc điện qua mạch là I = I0cos(100πt + π/6) A.Hệ số năng suất của đoạn mạch bằng

A. 0,50.

B. 1,00.

C. 0,86.

D. 0,71.

Câu 35: Một con lắc lò xo bao gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật bé dại khối lượng m. Nhỏ lắc xấp xỉ điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật bao gồm li độ 5cm, ở thời điểm t + T/4 thứ có tốc độ 50cm/s. Quý hiếm của m bằng

A. 0,5 kilogam

B. 1,0 kilogam

C. 0,8 kg

D. 1,2 kg

Câu 36: Một sợi dây bọn hồi có sóng dừng. Bên trên dây rất nhiều điểm xê dịch với cùng biên độ A1 bao gồm vị trí cân bằng thường xuyên cách hầu hết nhau một quãng d1 và các điểm xê dịch với cùng biên độ A2 gồm vị trí cân nặng bằng liên tục cách phần đa nhau một đoạn d2. Biết A1 > A2 > 0. Biểu thức nào dưới đây đúng:

A. D1 = 0,25d2

B. D1 = 0,5d2

C. D1 = 4d2

D. D1 = 2d2

Câu 37: Ở khía cạnh nước, tất cả hai nguồn phối kết hợp A, B xấp xỉ theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 2cos(20πt) mm. Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Coi biên độ sóng không thay đổi khi sóng truyền đi. Phần tử M ở mặt nước phương pháp hai nguồn theo thứ tự là 10,5 cm và 13,5 cm bao gồm biên độ xấp xỉ là

A. 2 mm.

B. 4 mm.

C. 1 mm.

D. 3 mm.

Câu 38: Đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều u = 200√2cos(100πt) (V) vào nhì đầu một đoạn mạch AB bao gồm điện trở thuần R = 100 Ω cuộn cảm thuần với tụ năng lượng điện mắc nối tiếp. Lúc đó, điện áp hai đầu tụ điện là uC = 100√2cos(100πt - π/2) (V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng

A. 100 W.

B. 200 W.

C. 400 W.

D. 300 W.

Câu 39: Một nhỏ lắc đơn xê dịch điều hoà tại địa điểm A với chu kì 2s. Đưa con lắc này tới vị trí B mang lại nó dao động điều hoà, vào khoảng thời gian 201s nó thực hiện được 100 giao động toàn phần. Coi chiều lâu năm dây treo của bé lắc đối kháng không đổi. Tốc độ trọng trường tại B đối với tại A

A. Tăng 0,1%.

B. Tăng 1%.

C. Sút 1%.

D. Sút 0,1%.

Câu 40: Đặt điện áp u = 90√10cosωt (V) vào đoạn mạch AB nối liền theo sản phẩm tự R, C, cuộn dây thuần cảm tất cả L biến đổi được. Khi ZL = ZL1 hoặc ZL = ZL2 thì UL1 = UL2 = 270V. Biết 3ZL2 - ZL1 = 150Ω và tổng trở của đoạn mạch RC trong nhì trường thích hợp là 100√2Ω. Giá trị UL max gần giá trị nào nhất:

A. 150V

B. 180V

C. 284V

D. 175V

Đề chất vấn Vật lí 12 - Đề 3

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO……..

TRƯỜNG trung học phổ thông ……

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020- 2021

MÔN: VẬT LÝ - LỚP 12

Thời gian có tác dụng bài: 50 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (6 điểm)

Câu 1. Một mẫu điện xoay chiều bao gồm tần số f = 50 Hz. Trong những giây, dòng điện đổi chiều

A. 50 lần.

B. 200 lần.

C. 100 lần.

D. 150 lần.

Câu 2. Một nhỏ lắc đơn xê dịch với biên độ góc nhỏ tuổi (rad). Tần số xấp xỉ của nó được xem bằng công thức

*

*

*

*

Câu 3. Một sản phẩm phát năng lượng điện xoay chiều (kiểu cảm ứng) bao gồm 6 cặp cực. Rôto phải quay với tốc độ bằng từng nào để mẫu điện nó phân phát ra nó gồm tần số 50 Hz ?

A. N = 500 vòng/phút.

B. N = 750 vòng/phút.

C. N = 1000 vòng/phút.

D. N =1500 vòng/phút.

Câu 4. Trên một địa điểm dao động, giả dụ tăng chiều dài của con lắc đối chọi lên 2 lần thì tần số xấp xỉ của nhỏ lắc sẽ

A. Giảm 2 lần.

B. Giảm

*
lần.

C. Tăng 2 lần.

D. Tăng

*
lần.

Câu 5. Một đoạn mạch tất cả điện trở thuần R = 100 mắc tiếp liền với cuộn cảm thuần bao gồm độ từ cảm

*
. Đặt vào 2 đầu mạch một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều (V). Năng suất tiêu thụ của mạch năng lượng điện là
*

A. 200

*
W.

B. 50 W

C. 200 W.

D. 100 W.

Câu 6. Một sóng bao gồm tần số 100 Hz truyền vào một môi trường thiên nhiên với tốc độ 50 m/s, thì cách sóng của nó là

A. 1,0 m/s.

B. 0,2 m/s

C. 0,5 m/s.

D. 2,0 m/s.

Câu 7. Một hóa học điểm giao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 8 cm, tần số 5 Hz. Dịp t = 0, hóa học điểm ở chỗ cân bằng và ban đầu đi theo chiều dương. Phương trình dao dộng của hóa học điểm là

*

*

*

*

Câu 8. Một vật giao động điều hòa theo phương trình

*
trong kia x tính bằng cm, t tính bởi giây (s). Vào thời gian t = 3,5 s vật đi qua vị trí bao gồm li độ


*

*

*

*

Câu 9. Một cuộn cảm thuần có độ từ bỏ cảm L mắc vào năng lượng điện áp luân chuyển chiều gồm tần số f. Nếu tăng L lên 2 lần, giảm f đi 4 lần thì cảm phòng của cuộn sẽ

A. Tăng 2 lần.

B. Giảm 4 lần.

C. Bớt 2 lần.

D. Tăng 4 lần.

Câu 10. Một đồ gia dụng đồng thời thâm nhập hai giao động điều hòa thuộc tần số, thuộc phương có biên độ là A1 = 3 mm với A 2= 4 mm. Biên độ dao động tổng hợp quan yếu nhận quý hiếm nào sau đây?

A. 5 mm.

B. 7 mm.

C. 1 mm.

D. 8 mm.

Câu 11. Một bé lắc lò xo bao gồm độ cứng k = 100 N/m với vật nặng trĩu có cân nặng m, giao động điều hòa theo trục Ox ở ngang. Gắng năng của con lắc đó khi đi qua vị trí gồm li độ x = 3 cm theo chiều âm là

A. 0,045 J.

B. -0,09J.

C. 0,09 J.

D. -0,045 J.

Câu 12. mặc một tụ điện bao gồm điện dung

*
vào điện áp luân chuyển chiều bao gồm tần số f = 50 Hz thì dung kháng của tụ điện là

A. 1 Ω

B. 0,01 .Ω

C. 100 Ω

D. 50 Ω

Câu 13. Trong đoạn mạch chuyển phiên chiều RLC nối tiếp, nếu

*

A. Thuộc pha.

B. Mau chóng hơn.

C. Ngược pha

D. Trễ hơn.

Câu 14. Một vật xấp xỉ điều hòa theo phương trình :

*
(cm). Tần số của giao động là:

A. 1 Hz.

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 15. Trong dao động điều hòa:

A. Vận tốc luôn trễ trộn

*
so cùng với li độ.

B. Lực tính năng lên đồ vật trái dấu với li độ và gồm độ to tỉ lệ với độ phệ của li độ.

C. Gia tốc và li độ luôn cùng pha.

D. Gia tốc luôn luôn trễ pha

*
so với 1 li độ.

Câu 16. hai nguồn sóng phối kết hợp là nhị nguồn sóng có

A. Thuộc biên độ dao động.

B. Cùng tần số và hiệu số trộn không thay đổi theo thời gian.

C. Thuộc pha ban đầu.

D. Cùng tần số.

Câu 17. Một quãng mạch gồm điện trở thuần R = 100 mắc tiếp liền với tụ điện gồm điện gồm điện dung là

*
Đặt vào nhì đầu mạch một năng lượng điện áp luân phiên chiều
*
(V). Cường độ loại điện hiệu dụng của loại điện chạy vào mạch là

*

*

*

*

Câu 18. Một con lắc lò xo giao động điều hòa với biên độ A = 10,0 centimet và cơ năng 0,8 J. Độ cứng của xoắn ốc là

A. 1,6 N/m.

B. 80 N/m.

C. 160 N/m.

D. 40 N/m.

....................

Xem thêm: Tổng Hợp 10 Đề Thi Hóa 10 Học Kì 2 Môn Hoá 10 Có Lời Giải, 10 Đề Thi Hóa Học Kì 2 Lớp 10 Năm 2021

Đáp án đề ôn thi học tập kì 1 môn vật dụng lý lớp 12 

Đáp án đề thi kì 1 đồ lý 12 - Đề 1

1. A2. B3. C4. D5. B6. A7. B8. B9. B10. C11. A12. A13. D14. D15. B16. B17. C18. C19. D20. D21. D22. A23. D24. A25. B26. C27. B28. D29. C30. D31. A32. A33. C34. C35. A36. C37. D38. B39. C40. A

Đáp án đề thi kì 1 đồ gia dụng lý 12 - Đề 2

1C11A21B31B
2C12A22D32A
3C13A23D33A
4A14D24B34A
5C15D25D35B
6D16A26C36D
7B17B27B37B
8D18B28B38C
9C19A29D39C
10A20C30D40C

Đáp án đề thi cuối kì 1 đồ gia dụng lí 12 - Đề 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (6 điểm)

Câu1234567891011121314151617181920
TLDDABDCABCDACDABBBCAB
Câu21222324
TLACDC

................